Publish-voorinstellingen, -schema en -facetten naar Brand Portal publish-presets-schema-and-facets-to-brand-portal

Het artikel loopt over van AEM Author-instantie naar Brand Portal en bevat voorinstellingen voor afbeeldingen, metagegevensschema's en aangepaste zoekfacetten. Met de publicatiefunctie kunnen organisaties de voorinstellingen voor afbeeldingen, metagegevensschema's en zoekfacetten die in AEM instantie Auteur zijn gemaakt/gewijzigd opnieuw gebruiken, waardoor dubbele inspanningen afnemen.

NOTE
De capaciteit om beeldvoorinstellingen, meta-gegevensschema, en onderzoeksfacetten van AEM instantie van de Auteur aan Brand Portal te publiceren is beschikbaar AEM 6.2 SP1-GVB7 en AEM 6.3 SP1-GFP 1 (6.3.1.1) vanaf.

Publish-voorinstellingen voor afbeeldingen naar Brand Portal publish-image-presets-to-brand-portal

Voorinstellingen voor afbeeldingen zijn een set opdrachten voor het vergroten of verkleinen en opmaken van de afbeelding die op het moment van de aflevering op de afbeelding worden toegepast. Afbeeldingsvoorinstellingen kunnen in Brand Portal worden gemaakt en gewijzigd. Als AEM instantie Auteur wordt uitgevoerd in de dynamische-mediamodus, kunnen gebruikers ook voorinstellingen maken bij de AEM Auteur en deze publiceren naar AEM Assets Brand Portal, en voorkomen dat ze dezelfde voorinstellingen opnieuw maken in Brand Portal.
Nadat de voorinstelling is gemaakt, wordt deze weergegeven als dynamische uitvoering op het dialoogvenster voor het weergeven en downloaden van gegevens over elementen.

NOTE
Als AEM instantie Auteur niet wordt uitgevoerd in Dynamic Media Mode (klant heeft Dynamic Media niet aangeschaft), wordt de Pyramid TIFF -uitvoering van de elementen niet gemaakt op het moment van het uploaden. Voorinstellingen voor afbeeldingen of dynamische uitvoeringen werken met Pyramid TIFF van een element. Als Pyramid TIFF niet beschikbaar is voor AEM instantie Auteur, is het dus niet meer beschikbaar voor Brand Portal. Hierdoor zijn er geen dynamische uitvoeringen aanwezig in de renditions rail of asset details page and download dialog.

Voorinstellingen voor afbeeldingen publiceren naar Brand Portal:

 1. Tik/klik in AEM instantie Auteur op het AEM logo om de algemene navigatieconsole te openen en tik/klik op het pictogram Extra en navigeer naar Assets > Image Presets .
 2. Selecteer de voorinstelling voor de afbeelding of meerdere voorinstellingen voor de afbeelding in de lijst met voorinstellingen voor afbeeldingen en klik/tik op Publish to Brand Portal .

NOTE
Wanneer gebruikers op Publish to Brand Portal klikken, worden de voorinstellingen in de wachtrij voor publicatie geplaatst. De gebruikers worden geadviseerd om het logboek van de replicatieagenten te controleren om te bevestigen of publiceerde succesvol was.

Publicatie van een voorinstelling voor afbeeldingen ongedaan maken vanuit Brand Portal:

 1. Tik/klik in AEM instantie Auteur op het AEM logo om de algemene navigatieconsole te openen en tik/klik op het pictogram Tools en navigeer naar Assets > Image Presets .
 2. Selecteer een voorinstelling voor de afbeelding en selecteer Remove from Brand Portal uit de opties die bovenaan beschikbaar zijn.

Publish-metagegevensschema naar Brand Portal publish-metadata-schema-to-brand-portal

Het schema van meta-gegevens beschrijft de lay-out en de eigenschappen die op de eigenschappen pagina van activa/inzamelingen worden getoond.

Als gebruikers het standaardschema op AEM instantie Auteur hebben uitgegeven en bereid zijn om het zelfde schema zoals standaardschema op Brand Portal te gebruiken, kunnen zij de vormen van het meta-gegevensschema aan Brand Portal eenvoudig publiceren. In een dergelijk scenario wordt het standaardschema in Brand Portal overschreven door de standaardschema's die zijn gepubliceerd vanuit AEM instantie Auteur.

Als gebruikers een aangepast schema op AEM instantie Auteur hebben gemaakt, kunnen ze het aangepaste schema publiceren naar Brand Portal in plaats van hetzelfde aangepaste schema daar opnieuw te maken. Gebruikers kunnen dit aangepaste schema vervolgens toepassen op elke map of verzameling in Brand Portal.

