[v7]{class="badge informative" title="Gäller endast Campaign Classic v7"}

Kom igång med kontakter about-connectors

Adobe Campaign har flera anslutningar som gör att du kan kommunicera med externa program, ansluta till databasmotorer och integrera med Adobe Analytics för att dela data.

Tillgängliga anslutningar visas nedan:

  • FDA Connector (Åtkomst till federerade data) kan ni ansluta Campaign till en eller flera externa databaser och bearbeta information som lagras i dem utan att era Campaign-data påverkas. Läs mer.
  • CRM-anslutningar gör det möjligt att utbyta data mellan Adobe Campaign och CRM-lösningen med hjälp av dedikerade arbetsflödesaktiviteter. Läs mer.
  • Med Analytics Connectors kan ni dela data mellan Adobe Campaign och Adobe Analytics. Läs mer.

Du kan också integrera Campaign med flera andra system, som:

  • Adobe Experience Cloud-lösningar: Adobe Experience Manager, Adobe Target, Adobe Audience Manager, Experience Cloud-utlösare osv. Läs mer
  • Adobe IMS/SSO, för säker åtkomst till er Campaign-instans och anslutning till Adobe Campaign med samma Adobe ID som för övriga Adobe Experience Cloud-lösningar. Läs mer.
  • LDAP-katalog, för enhetlig åtkomsthantering. Läs mer.
NOTE
Vilka moduler som är tillgängliga och hur de används beror på vilken typ av installation du har. Se Lokal kampanj - matris över värdbaserade funktioner.
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1