Mediarapporten in Analysis Workspace media-workspace-templates

NOTE
Rapporten in Workspace werden voorheen sjablonen.

Analysis Workspace biedt een set vooraf gebouwde rapporten die standaard beschikbaar zijn en die u kunt gebruiken om gegevens te analyseren. Voor meer informatie over alle standaardrapporten die beschikbaar zijn, zie Rapporten weergeven in Adobe Analytics-landingspagina.

Sommige van deze rapporten zijn met name handig voor het analyseren van streaming mediagegevens, zoals wordt beschreven in de volgende secties.

Standaardrapporten voor media begrijpen

Hieronder volgt een lijst met standaardrapporten die nuttig zijn voor het analyseren van streaming mediagegevens:

  • Verbruik van media-inhoud: Hiermee maakt u een rapport waarin wordt aangegeven welke inhoud het meest wordt verbruikt en waaraan gebruikers deelnemen.

  • Streaming media-verbruik: Hiermee maakt u een rapport met een dashboard, zoals in het onderstaande voorbeeld wordt getoond.

  • Recente media, frequentie, loyaliteit: Hiermee maakt u een rapport waarin de recentie (het aantal dagen sinds het laatste bezoek), de frequentie (het aantal bezoekers per bezoeker) en de loyaliteit (hoe vaak cohorten van gebruikers terugkeren naar de site) worden weergegeven

Als u bijvoorbeeld de optie Streaming media-verbruik rapport , een project met het volgende dashboard wordt voorgesteld:

Standaardrapporten voor media gebruiken

U kunt de standaardrapporten van Media op de volgende manieren gebruiken: wanneer het creëren van een nieuw project. U kunt of wanneer het wijzigen van een bestaand project ook.

recommendation-more-help
c8eee520-cef5-4f8c-a38a-d4952cfae4eb