Skapa analyssegment för aktivering och rapportering

Använd Advertising Cloud-dimensioner för att skapa segment för rapporter och analyser.

recommendation-more-help
b5d9c99f-be9f-4b96-8809-4e7d6ae353ba