Hantera startåtkomst för data från andra leverantörer manage-onboarding-access-for-second-party-data

IMPORTANT
Målgruppen för den här sidan är anställda i Adobe. Om du är en Audience Manager-kund och begär en mappning av en datakälla från en annan leverantör enligt beskrivningen på den här sidan kontaktar du kundtjänst eller den tekniska kontohanteraren.
Observera att det inte krävs någon mappning för befintliga datautdelningsrelationer. Mappningen behövs inte heller när du registrerar data i måldatakällor som tillhör ditt PID.

För att förhindra att oavsiktliga filer och data introduceras i måldatakällor som ägs av andra partner har Audience Manager lagt till ett mappningskrav mellan partner-ID (PID) och de datakällor (DPID) som ägs av andra partner. Läs mer om PID och DPID i index för Audience Manager-ID:n.

Om en Audience Manager partner eller kund vill importera filer till en måldatakälla som de inte äger måste de begära en mappning mellan partner-ID:t (PID) och den specifika datakällan (DPID) för datadelning från andra leverantörer. Om mappningen saknas kommer filerna inte att bearbetas av det inkommande datajobbet och data läggs inte in i Audience Manager.

För att kunna skapa mappningen skickar du en Jira-biljett till Audience Manager ingenjörsteamet. Visa ett exempel på en Jira-biljett här. Du behöver inte begära att mappningar skapas för befintliga datautdelningsrelationer.

recommendation-more-help
3d9f8cff-f6d8-4dcd-966c-cf2ea03db934