Bana- och vägutfallsrapporter i Report Builder

Beskriver hur Report Builder stöder målnings- och utfallsrapporter och hur implementeringen skiljer sig från rapporter och analyser (som nu upphör).

Namn på sökvägsrapport i rapporter och analyser (Banor > dimension >)
Stöds i Report Builder?
Nästa/Föregående dimensionsflöde
Anges inte som en fristående rapport. Kan reproduceras med flera begäranden med dimensionen Bana och med ett filter.
Nästa/Föregående dimension
Anges inte som en fristående rapport. Kan reproduceras med en Path-rapport och med ett filter.
Utfall

Stöds och tillhandahålls som en fristående rapport (Banor

Dimension > dimensionsavvikelse).

Fullständiga banor
Stöds inte.
PathFinder
Anges inte som en fristående rapport. Kan reproduceras som en sökvägsrapport med ett filter.
Banlängd
Stöds endast för siddimensionen.
Sidanalys > dimensionssammanfattning
Anges inte som en fristående rapport. Kan reproduceras med flera begäranden med dimensionen Bana och med ett filter.
Sidanalys > Läs in igen
Anges inte som en fristående rapport. Kan reproduceras med en dimensionsrapport med mätvärdet för Läs in.
Sidanalys > dimensionsdjup
Stöds endast för siddimensionen.
Sidanalys > Tid tillagd i dimension
Stöds inte.
Poster och utträde > Startsidor
Anges inte som en fristående rapport. Kan reproduceras som en sökvägsrapport med det fördefinierade filtret Angiven plats.
Poster och utträde > Ursprungliga anmälningssidor
Stöds endast för siddimensionen.
Poster och avslut > Besök på en sida
Anges inte som en fristående rapport. Kan reproduceras som en sökvägsrapport med ett fördefinierat filter.
Poster och avslut > Avsluta dimension
Anges inte som en fristående rapport. Kan reproduceras som en sökvägsrapport med det fördefinierade filtret Exited Site.
recommendation-more-help
a83f8947-1ec6-4156-b2fc-94b5551b3efc