Dynamic Media Classic-functies (Scene7) toevoegen aan uw pagina adding-scene-features-to-your-page

Adobe Dynamic Media Classic (Scene7) is een gehoste oplossing voor het beheren, verbeteren, publiceren en leveren van rijke media middelen aan Web, mobiel, e-mail, en Internet-verbonden vertoningen en druk.

U kunt Experience Manager-elementen die in Dynamic Media Classic (Scene7) zijn gepubliceerd, in verschillende viewers weergeven:

 • Zoomen
 • Flyout
 • Video
 • Afbeeldingssjabloon
 • Afbeelding

U kunt digitale middelen rechtstreeks van Experience Manager aan Dynamic Media Classic (Scene7) publiceren en u kunt digitale activa van Dynamic Media Classic (Scene7) aan Experience Manager publiceren.

In dit document wordt beschreven hoe u digitale elementen kunt publiceren van Experience Manager naar Dynamic Media Classic (Scene7) en omgekeerd. Viewers worden ook in detail beschreven. Voor informatie over het configureren van Experience Manager voor Dynamic Media Classic (Scene7) raadpleegt u Dynamic Media Classic (Scene7) integreren met Experience Manager.

Zie ook Afbeeldingen met hyperlinks toevoegen.

Raadpleeg de volgende secties voor meer informatie over het gebruik van videocomponenten met Experience Manager:

NOTE
Als Dynamic Media Classic (Scene7)-elementen niet correct worden weergegeven, controleert u of Dynamic Media uitgeschakeld en vernieuw vervolgens de pagina.

Handmatig publiceren naar Dynamic Media Classic (Scene7) van middelen manually-publishing-to-scene-from-assets

U kunt digitale middelen naar Dynamic Media Classic (Scene7) publiceren vanuit de middelenconsole in de klassieke gebruikersinterface of rechtstreeks vanuit het middel.

NOTE
Experience Manager publiceert asynchroon naar Dynamic Media Classic (Scene7). Nadat u Publish kan het enkele seconden duren voordat uw middelen naar Dynamic Media Classic (Scene7) zijn gepubliceerd.

Publiceren vanaf de middelenconsole publishing-from-the-assets-console

U kunt vanuit de middelenconsole publiceren naar Dynamic Media Classic (Scene7) als de middelen zich in een doelmap van Dynamic Media Classic (Scene7) bevinden.

 1. Selecteer in de klassieke UI van de Experience Manager Digital Assets toegang te krijgen tot de beheerder van digitale middelen.

 2. Selecteer het element (of de middelen) of de map in de doelmap die u naar Dynamic Media Classic (Scene7) wilt publiceren, klik met de rechtermuisknop en selecteer Publish to Dynamic Media Classic (Scene7). U kunt ook Publish to Dynamic Media Classic (Scene7) van de Tools -menu.

  chlimage_1-48

 3. Ga naar Dynamic Media Classic (Scene7) en bevestig dat de middelen beschikbaar zijn.

  note note
  NOTE
  Als de elementen zich niet in een gesynchroniseerde Dynamic Media Classic (Scene7)-map bevinden, Publish to Dynamic Media Classic (Scene7) in beide menu's is zichtbaar, maar is uitgeschakeld.

Publiceren vanuit een element publishing-from-an-asset

U kunt een element handmatig publiceren zolang dat element zich in de gesynchroniseerde Dynamic Media Classic-map (Scene7) bevindt.

NOTE
Als het element zich niet in de gesynchroniseerde Dynamic Media Classic (Scene7)-map bevindt, wordt de koppeling naar Publish to Dynamic Media Classic (Scene7) wordt niet weergegeven.

Publiceren naar Dynamic Media Classic (Scene7) rechtstreeks vanaf een digitaal middel:

 1. Selecteer in Experience Manager Digital Assets toegang te krijgen tot de beheerder van digitale middelen.

 2. Dubbelklik om een element te openen.

 3. Selecteer in het venster Elementdetails de optie Publish to Dynamic Media Classic (Scene7).

  screen_shot_2012-02-22at34828pm

 4. De koppeling verandert in Publishing … en vervolgens Published. Ga naar Dynamic Media Classic (Scene7) en bevestig dat het middel beschikbaar is.

  note note
  NOTE
  Als het element niet correct wordt gepubliceerd naar Dynamic Media Classic (Scene7), verandert de koppeling in Publishing Failed. Als het activum al is gepubliceerd naar Dynamic Media Classic (Scene7), leest de koppeling Re-Publish to Dynamic Media Classic (Scene7). Met Herpublicatie kunt u elementen in de Experience Manager wijzigen en opnieuw publiceren.