NOTE
Standaardschema's kunnen niet naar de Brand Portal worden gepubliceerd als ze bij het AEM zijn vergrendeld (ze worden dus niet bewerkt).

NOTE
Als op AEM instantie Auteur een schema is toegepast op een map, moet hetzelfde schema ook op de Brand Portal staan om de consistentie te behouden op de pagina met eigenschappen van elementen op AEM Auteur en Brand Portal.

Een metagegevensschema van AEM instantie Auteur naar Brand Portal publiceren:

 1. Tik/klik in AEM instantie Auteur op het AEM logo om de algemene navigatieconsole te openen en tik/klik op het pictogram Extra en navigeer naar Assets > Metadata Schemas .
 2. Selecteer een metagegevensschema en selecteer Publish to Brand Portal uit de opties die boven beschikbaar zijn.
NOTE
Wanneer gebruikers op Publish to Brand Portal klikken, worden de metagegevensschema's in de wachtrij voor publicatie geplaatst. De gebruikers worden geadviseerd om het logboek van de replicatieagenten te controleren om te bevestigen of publiceerde succesvol was.

Publicatie van een metagegevensschema vanuit Brand Portal ongedaan maken:

 1. Tik/klik in AEM instantie Auteur op het AEM logo om de algemene navigatieconsole te openen en tik/klik op het pictogram Extra en navigeer naar Assets > Metadata Schemas .
 2. Selecteer een metagegevensschema en selecteer Remove from Brand Portal uit de opties die boven beschikbaar zijn.

Publish-zoekfacetten naar Brand Portal publish-search-facets-to-brand-portal

De vormen van het onderzoek verstrekken het vermogen van beperkt onderzoekaan gebruikers op Brand Portal. Zoeken in facetten geeft zoekopdrachten op Brand Portal meer granulariteit. Alle voorspelden toegevoegdin de onderzoeksvorm zijn beschikbaar aan gebruikers als onderzoeksfacetten in onderzoeksfilters.


Als u een aangepast zoekformulier Assets Admin Search Rail wilt gebruiken van AEM instantie Auteur, kunt u het aangepaste zoekformulier publiceren van AEM instantie Auteur naar Brand Portal in plaats van hetzelfde formulier opnieuw te maken op Brand Portal.

NOTE
Vergrendeld zoekformulier Assets Admin Search Rail op AEM Assets kan alleen worden gepubliceerd naar Brand Portal als het wordt bewerkt. Als dit zoekformulier eenmaal is bewerkt en gepubliceerd naar Brand Portal, wordt het zoekformulier op Brand Portal genegeerd.

De bewerkte zoekfacet publiceren van AEM instantie Auteur naar Brand Portal:

 1. Tik/klik op het AEM en ga naar Tools > General > Search Forms .

 2. Selecteer het bewerkte zoekformulier en selecteer Publish to Brand Portal .

  note note
  NOTE
  Wanneer gebruikers op Publish to Brand Portal klikken, worden de zoekfacetten in de wachtrij voor publicatie geplaatst. De gebruikers worden geadviseerd om het logboek van de replicatieagenten te controleren om te bevestigen of publiceerde succesvol was.

U kunt als volgt zoekformulieren verwijderen uit Brand Portal:

 1. Tik/klik in AEM instantie Auteur op het AEM logo om de algemene navigatieconsole te openen en tik/klik op het pictogram Extra en navigeer naar General > Search Forms .
 2. Selecteer het zoekformulier en selecteer Remove from Brand Portal uit de opties die boven aan het scherm beschikbaar zijn.
NOTE
Met de handeling Unpublish from Brand Portal blijft het standaardzoekformulier in Brand Portal en wordt het laatst gebruikte zoekformulier niet hersteld voordat het wordt gepubliceerd.

Beperkingen limitations

 1. Weinig zoekvoorspellen zijn niet van toepassing op zoekfilters op de Brand Portal. Wanneer deze zoekvoorspelling wordt gepubliceerd als onderdeel van het zoekformulier van AEM instantie Auteur naar Brand Portal, worden ze uitgefilterd. Gebruikers zien daarom minder voorspellingen in de gepubliceerde vorm op de Brand Portal. Zie onderzoek voorspelt toepasselijk op filters op Brand Portal.

 2. Als een gebruiker bijvoorbeeld Options Predicate een aangepast pad gebruikt om opties te lezen bij AEM instantie Auteur, werkt dit niet bij de Brand Portal. Deze extra paden en opties worden niet met het zoekformulier naar Brand Portal gepubliceerd. In dit geval kunnen gebruikers de optie Manual in Add Options within Options Predicate selecteren om deze opties handmatig in Brand Portal toe te voegen.

recommendation-more-help
4a60ca76-1c10-45cf-87aa-95ab647d0ca3