Konfigurera Adobe I/O för Adobe Experience Cloud Triggers configuring-adobe-io

CAUTION
Om du använder en äldre version av integreringen av utlösare via autentisering, du måste flytta till Adobe I/O enligt beskrivningen nedan.
Observera att under den här flyttningen till Adobe I/Okan vissa inkommande utlösare gå förlorade.
Det gamla autentiseringsläget Autentisering med Campaign har tagits bort på 20 oktober 2021. Värdmiljöer drar nytta av ett tillägg fram till 25 maj 2022. Kontakta Adobe kundtjänst om du är en lokal kund eller hybridkund för att utöka supporten till Maj 2022. Du måste ange AppID för OAuth-programmet till Adobe.

Förhandskrav adobe-io-prerequisites

Den här integreringen gäller endast från Campaign Classic 20.2.4 och senare, 19.1.8 och Gold Standard 11.

Kontrollera att du har:

 • en giltig Organisationens identifierare: Organisations-ID är den unika identifieraren inom Adobe Experience Cloud, som används t.ex. för tjänsten VisitorID och IMS Single-Sign On (SSO). Läs mer
 • a Åtkomst för utvecklare till din organisation. Organisationens systemadministratör måste följa Lägga till utvecklare i en enda produktprofil detaljerad på den här sidan för att ge utvecklare åtkomst till Analytics - {tenantID} Produktprofil för den Adobe Analytics-produkt som är kopplad till utlösare.

Steg 1: Skapa/uppdatera Adobe I/O-projekt creating-adobe-io-project

AVAILABILITY
JWT (JSON Web Tokens) håller på att tas ur bruk och ersätts med OAuth. Övergången genomförs stegvis i de kommande versionerna av Campaign och dokumentationen kommer att uppdateras för att återspegla dessa uppdateringar.
 1. Åtkomst Adobe I/O och logga in med utvecklaråtkomst i din organisation. Se till att du är inloggad på rätt organisationsportal.

 2. Extrahera befintlig integrationsklientidentifierare (klient-ID) från instanskonfigurationsfilen ims/authIMSTAClientId. Ett attribut som inte finns eller är tomt anger att Klient-ID inte har konfigurerats.

  note note
  NOTE
  Om din klient-ID är tom kan du Create a New project i Adobe I/O.
 3. Identifiera det befintliga projektet med den extraherade klientidentifieraren. Sök efter befintliga projekt med samma klient-ID som det som extraherades i föregående steg.

 4. Välj + Add to Project och välja API.

 5. I Add an API fönster, markera Adobe Analytics.

 6. Välj Service Account (JWT) som autentiseringstyp.

 7. Om ditt klient-ID var tomt väljer du Generate a key pair för att skapa ett nyckelpar för offentlig och privat nyckel.

  Nycklarna laddas sedan ned automatiskt med ett standardutgångsdatum på 365 dagar. När det har gått ut måste du skapa ett nytt nyckelpar och uppdatera integreringen i konfigurationsfilen. Med alternativ 2 kan du välja att manuellt skapa och överföra Public key med ett längre utgångsdatum.

  En steg-för-steg-guide om hur du ersätter utgångsdatum för certifikatnyckelpar finns i den här sidan.

  note caution
  CAUTION
  Du bör spara filen config.zip när nedladdningsprompten visas eftersom du inte kan ladda ned den igen.

 8. Klicka på Next.

 9. Välj en befintlig Product profile eller skapa en ny vid behov. Ingen behörighet krävs för detta Product profile. Mer information om Analytics Product Profiles, se Adobe Analytics-dokumentation.

  Klicka sedan på Save configured API.

 10. Välj Adobe Analytics och kopiera följande information under Service Account (JWT):

  • Client ID
  • Client Secret
  • Technical account ID
  • Organization ID

CAUTION
Adobe I/O certifikat upphör att gälla efter 12 månader. Du måste generera ett nytt nyckelpar varje år.

Steg 2: Lägg till projektautentiseringsuppgifterna i Adobe Campaign add-credentials-campaign

NOTE
Det här steget krävs inte om din klient-ID inte är tom i Steg 1: Skapa/uppdatera Adobe I/O-projekt.

Den privata nyckeln ska kodas i base64 UTF-8-format. För att göra detta:

 1. Använd den privata nyckeln som genereras i Steg 1: Skapa/uppdatera projektavsnittet i Adobe I/O. Den privata nyckeln måste vara samma som den som används för att skapa integreringen.

 2. Koda den privata nyckeln med följande kommando: base64 ./private.key > private.key.base64. Detta sparar base64-innehållet i en ny fil private.key.base64.

  note note
  NOTE
  Extra rader kan ibland läggas till automatiskt när du kopierar/klistrar in den privata nyckeln. Kom ihåg att ta bort den innan du kodar din privata nyckel.
 3. Kopiera innehållet från filen private.key.base64.

 4. Logga in via SSH i varje behållare där Adobe Campaign-instansen är installerad och lägg till projektinloggningsuppgifterna i Adobe Campaign genom att köra följande kommando som neolane användare. Det här infogar Technical Account autentiseringsuppgifter i instanskonfigurationsfilen.

  code language-none
  nlserver config -instance:<instance name> -setimsjwtauth:Organization_Id/Client_Id/Technical_Account_ID/<Client_Secret>/<Base64_encoded_Private_Key>
  

Steg 3: Uppdatera tagg för pipeline update-pipelined-tag

NOTE
Det här steget krävs inte om din klient-ID inte är tom i Steg 1: Skapa/uppdatera Adobe I/O-projekt.

Uppdatera pipelined måste du uppdatera autentiseringstypen till Adobe I/O-projektet i konfigurationsfilen config-< instance-name >.xml enligt följande:

<pipelined ... authType="imsJwtToken" ... />

Kör sedan en config -reload och en omstart av pipelined för de ändringar som ska beaktas.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1