Elementen publiceren van buiten de CQ-doelmap publishing-assets-from-outside-the-cq-target-folder

Adobe raadt u aan elementen alleen naar Dynamic Media Classic (Scene7) te publiceren vanuit middelen in de doelmap Dynamic Media Classic (Scene7). Als u echter elementen moet uploaden vanuit een map buiten de doelmap, kunt u dat nog steeds doen door ze te uploaden naar een map op aanvraag in Dynamic Media Classic (Scene7). Configureer eerst de cloudconfiguratie voor de pagina waarop u het element wilt weergeven. Vervolgens voegt u een Dynamic Media Classic-component (Scene7) aan de pagina toe en sleept u een element naar de component. Nadat de pagina-eigenschappen voor die pagina zijn ingesteld, voert u een Publish to Dynamic Media Classic (Scene7) wordt weergegeven dat wanneer deze optie is geselecteerd, uploaden naar Dynamic Media Classic (Scene7) wordt geactiveerd.

NOTE
Elementen in de map op aanvraag worden niet weergegeven in de Inhoudsbrowser van Dynamic Media Classic (Scene7).

Elementen publiceren van buiten de CQ-doelmap:

 1. Selecteer in Experience Manager in de klassieke gebruikersinterface de optie Websites en navigeer naar de webpagina waaraan u een digitaal element wilt toevoegen dat nog niet is gepubliceerd naar Dynamic Media Classic (Scene7). (Normale regels voor paginaovererving zijn van toepassing.)

 2. Selecteer in het zijpaneel de optie Page pictogram en selecteer Page Properties.

 3. Selecteren Cloud Services.

 4. Selecteren Add services.

 5. Selecteren Dynamic Media Classic (Scene7).

 6. In de Adobe Dynamic Media Classic (Scene7) vervolgkeuzelijst, selecteert u de gewenste configuratie en selecteert u OK.

  chlimage_1-49

 7. Voeg op de webpagina een Dynamic Media Classic-component (Scene7) toe aan de gewenste locatie op de pagina.

 8. Sleep een digitaal element vanuit de zoeker naar de component. U ziet een koppeling naar Check Dynamic Media Classic (Scene7) Publication Status.

  note note
  NOTE
  Als het digitale element zich in de CQ-doelmap bevindt, hoeft u geen koppeling te maken naar Check Dynamic Media Classic (Scene7) Publication Status wordt weergegeven. De elementen worden in de component geplaatst.

  chlimage_1-50

 9. Selecteer Check Dynamic Media Classic (Scene7) Publication Status. Als de activa niet worden gepubliceerd, publiceert Experience Manager de activa aan Dynamic Media Classic (Scene7). Nadat het element is geüpload, vindt u het in de map op aanvraag. Standaard bevindt de map op aanvraag zich in de map name_of_the_company/CQ5_adhoc. U kunt de map op aanvraag configureren, indien nodig.

  note note
  NOTE
  Als het element zich niet in een gesynchroniseerde Dynamic Media Classic (Scene7)-map bevindt en er geen Dynamic Media Classic (Scene7)-cloudconfiguratie is gekoppeld aan de huidige pagina, mislukt het uploaden.

Dynamic Media Classic (Scene7)-componenten scene-components

De volgende Dynamic Media Classic (Scene7)-componenten zijn beschikbaar in de Experience Manager:

 • Zoomen
 • Flyout (zoomen)
 • Afbeeldingssjabloon
 • Afbeelding
 • Video
NOTE
Deze componenten zijn niet standaard beschikbaar en moeten in de ontwerpmodus worden geselecteerd voordat ze kunnen worden gebruikt.

