Wachtlijst- en aanwezigheidsbeheer

Beheerders kunnen aanwezigheid en wachtlijsten van cursussen beheren voor studenten.

Wachtlijstbeheer waitlistmanagement

Studenten worden op basis van de volgorde van inschrijving op de wachtlijst geplaatst voor een klaslokaalcursus wanneer de plaatsen beperkt zijn. Beheerders kunnen studenten op de wachtlijst selecteren en plaatsen toewijzen, waarmee ze de plaatslimiet voor een klaslokaalcursus kunnen overschrijden. Studenten worden voor de cursus ingeschreven zodra de beheerder een plaats toewijst.

  1. Klikken Cursussen in het linkerdeelvenster nadat u zich als beheerder hebt aangemeld.
  2. Klik in de lijst met beschikbare cursussen op de cursusnaam van een klaslokaalcursus. Er verschijnt een nieuwe pagina met gedetailleerde informatie over de cursus.

Selecteer de optie Wachtlijst

  1. Klikken Wachtlijst in het linkerdeelvenster van de pagina met cursusdetails. De lijst met studenten die op de wachtlijst zijn geplaatst verschijnt op de pagina.
  2. Selecteer de studenten en klik op Licenties toewijzen om de studenten rechtstreeks in te schrijven voor de cursussen die de plaatslimiet overschrijden.

Aanwezigheidsbeheer attendancemanagement

Deze functie is alleen van toepassing op klassikale en virtuele klassikale cursussen. U kunt aanwezigheid als volgt registreren:

  1. Klik op Cursussen in het linkerdeelvenster nadat u zich als beheerder hebt aangemeld.
  2. Klik in de lijst met beschikbare cursussen op de cursusnaam van een klaslokaalmodule/cursus. Er verschijnt een nieuwe pagina met gedetailleerde informatie over de cursus.
  3. Klik op het tabblad Aanwezigheid, selecteer de studenten en klik op Opslaan om de aanwezigheid te markeren.
NOTE
Als een cursus uit meerdere modules bestaat en de student er slechts één heeft voltooid, kunt u één module selecteren en op Opslaan klikken. Als de student alle modules van een cursus heeft voltooid, kunt u op Alles selecteren klikken en vervolgens op Opslaan.

Aanwezigheid voor Adobe Connect gebaseerd op een sessie in een virtueel klaslokaal wordt automatisch binnen 2-3 uur na de sessie gemarkeerd. Voltooiing van een virtuele klassikale cursus wordt pas gemarkeerd nadat deelname is gemarkeerd.

recommendation-more-help
d5e5961a-141b-4c77-820e-8453ddef913d