Adobe-classificaties adobe-classifications

Adobe Classificaties exporteren classificatiegegevens naar Adobe Analytics op een geplande manier. De exporteur is een com.adobe.cq.scheduled.exporter.Exporter.

Om dit te vormen:

 1. Gebruiken Navigatie, selecteert u Gereedschappen, Cloud Servicen vervolgens Oudere Cloud Servicen.

 2. Schuiven naar Adobe Analytics en selecteert u Configuraties tonen.

 3. Klik op de knop [+] naast uw Adobe Analytics-configuratie.

 4. In de Framework maken dialoogvenster:

  • Geef een Titel.
  • U kunt desgewenst de optie Naam, voor het knooppunt dat de frameworkgegevens in de opslagplaats opslaat.
  • Selecteren Adobe Analytics-classificaties

  en klik op Maken.

  Dialoogvenster Framework maken

 5. De Classificatieinstellingen wordt geopend voor bewerking.

  Dialoogvenster Classificatieinstellingen

  Tot de eigenschappen behoren:

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 9-row-2 10-row-2
  Veld Beschrijving
  Ingeschakeld Selecteren Ja om de instellingen voor classificaties van Adoben in te schakelen.
  Overschrijven bij conflict Selecteren Ja om eventuele gegevensbotsingen te overschrijven. Standaard is deze ingesteld op Nee.
  Verwerkt verwijderen Indien ingesteld op Ja worden verwerkte knooppunten verwijderd nadat deze zijn geƫxporteerd. De standaardwaarde is Onwaar.
  Taakbeschrijving exporteren Voer een beschrijving in voor de taak Classificaties Adoben.
  E-mailbericht Voer een e-mailadres in voor berichten over Adoben van classificaties.
  Rapportsuite Voer de rapportsuite in waarop de importtaak moet worden uitgevoerd.
  Gegevensset Voer de relatie-id van de gegevensset in om de importtaak uit te voeren waarvoor.
  Transformer Selecteer een transformatorimplementatie in het keuzemenu.
  Gegevensbron Navigeer naar het pad voor de gegevenscontainer.
  Export Plan Selecteer het schema voor het exporteren. De standaardwaarde is elke 30 minuten.
 6. Klikken OK om uw instellingen op te slaan.

Paginaformaat wijzigen modifying-page-size

Records worden op pagina's verwerkt. Standaard worden met Adobe classificaties pagina's gemaakt met een paginaformaat van 1000.

Een pagina kan maximaal 25000 pagina's groot zijn, per definitie in classificaties van Adoben en kan worden gewijzigd vanaf de Felix-console. Tijdens de uitvoer, vergrendelt de Classificaties van de Adobe de bronknoop om gezamenlijke wijzigingen te verhinderen. Het knooppunt wordt ontgrendeld na exporteren, bij een fout of wanneer de sessie wordt gesloten.

Het paginaformaat wijzigen:

 1. Navigeer aan de console OSGI bij https://<host>:<port>/system/console/configMgr en selecteert u Adobe AEM Classificaties Exporteur.

  aa-26

 2. Werk de Paginaformaat exporteren klikt u vervolgens op Opslaan.

SAINTDefaultTransformer saintdefaulttransformer

NOTE
Adobe Classifications was voorheen bekend als de SAINT Exporter.

Een exporteur kan een Transformer gebruiken om de exportgegevens om te zetten in een specifieke indeling. Voor classificaties van de Adobe, een subinterface SAINTTransformer<String[]> het uitvoeren van de interface Transformer is verstrekt. Deze interface wordt gebruikt om het gegevenstype te beperken tot String[] die door de SAINT API wordt gebruikt en om een markeringsinterface te hebben om dergelijke diensten voor selectie te vinden.

In de standaardimplementatie SAINTDefaultTransformer, worden de kindmiddelen van de exporterbron behandeld als verslagen met bezitsnamen als sleutels en bezitswaarden als waarden. De Sleutel kolom wordt automatisch toegevoegd als eerste kolom - zijn waarde zal de knooppuntnaam zijn. Eigenschappen Namespaced (bevat :) buiten beschouwing worden gelaten.

Nodestructuur:

 • id-classificatie nt:unstructured

  • 1 nt:unstructured

   • Product = Mijn productnaam (Koord)
   • Price = 120.90 (String)
   • Size = M (String)
   • Color = black (String)
   • Color^Code = 101 (String)

SAINT-koptekst en -record:

Sleutel
Product
Prijs
Grootte
Kleur
Kleur^code
1
Mijn productnaam
120,90
M
zwart
101

Tot de eigenschappen behoren:

Eigenschappenpad
Beschrijving
transformator
Een klassenaam van een SAINTTransformer-implementatie
email
E-mailadres voor melding.
reportsuites
ID's van suite rapporteren waarin de importtaak moet worden uitgevoerd.
gegevensset
Dataset relatie-id om de importtaak uit te voeren voor.
beschrijving
Taakbeschrijving.
overschrijven
Markering om gegevensbotsingen te overschrijven. Standaard is false.
controleafdelingen
Markering om te controleren of de rapportsuite compatibel is. Standaard is true.
gereduceerd
Markering om de verwerkte knooppunten na het exporteren te verwijderen. Standaard is false.

Exporteren van Adobe classificaties automatiseren automating-adobe-classifications-export

U kunt uw eigen workflow maken, zodat bij nieuwe importbewerkingen de workflow wordt gestart om de juiste en correct gestructureerde gegevens te maken in /var/export/ zodat het kan worden uitgevoerd naar classificaties van Adoben.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2