Använda Excel för att hitta ett rapportsvits-ID

Om du inte känner till ett rapportsvits-ID kan du dra och släppa värdet i fältet Report Suite på Report Suite-menyn till en cell i Excel-arbetsboken.

recommendation-more-help
a83f8947-1ec6-4156-b2fc-94b5551b3efc