GraphiQL IDE installeren op AEM 6.5

In AEM 6.5 moet het hulpmiddel GraphiQL IDE manueel worden geïnstalleerd.

 1. Ga naar de Software Distribution Portal > AEM as a Cloud Service.

 2. Zoek naar "GraphiQL" (zorg ervoor dat u de i in GraphiQL).

 3. Download de nieuwste GraphiQL Content Package v.x.x.x.

  GraphiQL-pakket downloaden

  Het ZIP-bestand is een AEM pakket dat rechtstreeks kan worden geïnstalleerd.

 4. Navigeer in het menu AEM Start naar Gereedschappen > Implementatie > Pakketten.

 5. Klikken Pakket uploaden en kiest u het pakket dat u eerder hebt gedownload. Klikken Installeren het pakket installeren.

  GraphiQL-pakket installeren

 6. Navigeren naar CRXDE Lite > Deelvenster Opslagplaats > selecteren /content/graphiql node (bijvoorbeeld http://localhost:4502/crx/de/index.jsp#/content/graphiql).

 7. In de Eigenschappen tabwijzigingswaarde van endpoint eigenschap aan /content/_cq_graphql/wknd-shared/endpoint.json.
  Waarde van eindpunteigenschap wijzigen

 8. Ga naar de Webconsoleconfiguratie UI > Zoeken naar CSRF-filter configuratie (bijvoorbeeldhttp://localhost:4502/system/console/configMgr/com.adobe.granite.csrf.impl.CSRFFilter)

 9. In de Excluded Paths eigenschap naam veld update, WKND GraphQL eindpuntpad naar /content/cq:graphql/wknd-shared/endpoint.

Waarde van padeigenschap uitsluiten

 1. Heb toegang tot de redacteur GraphiQL gebruikend //HOST:PORT/content/graphiql.htmlen verifieer u kunt een nieuwe query samenstellen of een bestaande query uitvoeren. (bijvoorbeeld http://localhost:4502/content/graphiql.html)

GraphiQL Editor

TIP
Als u uw projectspecifieke GraphQL-schema en queryuitvoering wilt ondersteunen, moet u de bijbehorende wijzigingen aanbrengen voor het endpoint en Excluded Paths waarden in bovenstaande stappen.
recommendation-more-help
e25b6834-e87f-4ff3-ba56-4cd16cdfdec4