Nadat ze in de ontwerpmodus beschikbaar zijn gemaakt, kunt u de componenten net als alle andere Experience Managers aan de pagina toevoegen. Elementen die nog niet naar Dynamic Media Classic (Scene7) zijn gepubliceerd, worden naar Dynamic Media Classic (Scene7) gepubliceerd als ze zich in een gesynchroniseerde map of op een pagina bevinden of met een Dynamic Media Classic (Scene7) Cloud Configuration.

NOTE
Als u de kijkers van douane S7 creeert en ontwikkelt en de Vinder van de Inhoud gebruikt, moet u uitdrukkelijk toevoegen allowfullscreen parameter.

Eindbericht voor Flash Viewers flash-viewers-end-of-life-notice

Met ingang van 31 januari 2017 heeft Adobe Dynamic Media Classic (Scene7) de ondersteuning voor het viewerplatform voor Flash officieel beëindigd.

Een Dynamic Media Classic-component (Scene7) aan een pagina toevoegen adding-a-scene-component-to-a-page

Het toevoegen van een Dynamic Media Classic-component (Scene7) aan een pagina is hetzelfde als het toevoegen van een component aan een pagina. Dynamic Media Classic (Scene7)-componenten worden in de volgende secties uitgebreid beschreven.

Een Dynamic Media Classic-component (Scene7)/viewer toevoegen aan een pagina in de klassieke gebruikersinterface:

 1. Open in Experience Manager de pagina waaraan u de Dynamic Media Classic-component (Scene7) wilt toevoegen.

 2. Als er geen Dynamic Media Classic (Scene7)-componenten beschikbaar zijn, selecteert u de liniaal in het zijpaneel om te gaan Ontwerp modus, selecteren Edit parsys, en selecteer alle Dynamic Media Classic (Scene7) componenten om deze beschikbaar te maken.

 3. Terug naar Bewerken door het potlood in het zijpaneel te selecteren.

 4. Sleep een component vanuit de Dynamic Media Classic (Scene7) op de gewenste locatie op de pagina te plaatsen.

 5. Selecteren *Edit zodat u de component kunt openen.

 6. Bewerk de component naar wens en selecteer OK om de wijzigingen op te slaan.

Interactieve weergaven toevoegen aan een responsieve website adding-interactive-viewing-experiences-to-a-responsive-website

Het responsieve ontwerp voor uw elementen betekent dat uw elementen worden aangepast op basis van de locatie waar ze worden weergegeven. Bij een responsief ontwerp kunnen dezelfde elementen effectief op meerdere apparaten worden weergegeven.

Een interactieve kijkervaring toevoegen aan een responsieve site in de klassieke gebruikersinterface:

 1. Meld u aan bij de Experience Manager en zorg ervoor dat u geconfigureerde Adobe Dynamic Media Classic (Scene7)-Cloud Servicen en dat Dynamic Media Classic (Scene7)-componenten beschikbaar zijn.

  note note
  NOTE
  Als Dynamic Media Classic (Scene7) WCM-componenten niet beschikbaar zijn, moet u deze inschakelen via de ontwerpmodus.
 2. In een website waarvoor de Dynamic Media Classic (Scene7)-componenten zijn ingeschakeld, sleept u en Image naar de pagina.

 3. Bewerk de component en pas de onderbrekingspunten aan in het dialoogvenster Dynamic Media Classic (Scene7) Settings tab.

  chlimage_1-51

 4. Controleer of de viewers het formaat responsief wijzigen en of alle interacties zijn geoptimaliseerd voor computers, tablets en mobiele apparaten.

Instellingen die voor alle Dynamic Media Classic (Scene7)-componenten gelden settings-common-to-all-scene-components

Hoewel de configuratieopties variëren, zijn het volgende gemeenschappelijk voor alle componenten van Dynamic Media Classic (Scene7):

 • Bestandsverwijzing- Blader naar een bestand waarnaar u wilt verwijzen. De bestandsverwijzing toont de element-URL en niet noodzakelijkerwijs de volledige Dynamic Media Classic (Scene7)-URL, inclusief de URL-opdrachten en -parameters. U kunt in dit veld geen Dynamic Media Classic (Scene7) URL-opdrachten en -parameters toevoegen. In plaats daarvan, moeten zij door de overeenkomstige functionaliteit in de component worden toegevoegd.
 • Breedte - Hiermee kunt u de breedte instellen.
 • Hoogte - Hiermee kunt u de hoogte instellen.

