Privacy

Adobe Target heeft processen en instellingen ingeschakeld waarmee u kunt werken Target in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Verzameling van IP-adressen en persoonlijk identificeerbare informatie (PII)

Het IP-adres van een bezoeker van uw website wordt naar een Adobe Data Processing Center (DPC) verzonden. Afhankelijk van de netwerkconfiguratie voor de bezoeker, vertegenwoordigt het IP adres niet noodzakelijk het IP adres van de computer van de bezoeker. Bijvoorbeeld, zou het IP adres het externe IP adres van een firewall van het Vertaal adres van het Netwerk (NATIONAAL), de volmacht van HTTP, of de gateway van Internet kunnen zijn.

IMPORTANT
Target slaat geen IP adressen van de gebruiker of om het even welke Persoonlijk Identificeerbare Informatie (PII) op. IP de adressen worden gebruikt slechts door Target tijdens de sessie (in het geheugen, nooit voortgezet).

Vervanging van laatste octet van IP adressen

Adobe heeft een "privacy-by-design"-instelling ontwikkeld die gebruikers kunnen inschakelen voor Adobe Target. Indien ingeschakeld, Adobe Target onmiddellijk verduistert het laatste octet (het laatste gedeelte) van het IP adres op het tijdstip dat het IP adres wordt verzameld. Deze anonymization wordt uitgevoerd vóór om het even welke verwerking van het IP adres, met inbegrip van vóór een facultatieve geo-raadpleging van het IP adres.

Wanneer deze eigenschap wordt toegelaten, wordt het IP adres gemaakt voldoende anoniem zodat is het niet meer identificeerbaar als persoonlijke informatie. Dientengevolge, Target kunnen worden gebruikt in overeenstemming met de wetgeving inzake privacy van gegevens in landen die het verzamelen van persoonsgegevens niet toestaan. Het verkrijgen van informatie op het niveau van de stad zal waarschijnlijk aanzienlijk worden beïnvloed door de verduistering van het IP-adres. Het verkrijgen van informatie op regionaal en nationaal niveau mag slechts enigszins worden beïnvloed.

De volgende instellingen zijn beschikbaar in de Target UI door te navigeren naar Administration > Implementation:

 • Last octet obfuscation: Target verbergt het laatste octet van het IP adres.

 • Entire IP obfuscation: Target verbergt het volledige IP adres.

 • None: Target verbergt geen enkel deel van het IP adres.

  obfuscate-ip-options

Target ontvangt het volledige IP adres en verduistert het (als reeks aan Laatste octet of Volledige IP) zoals gespecificeerd. Target houdt dan het verduisterde IP adres in geheugen slechts tijdens de huidige zitting.

IP-verwarring op gegevensstroomniveau bij gebruik van de Adobe Experience Platform Web SDK aep

Wanneer u de opdracht Platform Web SDK (versie 23.4 of recenter), het datastream-niveau IP obfuscation plaatsen neemt belangrijkheid over om het even welke IP die optieoptie in Target. Bijvoorbeeld, als de datastream-vlakke IP verduisteringsoptie wordt geplaatst aan Full en de Target IP de optie van de verwarring wordt geplaatst aan Last octet obfuscation, Target ontvangt volledig verduisterde IP.

Zie voor meer informatie IP Obfuscation in Een gegevensstroom configureren in de Adobe Experience PlatfromHandleiding gegevensstromen.

GeoSegmentation

Als u de vervanging van het laatste octet van het IP adres toelaat, kunnen de resterende waarden van het IP adres worden geanalyseerd gebruikend rapporten in Target. Als het laatste octet van het IP adres niet verduisterd is geweest, dan kan het volledige IP adres binnen worden geanalyseerd Target. Met de functie GeoSegmentation kunt u de locatie van de bezoeker per geografisch gebied in kaart brengen. GeoSegmentation-gegevens zijn alleen granulair voor het niveau van de stad of postcode, en niet voor het individuele niveau.

Als IP de adressen volledig verduisterd zijn, is GeoSegmentation en geo het richten niet beschikbaar.

Koppeling uitschakelen

U kunt een koppeling om te weigeren toevoegen aan uw sites zodat bezoekers zich kunnen afmelden voor alle aftellingen en de levering van inhoud.

 1. Voeg de volgende koppeling toe aan uw site:

  <a href="https://clientcode.tt.omtrdc.net/optout"> Your Opt Out Language Here</a>

 2. (Voorwaardelijk) als u CNAME gebruikt, zou de verbinding "client= moeten bevattenclientcode parameter, bijvoorbeeld:
  https://my.cname.domain/optout?client=clientcode.

 3. Vervangen clientcode met uw clientcode en voeg de tekst of afbeelding toe die u wilt koppelen aan de URL voor niet-deelname.

Elke bezoeker die op deze koppeling klikt, wordt niet opgenomen in een box-aanvraag die vanaf zijn browsersessies wordt aangeroepen totdat hij of zij zijn of haar cookies verwijdert, of gedurende twee jaar, afhankelijk van welke eerst aankomt. Dit werkt door een cookie in te stellen voor de aangeroepen bezoeker disableClient in de clientcode.tt.omtrdc.net domein.

Zelfs als u een eersteklas cookie-implementatie gebruikt, wordt de opgegeven opt-out ingesteld via een cookie van een andere fabrikant. Als de client alleen een cookie van de eerste fabrikant gebruikt, Target Hiermee wordt gecontroleerd of een uitschakelcookie is ingesteld.

Regels inzake privacy en gegevensbescherming

Zie Regels inzake privacy en gegevensbescherming voor meer informatie over de algemene gegevensbeschermingsverordening van de Europese Unie (GDPR), de California Consumer Privacy Act (CCPA) en andere internationale privacyvereisten, en over de invloed die deze regels hebben op uw organisatie en Target.

Verzameling van gebruiksgegevens

De individuele eigenschap-gebruik gegevens worden verzameld voor interne Adobe doeleinden om te bepalen of Target functies worden uitgevoerd zoals bedoeld of om te bepalen welke functies onderbenut worden. Er worden verschillende metingen van de latentie verzameld om prestatieproblemen te verhelpen. Persoonlijke gegevens worden niet verzameld.

U kunt het rapporteren van gebruiksgegevens in onze SDK's uitschakelen door het instellen van telemetryEnabled naar false in de initialisatieopties voor de client. Zie voor meer informatie telemetryEnabled in targetGlobalSettings.

recommendation-more-help
6906415f-169c-422b-89d3-7118e147c4e3