Overzicht van sandbox-interface

Adobe Experience Platform biedt virtuele sandboxen die één platforminstantie in afzonderlijke, geïsoleerde virtuele omgevingen verdelen. Het zandbakgebruikersinterface kan binnen het Experience Platform UIworden gevonden.

Zodra u aan het Experience Platform UI hebt het programma geopend, te werk te gaan aan de gids van de zandbakgebruikervoor stappen op hoe te om diverse taken in de zandbakwerkruimte uit te voeren.

Voor stappen bij het uitvoeren van verschillende verrichtingen die Sandbox API gebruiken, zie de gids van de zandbakontwikkelaar. Voor een overzicht op hoog niveau van zandbakken in Experience Platform, gelieve te verwijzen naar de overzichtsdocumentatie.

recommendation-more-help
e243ad8f-a318-46b3-9930-159a80f82b42