U stelt deze configuratieopties in door bijvoorbeeld een Dynamic Media Classic-component (Scene7) te openen (dubbelklikken) wanneer u een Zoomen component:

chlimage_1-52

Zoomen zoom

De HTML5 component van het Gezoem toont een groter beeld wanneer u + knoop drukt.

Het element heeft onderaan zoomgereedschappen. Selecteren + vergroten. Selecteren - om te verminderen. De x of met de zoompijl opnieuw instellen wordt de oorspronkelijke grootte van de afbeelding hersteld. Selecteer de diagonale pijlen zodat u deze op volledig scherm kunt weergeven. Selecteren Edit zodat kunt u de component vormen. Met deze component, kunt u vormen gemeenschappelijke instellingen voor alle Dynamic Media Classic (Scene7)-componenten.

Afbeelding van tulpbloemen in de HTML5-zoomcomponent.

Flyout flyout

In de HTML5 Flyout-component wordt het element weergegeven als een gesplitst scherm, waarbij het element in de opgegeven grootte wordt geplaatst en rechts het zoomgedeelte wordt weergegeven. Selecteren Edit zodat kunt u de component vormen. Met deze component, kunt u vormen gemeenschappelijke instellingen voor alle Dynamic Media Classic (Scene7)-componenten.

NOTE
Als uw Flyout-component een aangepaste grootte gebruikt, wordt die aangepaste grootte gebruikt en wordt de responsieve instelling van de component uitgeschakeld.
Als de component Flyout de standaardgrootte gebruikt, zoals die in de ontwerpweergave is ingesteld, wordt de standaardgrootte gebruikt. De component wordt uitgerekt om de grootte van de paginalay-out aan te passen met responsieve instelling van de component ingeschakeld. Houd er echter rekening mee dat er een beperking geldt voor de responsieve installatie van de component. Wanneer u de component Flyout met ontvankelijke opstelling gebruikt, zou u het niet met volledige paginalrek moeten gebruiken. Anders kan de Flyout de rechterrand van de pagina overschrijden.

chlimage_1-53

Afbeelding image

Met de Dynamic Media Classic (Scene7) Image-component kunt u Dynamic Media Classic-functionaliteit (Scene7) aan uw afbeeldingen toevoegen, zoals wijzigingstoetsen voor Dynamic Media Classic (Scene7), voorinstellingen voor afbeeldingen of viewers en verscherpen. De Dynamic Media Classic (Scene7)-afbeeldingscomponent is vergelijkbaar met andere afbeeldingscomponenten in Experience Manager met speciale Dynamic Media Classic-functionaliteit (Scene7). In dit voorbeeld heeft de afbeelding de optie Dynamic Media Classic (Scene7) URL, &op_invert=1 toegepast.

Afbeelding van een bol binnen de Dynamic Media Classic-afbeeldingscomponent (scène 7)

Titel, Alt-tekst - Voeg op het tabblad Geavanceerd een titel toe aan de afbeelding en alternatieve tekst voor gebruikers die afbeeldingen hebben uitgeschakeld.

URL, openen in - U kunt een element instellen van om een koppeling te openen. Stel de URL in en kies Openen in om aan te geven of deze in hetzelfde venster of in een nieuw venster moet worden geopend.

chlimage_1-54

Viewer-voorinstelling - Selecteer een bestaande viewervoorinstelling in het keuzemenu. Als de viewervoorinstelling die u zoekt niet zichtbaar is, moet u deze zichtbaar maken. Zie Viewer-voorinstellingen beheren. U kunt geen viewervoorinstelling selecteren als u een voorinstelling voor afbeeldingen gebruikt en omgekeerd.

Configuratie Dynamic Media Classic (Scene7) - Selecteer de Dynamic Media Classic (Scene7)-configuratie die u wilt gebruiken om actieve voorinstellingen voor afbeeldingen op te halen uit de SPS.

Afbeeldingsvoorinstelling - Selecteer een bestaande voorinstelling voor de afbeelding in het keuzemenu. Als de voorinstelling die u zoekt niet zichtbaar is, moet u deze zichtbaar maken. Zie Voorinstellingen afbeelding beheren. U kunt geen viewervoorinstelling selecteren als u een voorinstelling voor afbeeldingen gebruikt en omgekeerd.

