Starten maken creating-launches

Maak een lancering om het bijwerken van een nieuwe versie van bestaande Web-pagina's voor toekomstige activering toe te laten. Wanneer u een Starten creeert, specificeert u een titel en de bronpagina:

 • De titel wordt weergegeven in het dialoogvenster Sidekick, van waaruit auteurs toegang hebben om aan hen te werken.
 • De onderliggende pagina's van de bronpagina worden standaard in de opstart opgenomen. U kunt desgewenst alleen de bronpagina gebruiken.
 • Standaard, Live kopie werkt automatisch de startpagina's bij terwijl de bronpagina's veranderen. U kunt opgeven dat er een statische kopie wordt gemaakt om automatische wijzigingen te voorkomen.

U kunt desgewenst de Startdatum (en -tijd) opgeven om te bepalen wanneer de startpagina's moeten worden gepromoveerd en geactiveerd. De startdatum werkt echter alleen in combinatie met de markering Geschikt voor productie (zie Een startconfiguratie bewerken). Opdat de acties automatisch zouden optreden, moeten beide worden ingesteld.

Starten maken creating-a-launch

De volgende procedure leidt tot een lancering.

 1. De pagina Website Administration (http://localhost:4502/siteadmin).

 2. Klikken Nieuw… dan Nieuwe start….

 3. In de Starten maken geeft u waarden op voor de volgende eigenschappen:

  • Titel starten: De naam van de Launch. De naam moet zinvol zijn voor auteurs.
  • Bronpagina: Het pad naar de pagina waarvoor de introductie moet worden gemaakt. Standaard worden alle onderliggende pagina's opgenomen.
  • Subpagina's uitsluiten: Selecteer deze optie als u alleen de startpagina en niet de onderliggende pagina's wilt starten. Deze optie is standaard niet geselecteerd.
  • Synchronisatie behouden: Selecteer deze optie als u de inhoud van startpagina's automatisch wilt bijwerken wanneer de bronpagina's veranderen. Dit wordt bereikt door de lancering van live kopie.
  • Opstartdatum: De datum en tijd waarop de opstartafbeelding moet worden geactiveerd (afhankelijk van de Gereed voor productie markering; zie Starten - de volgorde van gebeurtenissen).

  chlimage_1-99

 4. Klikken Maken.

Een Starten verwijderen deleting-a-launch

U kunt ook een opstart verwijderen.

 1. In de opstartconsoleselecteert u de gewenste opstart.

 2. Klikken Verwijderen - bevestiging is vereist:

  chlimage_1-100

  note caution
  CAUTION
  Wanneer u geneste startpunten verwijdert, moet u eerst lagere niveaus verwijderen.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2