Segmentering begrijpen understanding-segmentation

Segmentering is een belangrijke overweging bij het maken van een campagne. Gewoonlijk moet u segmenten al hebben gedefinieerd voordat u uw campagne start.

De bezoekers van de plaats hebben verschillende belangen en doelstellingen wanneer zij aan een plaats komen. Kennis van deze doelstellingen en het voldoen aan de verwachtingen is een belangrijke succesfactor voor online marketing.

Segmentering helpt dit te bereiken door het volgende te analyseren en te karakteriseren:

 • activiteiten op de website
 • profiel
 • activiteiten op andere websites

De inhoud kan vervolgens worden afgestemd op de behoeften en belangen van de bezoeker, afhankelijk van de segmenten die de bezoeker aanpast.

Segmentatie gebruiken using-segmentation

Segmenten worden gedefinieerd in Segmentatie configureren. Ze worden gebruikt om de werkelijke inhoud te sturen die door een specifiek doelpubliek wordt gezien.

Gesegmenteerde terminologie segmentation-terminology

Bij het bespreken van segmentatie wordt de volgende terminologie gebruikt:

Bezoeker - Een bezoeker is een persoon die een website bezoekt. Het bezoek van die persoon begint gewoonlijk van een verwijzende pagina, dan gaat op één of meerdere paginameningen op uw eigen website over. Een gedragsprofiel kan worden gemaakt op basis van de details van het bezoek van die persoon.

Gebruiker - Een gebruiker is een bezoeker die zich bij de website registreert om een accountprofiel te ontvangen. Om hun profiel te genereren, bieden ze aanvullende identificatie, zoals een e-mailadres en geslacht. Er kan ook aanvullende informatie worden verzameld, zoals activiteiten in de gemeenschap en aankooppatronen, ook hier weer. Op basis van de informatie in het profiel kan een demografisch profiel worden gemaakt.

Trait - Een eigenschap is een eigenschap of eigenschap van een bezoeker die kan worden gebruikt om het lidmaatschap van een bepaald segment te bepalen.

Segment - Een segment is een verzameling bezoekers die bepaalde kenmerken delen. Segmenten moeten onderscheidend zijn, met een minimum aan overlapping met andere segmenten.

Gedragkarakteristieken - Gedragskenmerken zijn die welke betrekking hebben op het gedrag van een bezoeker op de website. Deze omvatten:

 • Interesse op uw website, inclusief bezochte pagina's en aangekochte producten.
 • Interesse op de verwijzende website; inclusief gebruikte zoektermen of aangeklikte advertenties.
 • Belang op andere sites; bepaald met behulp van hulpmiddelen zoals Spyjax.
 • loyaliteit van de bezoeker; duur van het bezoek, frequentie van de bezoeken.

Demografische kenmerken - Dit zijn geselecteerde populatiekenmerken, waaronder:

 • Leeftijd
 • Inkomens
 • Familie
 • Burgerlijke staat
 • Geslacht
 • Locatie

Afgeleide transacties - Sommige demografische kenmerken zijn moeilijk te bepalen zonder registratie, maar kunnen worden afgeleid door gedrags- en demografische kenmerken te combineren.

Bijvoorbeeld het combineren van de verwijzende URL (als gedragslijn) met demografische gegevens (verkregen met gereedschappen zoals Google Ad Planner) de eigenaars van sites toestaan demografische kenmerken van hun bezoekers af te leiden.

Subsegment - Een segment kan in verscheidene subsegmenten worden onderverdeeld. Dit wordt gedaan door extra eigenschappen te bepalen.

Teaserpagina - Een teaspagina wordt gericht aan een specifiek publiek. Het bevat herbruikbare inhoud die in de teasalinea kan worden gebruikt.

Campagne - Een campagne bestaat uit een verzameling teaserpagina's en e-mailmarketingpagina's, zoals nieuwsbrieven of uitnodigingen. Een campagne wordt doorgaans gedurende een beperkte periode uitgevoerd en wordt vervangen door een andere campagne.

Taser-alinea - Dit is een paragraaf die inhoud van een andere pagina afhankelijk van een selectiestrategie trekt. Deze selectiestrategie kan segmenten en campagnes in overweging nemen.

Lijst - Een lijst is afkomstig uit een segment geregistreerde gebruikers. Bijvoorbeeld de locatie die wordt gebruikt om de inhoud van de teasalinea te sturen.

NOTE
Zie Segmentering voor meer informatie over segmenten in Adobe Experience Manager.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2