Uitvoerindeling - Selecteer de uitvoerindeling van de afbeelding, bijvoorbeeld jpeg. Afhankelijk van de uitvoerindeling die u selecteert, hebt u mogelijk aanvullende configuratieopties. Zie Aanbevolen werkwijzen voor voorinstellingen afbeelding.

Verscherpen - Selecteer hoe u de afbeelding wilt verscherpen. Verscherpen wordt gedetailleerd uitgelegd in de aanbevolen werkwijzen voor voorinstellingen van afbeeldingen en in de aanbevolen werkwijzen voor Verscherpen.

URL-wijzigingstoetsen - U kunt afbeeldingseffecten wijzigen door extra opdrachten voor S7-afbeeldingen in te voeren. Deze opdrachten worden beschreven in Voorinstellingen afbeelding en de opdrachtverwijzing.

Onderbrekingspunten - Als uw website reageert, wilt u de onderbrekingspunten aanpassen. Onderbrekingspunten moeten worden gescheiden door komma's (,).

Afbeeldingssjabloon image-template

Dynamic Media Classic (Scene7) Image Templates (Afbeeldingssjablonen) zijn gelaagde Photoshop-inhoud die is geïmporteerd naar Dynamic Media Classic (Scene7), waar de parameters voor inhoud en eigenschappen zijn bepaald op basis van variabiliteit. De Image template kunt u afbeeldingen importeren en de tekst dynamisch in Experience Manager wijzigen. Bovendien kunt u vormen Image template gebruiken om waarden uit de clientcontext te gebruiken, zodat elke gebruiker de afbeelding op een gepersonaliseerde manier ervaart.

Selecteren Edit - om de component te configureren. U kunt gemeenschappelijke instellingen voor alle Dynamic Media Classic (Scene7)-componenten en andere instellingen die in deze sectie worden beschreven.

chlimage_1-55

Bestandsverwijzing, breedte, hoogte - Zie gemeenschappelijke instellingen voor alle Dynamic Media Classic (Scene7)-componenten.

NOTE
Dynamic Media Classic (Scene7) URL-opdrachten en -parameters kunnen niet rechtstreeks aan de URL van de bestandsverwijzing worden toegevoegd. Deze kunnen alleen worden gedefinieerd in de interface van de component in het dialoogvenster Parameter deelvenster.

Titel, Alt-tekst - Voeg op het tabblad Afbeeldingssjabloon van Dynamic Media Classic (Scene7) een titel toe aan de afbeelding en alternatieve tekst voor gebruikers die afbeeldingen hebben uitgeschakeld.

URL, openen in - U kunt een element instellen van om een koppeling te openen. Stel de URL in en kies Openen in om aan te geven of deze in hetzelfde venster of in een nieuw venster moet worden geopend.

chlimage_1-56

Deelvenster Parameter - Wanneer u een afbeelding importeert, worden de parameters vooraf gevuld met informatie uit de afbeelding. Als er geen inhoud is die dynamisch kan worden gewijzigd, is dit venster leeg.

chlimage_1-57

Tekst dynamisch wijzigen changing-text-dynamically

Als u de tekst dynamisch wilt wijzigen, voert u nieuwe tekst in de velden in en selecteert u OK. In dit voorbeeld wordt Prijs is nu $50 en de verzendkosten zijn 99 cent.

chlimage_1-58

De tekst in de afbeelding verandert. U kunt de oorspronkelijke waarde van de tekst herstellen door Reset naast het veld.

chlimage_1-59

Tekst wijzigen om de waarde van de context van een client weer te geven changing-text-to-reflect-the-value-of-a-client-context-value

Als u een veld wilt koppelen aan een clientcontextwaarde, selecteert u Select om het cliënt-context menu te openen, selecteer de cliëntcontext, en selecteer OK. In dit voorbeeld verandert de naam op basis van de koppeling van de naam met de opgemaakte naam in het profiel.

chlimage_1-60

De tekst geeft de naam weer van de gebruiker die momenteel is aangemeld. U kunt de oorspronkelijke waarde van de tekst herstellen door Reset naast het veld.

chlimage_1-61

U kunt van de Dynamic Media Classic (Scene7) beeldmalplaatjecomponent een klikbare verbinding maken.

