Kopiera förfrågningar – översikt

Du kan kopiera celler som är mappade med mer än en begäran och klistra in innehållet i ett tomt, markerat område i kalkylbladet.

När du har kopierat celler avgör Report Builder och Excel vilket område som krävs för att klistra in det minsta antalet kopior. Om området är tillräckligt stort skapas en kopia av alla förfrågningar när varje inklistrad begäran har samma spatiala arrangemang och formatering som i de ursprungliga förfrågningarna.

Detta kallas spridning av begäran. Det här är ett enkelt och snabbt sätt att skapa en lång rapport. Report Builder sprider först förfrågningarna genom att klistra in alla förfrågningar i cellerna för målområdet för klistra in och uppdaterar sedan cellerna baserat på rapportdatumen som har fastställts för förfrågningarna.

recommendation-more-help
a83f8947-1ec6-4156-b2fc-94b5551b3efc