Interaktiva kontroller

Med interaktiva kontroller kan du redigera segment och datumintervall för en eller flera begäranden direkt från kalkylbladet. Detta ger större flexibilitet vid uppdatering av förfrågningar från Report Builder.

Interaktiva kontroller skapades som svar på ett gemensamt arbetsflöde där analytiker skapar arbetsböcker och delar dessa arbetsböcker med marknadsföringsorganisationen. Med interaktiva kontroller kan marknadsförarna ändra och uppdatera förfrågningar utan att behöva ha djupgående kunskaper om hur Report Builder fungerar. (Observera att arbetsbokens mottagare måste vara en Report Builder-användare för att en begäran ska kunna uppdateras.) Dessa kontroller fungerar inuti schemalagda arbetsböcker. Det finns för närvarande två typer av interaktiva kontroller:

 • Rullande datumintervall
 • Segment
IMPORTANT
Du måste ha Report Builder v5.0 installerat för att de interaktiva kontrollerna ska fungera. >
 • Om du kör Microsoft Excel i Windows men kör en äldre version av Report Builder, eller om du inte har Report Builder installerat: Du kan ändra värdet i den interaktiva kontrollen, men den associerade begäran uppdateras inte eller så uppdateras förfrågningens associerade parametrar.
 • Om du kör Excel på Mac och ändrar värdet i kontrollen visas följande meddelande: "Det går inte att hitta makrot "Adobe.ReportBuilder.Bridge.FormControlClick.Event"."
WARNING
Manipulera inte med namnet på kontrollen. (Om du vill se namnet anger du fokus på kontrollen så visas kontrollnamnet precis ovanför Excel-stödrastret i det övre vänstra hörnet.)

Implementera interaktiv kontroll för datumintervall section_39B228F2D2C44985863D31424C953280

 1. I steg 1 i begärandeguiden väljer du till exempel Page rapport.

 2. Intill Commonly Used Dates nedrullningsbar meny, klicka på Control Settings ikon:

  Skärmbild av Request Wizard Steg 1 som markerar ikonen Control Settings (Kontrollinställningar).

 3. I dialogrutan Kontrollinställningar markerar du alla datumintervallobjekt som du vill ska visas i den interaktiva kontrollen. Ange dessutom kontrollens placering i den övre vänstra cellen.

  Skärmbild som visar de valda datumintervallobjekten och cellens övre vänstra placering.

 4. Observera alternativet "Uppdatera länkade begäranden automatiskt när objekt väljs".

  • Om det här alternativet är markerat uppdateras alla begäranden som använder den här kontrollen.
  • Om den inte är markerad uppdateras de associerade parametrarna för begäran, men begäran uppdateras inte.
 5. Klicka på OK. Kontrollen visas på den cellplats som du har angett:

 6. Du kan nu ändra datumintervallet och begäran uppdateras med det datumintervallet.

  Skärmbild som visar det valda datumintervallet.

 7. Du kan också kopiera begäran och högerklicka för att använda ett av två alternativ för Klistra in begäran:

  • Paste Request > Use Absolute Input Cell. Det innebär att den kopierade begäran pekar på samma interaktiva datumintervallkontroll som den ursprungliga begäran.

  • Paste Request> Use Relative input Cell. Det innebär att den kopierade begäran pekar på sin egen kontroll.

   note note
   NOTE
   Du kan använda den inbyggda funktionen Klipp ut/Kopiera/Klistra in i Microsoft Excel. Report builder känner automatiskt igen de nya kontrollerna.

Implementera interaktiv segmentkontroll section_5003D3F724644280BF1BCD6E1B0CB784

Att implementera den interaktiva segmentkontrollen liknar att implementera datumintervallkontrollen.

 1. I steg 1 i begärandeguiden, bredvid Segment väljer du ikonen Inställningar för segmentkontroll:

  Skärmbild av ikonen Inställningar för segmentkontroll.

 2. I dialogrutan Inställningar för segmentkontroll markerar du de segment som du vill ta med i listrutan. Ange dessutom kontrollens placering i den övre vänstra cellen.

  Skärmbild som visar inställningar för segmentkontroll med valda segment och cellens placering.

 3. Den nya interaktiva kontrollen visas nu i arbetsboken:

  Skärmbild med den nya interaktiva kontrollen vald.

recommendation-more-help
a83f8947-1ec6-4156-b2fc-94b5551b3efc