Learning Manager en naleving van AVG

IMPORTANT
De inhoud van dit document is geen juridisch advies en is niet bedoeld ter vervanging van juridisch advies. Raadpleeg de juridische afdeling van uw bedrijf voor advies over AVG.
Wat is AVG?
De AVG is een nieuwe verordening van de Europese Unie die op 25 mei 2018 in werking treedt. Het biedt sterke controle op gegevensprivacy en stelt eindgebruikers in staat om hun eigen persoonlijke gegevens te beheren.
Hoe of Waarom is het van toepassing op u als Adobe Learning Manager-klant?
De AVG is een EU-verordening, maar is wereldwijd van toepassing op zakelijke entiteiten die persoonlijke informatie verzamelen voor gebruikers die in de EU gevestigd kunnen zijn. Als leermanklant dient u te beoordelen of de AVG van toepassing is op uw organisatie.
Welke rol speelt Adobe hierin als leverancier van Leermanager?

Volgens de AVG geldt: Als je bedrijf een product of service levert aan ingezetenen van de EU en bepaalt hoe en waarom je hun data verzamelt, bijhoudt en controleert, wordt je beschouwd als een datacontrole. Als Adobe Learning Manager-klant wordt u, als u een van deze activiteiten uitvoert, als gegevensbeheerder beschouwd.

Bedrijven die gegevens namens controllers verwerken, worden beschouwd gegevensverwerkers. Als leverancier van LMS Adobe Learning Manager in de cloud speelt Adobe de rol van gegevensverwerker. Meer informatie over AVG en je bedrijf.

Hoe kunt u met Learning Manager voldoen aan de AVG?

Learning Manager heeft de volgende hulpmiddelen en processen opgenomen om u te helpen bij de naleving van AVG. Om processen te ondersteunen die verder gaan dan het product om volledig te voldoen aan de verordening, moet u mogelijk nog steeds evalueren met uw nalevingsteam.

Rechts om te vergeten - De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking bereiken: De AVG vereist dat verwerkingsverantwoordelijken een functie voor het recht om te vergeten voor hun gebruikers ondersteunen. Dit betekent dat elke gebruiker het recht heeft de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking te vragen om alle persoonsgegevens die voor die gebruiker zijn opgeslagen permanent te verwijderen. Als u een dergelijk verzoek ontvangt en na verdere evaluatie besluit dat het een geldig verzoek is, dan kunt u deze functie nu in Learning Manager uitvoeren via Gebruikers verwijderen. Met deze functie kan de beheerder permanente verwijdering van alle gegevens met betrekking tot een specifiek individu starten, op verzoek van een individuele persoon. Op dat moment zal Learning Manager de gegevens onmiddellijk definitief uit de database verwijderen, automatisch gevolgd door opschoning van de back-uplogboeken (bedoeld voor herstel van het systeem).

Recht om te worden vergeten - Contact opnemen met de gegevensverwerker: De eindgebruiker kan ook onafhankelijk contact opnemen met Adobe voor verwijdering van zijn PII. In dit geval zal Learning Manager automatisch detecteren welke accounts de eigenaar zijn van de PII voor die gebruiker en zal Adobe de beheerder onmiddellijk op de hoogte brengen van een dergelijke aanvraag. De beheerder kan vervolgens de geldigheid van de aanvraag evalueren en een oproep doen op de aanvraag via de functie Gebruikers leegmaken.

Recht op toegang: De AVG biedt de eindgebruiker het recht om gegevens op te vragen die een controller mogelijk voor die eindgebruiker heeft opgeslagen. Ter ondersteuning van dit verzoek kan de leermanager zelf het Studenttranscript genereren dat met de gebruiker kan worden gedeeld.

Privacy door ontwerp, gegevensversleuteling: We verwerken data in doorvoer en in rust met behulp van toonaangevende coderingsstandaarden om databeveiliging te waarborgen. Coderingsalgoritmen worden gebruikt als SHA-256. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat alle gegevens die u opslaat, voldoende worden beschermd zodat deze niet in de verkeerde handen vallen.

recommendation-more-help
d5e5961a-141b-4c77-820e-8453ddef913d