Werken met Adobe Campaign Standard using_adobe_campaign_standard

U kunt e-mails, pushberichten en SMS verzenden met de mogelijkheden voor Transactieberichten van Adobe Campaign Standard.

Journey Orchestration wordt geleverd met een actie buiten de doos die de verbinding aan Adobe Campaign Standard toestaat.

Het transactiemelding van de Campaign Standard en zijn bijbehorende gebeurtenis moeten worden gepubliceerd om in Journey Orchestration te worden gebruikt. Als de gebeurtenis wordt gepubliceerd maar het bericht niet is, zal het niet in de interface van Journey Orchestration zichtbaar zijn. Als het bericht wordt gepubliceerd maar zijn bijbehorende gebeurtenis is niet, zal het in de interface van Journey Orchestration zichtbaar zijn maar het zal niet bruikbaar zijn.

NOTE
Zodra de Adobe Campaign Standard-integratie is ingesteld, wordt automatisch een afluisterregel van 4000 oproepen per 5 minuten gedefinieerd voor Adobe Campaign Standard-acties. Dit komt overeen met de officiƫle schaal van Transactioneel Overseinen van Adobe Campaign Standard.
Lees meer over transactie overseinen SLAs in Adobe Campaign Standard-productbeschrijving.

Hier volgen de stappen om het te configureren:

 1. Van de Actions klikt u op de ingebouwde AdobeCampaignStandard handeling. Het deelvenster Handelingsconfiguratie wordt aan de rechterkant van het scherm geopend.

 2. Kopieer de Adobe Campaign Standard-instantie-URL en plak deze in het dialoogvenster URL veld.

 3. Klik op de knop Test the instance URL om de geldigheid van de instantie te testen.

  note note
  NOTE
  Deze test verifieert dat:
  De host is ".campagne.adobe.com", ".campagne-sandbox.adobe.com", ".campagne-demo.adobe.com", ".ats.adobe.com" of ".adls.adobe.com".
  De URL begint met https.
  De ORG die aan deze Adobe Campaign Standard-instantie is gekoppeld, is gelijk aan de Journey Orchestration ORG.

Wanneer u uw reis ontwerpt, zijn er drie acties beschikbaar in de Action categorie: Email, Push, SMS (zie Adobe Campaign-handelingen gebruiken). Reacties, gebeurtenis Hiermee kunt u ook reageren op klikken op berichten, openen, enzovoort. (zie Gebeurtenissen van Reacties).

Als u een derdesysteem gebruikt om berichten te verzenden, moet u een douaneactie toevoegen en vormen. Zie Aangepaste actieconfiguratie.

recommendation-more-help
4f4a00c1-77c9-4eee-84df-bbe6206c3ab9