geconfigureerde dashboards weergeven

Als er in Adobe Experience Platform meerdere dashboards beschikbaar zijn in uw organisatie, kunt u de dashboardvoorraad bekijken in de gebruikersinterface (UI).

Als u de dashboards wilt weergeven die uw organisatie heeft geconfigureerd, selecteert u Dashboards in de linkernavigatie en selecteert u vervolgens het tabblad Browse .

Een lijst van alle dashboards beschikbaar op uw instantie van het Platform wordt getoond onder Browse tabel. Dit omvat geïntegreerde dashboards die door uw organisatie worden gecreeerd die door derdetoepassingen zijn gevormd.

het Browse lusje binnen de dashboardsectie van UI.

U kunt een afzonderlijk dashboard weergeven door de naam van het dashboard in de lijst te selecteren.

doorbladert lusje met een naam van een benadrukt dashboard.

Als deze optie is geselecteerd, wordt het dashboard geopend in de gebruikersinterface van het platform of in een volledig geïntegreerde toepassingswerkruimte waarvoor u zich met de vereiste aanmeldingsgegevens moet aanmelden.

Aangepaste dashboards maken

Met Adobe Experience Platform-dashboards kunt u aangepaste dashboards maken en beheren waar u widgets met maat kunt maken, toevoegen en bewerken om belangrijke metrische gegevens die relevant zijn voor uw organisatie te visualiseren. Zie de gebruiker bepaalde dashboardgidsvoor volledige instructies bij het creëren van en het vormen van douanedashboards.

recommendation-more-help
ececc77d-ff44-4382-85ee-a087c8834323