 1. Selecteer op de pagina met de Dynamic Media Classic (Scene7)-afbeeldingssjablooncomponent de optie Edit.

 2. In de URL Voer de URL in waarnaar gebruikers gaan wanneer op de afbeelding wordt geklikt. In de Open in , selecteert u of het doel moet worden geopend (een nieuw venster of hetzelfde venster).

  chlimage_1-62

 3. Selecteren OK.

Video-component video-component

De Dynamic Media Classic (Scene7) Video -component (beschikbaar in de sectie Dynamic Media Classic (Scene7) van het zijpaneel) gebruikt apparaat- en bandbreedtedetectie voor de juiste video voor elk scherm. Deze component is een HTML5-videospeler; het is één viewer die met meerdere kanalen kan worden gebruikt.

Deze kan worden gebruikt voor adaptieve videosets, één MP4-video of één F4V-video.

Zie Video voor meer informatie over hoe video's werken met Dynamic Media Classic (Scene7) integratie. Zie ook hoe de Dynamic Media Classic (Scene7)-video component vergelijkt met de stichting video component.

chlimage_1-63

Bekende beperkingen voor de video-component known-limitations-for-the-video-component

Adobe DAM en WCM tonen als een primaire bronvideo wordt geupload. Deze proxy-elementen worden niet weergegeven:

 • Dynamic Media Classic (Scene7) gecodeerde uitvoeringen
 • Dynamic Media Classic (Scene7) adaptieve videosets

Wanneer u een adaptieve videoset gebruikt met de Dynamic Media Classic (Scene7)-videocomponent, moet het formaat van de component worden aangepast aan de afmetingen van de video.

Dynamic Media Classic (Scene7)-inhoudbrowser scene-content-browser

Met de Dynamic Media Classic (Scene7)-inhoudbrowser kunt u inhoud uit Dynamic Media Classic (Scene7) rechtstreeks in Experience Manager weergeven. Als u de inhoudbrowser wilt openen, selecteert u in de Inhoudszoeker Dynamic Media Classic (Scene7) in de aanraakgeoptimaliseerde gebruikersinterface of de S7 in de klassieke gebruikersinterface. De functionaliteit is identiek tussen beide gebruikersinterfaces.

Als u veelvoudige configuraties hebt, toont de Experience Manager door gebrek standaardconfiguratie. U kunt verschillende configuraties rechtstreeks selecteren in de Dynamic Media Classic-inhoudbrowser (Scene7) in het keuzemenu.

NOTE
 • Middelen in de map op aanvraag worden niet weergegeven in de Dynamic Media Classic-inhoudbrowser (Scene7).

 • Wanneer Beveiligde voorvertoning is ingeschakeld, zowel gepubliceerde als niet-gepubliceerde middelen op Dynamic Media Classic (Scene7) worden wel weergegeven in de Dynamic Media Classic (Scene7)-inhoudbrowser.

 • Als u niet ziet Dynamic Media Classic (Scene7) of de S7 als optie in de inhoudbrowser, moet u Dynamic Media Classic (Scene7) configureren voor samenwerking met Experience Manager.

 • Voor video ondersteunt de Dynamic Media Classic (Scene7)-inhoudbrowser:

  • Adaptieve videosets: container met alle video-uitvoeringen die nodig zijn voor naadloze weergave op meerdere schermen
  • Eén MP4-video
  • Single F4V-video

Bladeren door inhoud browsing-content-in-the-classic-ui

Door inhoud in Dynamic Media Classic (Scene7) te bladeren door S7 tab.

U kunt de configuratie veranderen u toegang hebt door de configuratie te selecteren. De mappen veranderen afhankelijk van de geselecteerde configuratie.

chlimage_1-64

Net als bij de zoekfunctie voor inhoud naar Middelen kunt u zoeken naar elementen en resultaten filteren. In tegenstelling tot de zoeker bij Elementen wordt bij het invoeren van een trefwoord in het dialoogvenster S7 tab, de bestandsnaam begint met de tekenreeks die u hebt ingevoerd, in plaats van bevattende het trefwoord in de bestandsnaam.

