Adobe Audience Analytics för Adobe-reklamkunder

Adobe Audience Analytics är en integrering mellan Adobe Audience Manager och Adobe Analytics som gör att Audience Manager-kunder kan skicka segment till Analytics för bättre insikter om webbplatsaktiviteter.

Adobe Advertising customers can benefit by using Audience Analytics. Integreringen gör att du kan:

 • Skicka exponeringsdata för Adobe Advertising direkt till Analytics fastställa inverkan av den övre trattens aktivitet på nedströmsverksamheten.

 • Bestäm marknadsföringskanaler och ingångspunkter för sajter utifrån exponeringsannonser i den övre tratten.

 • Layer the integration with Analytics for Advertising lägga in demografiska segment från tredje part från Audience Manager Audience Marketplace med Analytics for Advertising för mer information om användarprofiler.

  Audience Marketplace ger åtkomst till dataflöden från tredje part med prenumerationsmodeller för aktivering som tillåter köpare att skicka data till en destination. Om data används i en Analytics och då tas ingen aktiveringsavgift ut.

 • (Advertisers with Advertising DSP) Lägg till ytterligare exponeringssegment för att få en helhetsbild av kundresehanteringen.

  DSP kan skicka exponeringsdata till Audience Manager som åtgärdbara signaler genom att implementera pixlar för antingen Adobe Experience Platform eller Audience Manager. Vidarebefordra samma data till Analytics möjliggör avancerad dataanalys. Se "Översikt över Adobe Advertising Media Data Integration with Adobe Audience Manager" för mer information.

Mer information om Audience Analytics, inklusive dess förutsättningar och arbetsflöde, se "Audience Analytics - översikt."

Exempel på hur du använder Audience Analytics Data med Adobe-reklamdata

Nedan följer exempel på hur du kan använda kombinerade data i Analytics Analysis Workspace.

Se effekten av Övre trattaktivitet på nedströmsaktivitet

Använd exponeringssegment i Audience Manager för att se hur aktiviteten på den övre delen av arbetsytan påverkar webbplatsaktiviteten nedströms. Inkludera makro-ID:n från Adobe eller externa leverantörer i spårningspilarna för att spåra påverkan på en detaljerad nivå, från kampanjnivå till nivån på den webbplats där användaren exponerades.

Huvudsakliga fördelar:

 • Spåra exponering via tratt/annonstyper och användning Audience Analytics för att fastställa ingångshastigheten och överlappa nästa fas av kundresan.

 • Fastställ effekten av den övre trattaktiviteten på aktiviteter längre fram i kedjan.

 • Anslut Analytics for Advertising och Audience Analytics data för att fastställa en helhetsresa till webbplatsen.

Nedan följer exempel på rapporter som du kan skapa i Analysis Workspace.

Se effekten av den övre trattaktiviteten på aktiviteter längre fram i kedjan

Använd Audience Analytics Segmentdata från tredje part för användarprofilanalys

Använd Audience Manager-segment från tredje part för att få en djupare analys av hur användare interagerar med webbplatsen. Ni kan använda informationen för att avgöra vilka nya målgrupper från tredje part som medierna ska aktiveras för, baserat på hur profiler från tredjepartssegmenten interagerar med viktiga resultatindikatorer för mediekampanjernas webbplatser.

TIP
Använd Audience Manager Audiences ID och Audiences Name mått Analytics, precis som andra dimensioner som Analytics samlingar.

Nedan följer exempel på rapporter som du kan skapa i Analysis Workspace.

Använda segment från tredje part för att förbättra användarprofilanalysen

recommendation-more-help
fbbdcc36-f208-41e5-b715-a077abaec5c3