Ej klassificerade nycklar

Ej klassificerade nycklar grupperas i klassificeringsrapporter som ett enda radobjekt med etiketten Ingen. Det kan vara praktiskt att ändra namnet till Inget till något mer beskrivande.

Ej klassificerade nycklar concept_233E51DDF3084FF7B7EA89381C73C5FF

Ej klassificerade nycklar grupperas i klassificeringsrapporter som en enda radartikel med etiketten None. Det kan vara praktiskt att byta namn None till något mer beskrivande.

Anta till exempel att dina spårningskoder innehåller information som anger vilken typ av mobilkampanj spårningskoden är kopplad till. Du använder klassificering (Mobile Campaign Type) för att gruppera dessa spårningskoder i kategorier som Mobile Web, iOS Application, Android Application och så vidare. Vissa kampanjer kanske inte är mobilkampanjer och klassificeras därför inte med en mobilkampanjtyp. Alla icke-klassificerade spårningskoder grupperas under None i Mobile Campaign Type rapport.

Byt namn på klassificeringsnyckeln Ingen task_8CD595DA82AA44D08CEF002B588C3C30

Byta namn på en icke-klassificerad nyckel som visas som none i rapporter:

  1. Exportera klassificeringar till en lokal fil med hjälp av importeraren.

  2. Lägg till en rad i filen och skriv ~none~ i kolumnen Key.

  3. På den rad du lade till skriver du det mer beskrivande namnet i respektive klassificeringskolumn(er).

    Om du vill följa exemplet i den här dokumentationen skriver du"icke-mobil kampanj" i en kolumn med namnet Mobile Campaign Type.

    Den här posten byter namn None till non-mobile campaign i Mobile Campaign Type rapport.

    Exempel på en oklassificerad nyckel

  4. Importera data tillbaka in i systemet.

recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e