Elementen worden standaard weergegeven op bestandsnaam. U kunt resultaten echter ook filteren op elementtype.

NOTE
Voor video ondersteunt de Dynamic Media Classic (Scene7)-inhoudbrowser van WCM:
 • Adaptieve videosets: container met alle video-uitvoeringen die nodig zijn voor naadloze weergave op meerdere schermen
 • Eén MP4-video
 • Single F4V-video

Zoeken naar Dynamic Media Classic (Scene7)-elementen met de inhoudbrowser searching-for-scene-assets-with-the-content-browser

Het zoeken naar Dynamic Media Classic (Scene7)-elementen lijkt op het zoeken naar Experience Manager-elementen. De uitzondering is dat wanneer u zoekt, u eigenlijk een verre mening van de activa in het systeem van Dynamic Media Classic (Scene7) ziet, eerder dan hen direct in Experience Manager in te voeren.

U kunt zowel de klassieke interface als de interface met geoptimaliseerde aanrakingen gebruiken om elementen weer te geven en te zoeken. Afhankelijk van de interface, is hoe u zoekt lichtjes verschillend.

Wanneer u in een van beide UI zoekt, kunt u filteren op de volgende criteria (die hier in de voor aanraking geoptimaliseerde UI worden getoond):

Trefwoorden invoeren - U kunt elementen zoeken op naam. Wanneer u de trefwoorden zoekt, geeft u op waar de bestandsnaam mee begint. Als u bijvoorbeeld het woord "zwemmen" typt, wordt gezocht naar namen van elementbestanden die met die letters in die volgorde beginnen. Zorg ervoor dat u Enter nadat u de term hebt getypt om het element te zoeken.

chlimage_1-65

Map/pad - De naam van de map is gebaseerd op de configuratie die u hebt geselecteerd. U kunt tot lagere niveaus boren door het omslagpictogram te selecteren en subfolder te selecteren, dan het controleteken te selecteren om het te selecteren.

Als u een sleutelwoord ingaat en een omslag selecteert, zoekt de Experience Manager die omslag en om het even welke subfolders. Als u bij het zoeken echter geen trefwoorden invoert, worden bij het selecteren van de map alleen de elementen in die map weergegeven en worden er geen submappen opgenomen.

Standaard zoekt de Experience Manager naar de geselecteerde map en naar alle submappen.

chlimage_1-66

Soort actief - Selecteer Dynamic Media Classic (Scene7) om door Dynamic Media Classic-inhoud (Scene7) te bladeren. Deze optie is alleen beschikbaar als Dynamic Media Classic (Scene7) is geconfigureerd.

chlimage_1-67

Configuratie - Als u meer dan één Dynamic Media Classic (Scene7) configuratie in Cloud Servicen hebt bepaald, kunt u het hier selecteren. Hierdoor wordt de map gewijzigd op basis van de gekozen configuratie.

chlimage_1-68

Type element - In de Dynamic Media Classic (Scene7)-browser kunt u de resultaten filteren en de volgende opties opnemen: afbeeldingen, sjablonen, video's en adaptieve videosets. Als u geen elementtype selecteert, zoekt Experience Manager standaard naar alle elementtypen.

chlimage_1-69

NOTE
 • In de klassieke interface kunt u ook zoeken naar Flash en FXG. Filteren voor deze twee termen in de interface met geoptimaliseerde aanrakingen wordt niet ondersteund.

 • Bij het zoeken naar video zoekt u op één vertoning. Resultaten retourneren de oorspronkelijke uitvoering (alleen *.mp4) en de gecodeerde uitvoering.

 • Wanneer u in een adaptieve videoset zoekt, zoekt u in de map en in alle submappen, maar alleen als u een trefwoord aan de zoekopdracht hebt toegevoegd. Als u geen trefwoord hebt toegevoegd, doorzoekt Experience Manager de submappen niet.

Status publiceren - U kunt filteren op elementen die zijn gebaseerd op de publicatiestatus: Niet gepubliceerd of Gepubliceerd. Als u geen publicatiestatus selecteert, zoekt de Experience Manager standaard naar alle publicatiestatussen.

chlimage_1-70

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2