De gegevenslaag van de Cliënt van Adobe uitbreiden extending-acdl

U kunt de Componenten van de Kern met de opties van de douanedialoog uitbreiden die inhoudsauteurs toestaan om extra informatie met betrekking tot de Laag van Gegevens in te gaan.

Om deze gebieden in de Laag van Gegevens te omvatten die door de Componenten van de Kern wordt verstrekt, moet u het model van de component uitbreiden die zijn eigen specifieke methodes van de gegevenslaag uitvoert.

Voorbeeld: Component Title example

Een kerncomponent zoals Titelcomponent extends Component die een getData methode die standaard wordt geretourneerd ComponentData.

ComponentData serialiseert vooraf bepaalde gebieden die uw component, als kan uitvoeren getDataLayerLinkUrl en getDataLayerTitle voor de TitleImpl.

Uw aangepaste verkoopmodel kan daarom een getData methode die een object retourneert dat een uitbreiding is ComponentData om meer velden te retourneren.

Als u dit doet, voegt u een data-cmp-data-layer attribuut aan het element van HTML van uw component met JSON van de gegevens die aan de gegevenslaag zullen worden bevolkt. Op dit punt kunt u scripts implementeren die naar deze gegevens of verwante gebeurtenissen luisteren.

TIP
Om de flexibiliteit van de Laag van Gegevens verder te onderzoeken, herzie over de integratieopties met inbegrip van hoe te om de Laag van Gegevens voor uw douanecomponenten toe te laten.
recommendation-more-help
d2be9096-a81e-404b-9952-d8925af7219c