Översikt över systemstatus i Adobe status-overview

När du är anonym och första gången du kommer till Adobe Status visas en översikt över pågående händelser, enligt följande:

välj

Sidan Översikt är indelad i flera avsnitt där du kan visa de viktigaste händelserna först och sedan kan du gå ned på mer specifika områden i Adobe-status som du behöver checka ut. Nedan följer en kort förklaring av allt du kan få ut av sidan Översikt.

Sammanfattningsfält: innehåller en sammanfattning av alla pågående händelser sorterade efter allvarlighetsgrad

  1. välj

moln på Adobe: ger en sammanfattning av pågående händelser per moln sorterade efter allvarlighetsgrad

  1. välj

Händelsebanners: innehåller en beskrivning av pågående händelser sorterade efter allvarlighetsgrad

  1. välj
recommendation-more-help
26c004f9-dcc9-412a-b707-c3c8698306a3