Dispatcher - Eindpuntconfiguratie met AEM headless

Dispatcheris een caching en veiligheidslaag voor de milieu's van Adobe Experience Manager Publish. Verschillende configuraties zijn standaard inbegrepen bij het openen van GraphQL-eindpunten voor toepassingen zonder kop.

NOTE
Voor gedetailleerde documentatie over Dispatcher, zie de Gids van Dispatcher.

Als deel van een AEM Project is een module van Dispatcher inbegrepen die configuraties voor Dispatcher bevat. Nieuw geproduceerde projecten van het AEM Archetype van het Projectomvatten automatisch filtersdie eindpunten van GraphQL toelaten.

GraphQL-eindpunten

Als deel van de standaardfilters, GraphQL endpointsworden geopend met de volgende regel:

/0060 { /type "allow" /method '(POST|OPTIONS)' /url "/content/_cq_graphql/*/endpoint.json" }

Het jokerteken * opent meerdere eindpunten van de AEM. Het vragen gebruikend een eindpunt van GraphQL wordt gemaakt gebruikend POST en de reactie is niet caching.

Aangehouden GraphQL-query's

Het verzoek om Persisted query wordt ingediend tegen een verschillend eindpunt. Als deel van de standaardfilterconfiguratie, wordt url voor Gepersisteerde vragengeopend met de volgende regel:

/0061 { /type "allow" /method '(GET|POST|OPTIONS)' /url "/graphql/execute.json*" }

U kunt blijvende query's aanvragen met GET door de reactie in de cache op Dispatcher- en CDN-niveau te plaatsen. Meer details over caching en geheim voorgeheugenongeldigverklaring kunnen hierworden gevonden.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab