Component Formulieropties (v1) form-options-component-v

Met de component Core Component Form Options kunt u vooraf gedefinieerde opties in verschillende indelingen selecteren.

Gebruik usage

Met de component Core Component Form Options kunnen verschillende typen opties worden ingediend die op verschillende manieren worden gepresenteerd. Deze component is bedoeld om samen met de component formuliercontainercomponent.

De presentatie van de opties, labels en afzonderlijke opties kan worden gedefinieerd door de inhoudseditor in het dialoogvenster dialoogvenster configureren.

Versie en compatibiliteit version-and-compatibility

In dit document wordt versie 1 van de component Formulieropties beschreven, die oorspronkelijk is geĆÆntroduceerd met versie 1.0.0 van de Core Components met AEM 6.3.

In de volgende tabel wordt de compatibiliteit van versie 1 van de component Formulieropties weergegeven.

Componentversie
AEM 6,3
AEM 6,4
v2
Compatibel
Compatibel
v1
Compatibel
Compatibel
CAUTION
In dit document wordt versie 1 van de component Formulieropties beschreven.
Voor meer informatie over de huidige versie van de component Formulieropties raadpleegt u de Component Formulieropties document.

Uitvoer van voorbeeldcomponent sample-component-output

Het volgende monster wordt genomen uit Wij.Detailhandel.

Schermafbeelding screenshot

HTML html

<div class="cmp cmp-form aem-GridColumn aem-GridColumn--default--12">
<form method="POST" action="/content/we-retail/us/en/experience.html" id="new_form" name="new_form" enctype="multipart/form-data" class="aem-Grid aem-Grid--12 aem-Grid--default--12 ">
  <input type="hidden" name=":formstart" value="/content/we-retail/us/en/experience/jcr:content/root/responsivegrid/container">

  <div class="cmp cmp-options aem-GridColumn aem-GridColumn--default--12">

  <fieldset class="form-group checkbox">
    <legend>What is your favorite type of toast?</legend>

    <div class="checkbox-item">
      <label>
       <input type="checkbox" name="toasttypes" value="dry">
       Plain dry toast
      </label>
    </div>
<div class="checkbox-item">
      <label>
       <input type="checkbox" name="toasttypes" value="french">
       French toast
      </label>
    </div>
<div class="checkbox-item">
      <label>
       <input type="checkbox" name="toasttypes" value="texas">
       Texas toast
      </label>
    </div>

  </fieldset>

</div>

</form></div>

JSON json

"container": {
       "columnClassNames": "aem-GridColumn aem-GridColumn--default--12",
       "columnCount": 12,
       "gridClassNames": "aem-Grid aem-Grid--12 aem-Grid--default--12",
       ":items": {
        "options": {
         "columnClassNames": "aem-GridColumn aem-GridColumn--default--12",
         ":type": "weretail/components/form/options",
         "name": "toastTypes",
         "jcr:title": "What is your favorite type of toast?",
         "source": "local",
         "type": "checkbox"
        }
       },
       ":itemsOrder": [
        "options"
       ],
       ":type": "weretail/components/form/container"
      }
NOTE
Voor JSON-export van de Core Components is release 1.1.0 van de Core Components vereist. Zie de compatibiliteitsinformatie voor Core Components v1 voor meer informatie .

Dialoogvenster configureren configure-dialog

In het dialoogvenster Configureren kan de auteur van de inhoud het type opties definiƫren dat moet worden weergegeven, de labels en de beschikbare opties.

 • Typen
  Hoe de opties worden weergegeven

  • Selectievakjes
  • Keuzerondjes
  • Vervolgkeuzelijst
  • Vervolgkeuzelijst Multi-select
 • Titel - De titel die wordt weergegeven als het label voor de opties

 • Naam - De naam van het veld dat met de formuliergegevens wordt verzonden

 • Bron - Waar de opties zijn gedefinieerd

  • Lokaal - Gedefinieerd binnen de component

   • Tik of klik op de knop Toevoegen knop om een waarde toe te voegen, Verwijderen om een waarde te verwijderen
   • Waarde - De waarde die wordt opgeslagen wanneer deze optie wordt geselecteerd wanneer het formulier wordt verzonden
   • Tekst - Het label voor de optie die op het formulier wordt weergegeven
   • Actief - De optie wordt gemarkeerd als geselecteerd wanneer het formulier wordt geladen
   • Uitgeschakeld - De optie kan niet worden geselecteerd, maar wordt wel weergegeven
   • Lijst - Een statische lijst die elders in AEM is gedefinieerd, wordt gebruikt voor de optie
    • Lijst - Het pad van de statische lijst in AEM
     • Gebruik de Browse knoop om van het lijstmiddel de plaats te bepalen
   • Gegevensbron - Een gegevensbron wordt gebruikt voor de opties
    • Gegevensbron - soort bron van de gegevensbron
 • Help-bericht - Een tip voor de gebruiker wat in het veld kan worden ingevoerd

Ontwerpdialoogvenster design-dialog

Er is geen dialoogvenster voor het ontwerp van de component Formulieropties.

Technische details technical-details

De meest recente technische documentatie over de component Formulieropties kan op GitHub worden gevonden.

Het volledige kerncomponentenproject kan van GitHub worden gedownload.

Meer informatie over het ontwikkelen van kerncomponenten vindt u in de Documentatie voor ontwikkelaars van kerncomponenten.

recommendation-more-help
d2be9096-a81e-404b-9952-d8925af7219c