SMS-leverans går i vänteläge

Lär dig hur du löser problemet med SMS-leverans via väntande tillstånd för nyligen skapat externt konto.

recommendation-more-help
28b31e1a-1c72-4c6a-a53b-53b359e37951