Adobe IMS-verificatie en Admin Console Ondersteuning voor AEM Managed Services adobe-ims-authentication-and-admin-console-support-for-aem-managed-services

NOTE
Deze functie is alleen beschikbaar voor Adobe Managed Services-klanten.

Inleiding introduction

AEM 6.4.3.0 introduceert Admin Console ondersteuning voor AEM en verificatie op basis van Adobe IMS (Identity Management System) voor AEM Managed Services klanten.

AEM aan boord Admin Console biedt AEM Managed Services-klanten de mogelijkheid om alle gebruikers van het Experience Cloud in één console te beheren. Gebruikers kunnen worden toegewezen aan productprofielen die aan AEM instanties zijn gekoppeld, zodat zij zich bij een bepaalde instantie kunnen aanmelden.

Belangrijkste hooglichten key-highlights

 • AEM IMS-verificatieondersteuning is alleen bedoeld voor AEM auteurs, beheerders of ontwikkelaars, niet voor externe eindgebruikers van de site, zoals sitebezoekers
 • De Admin Console zal AEM klanten van Managed Services als organisaties IMS en hun Instanties als Contexten van het Product vertegenwoordigen. Systeem- en productbeheerders van klanten kunnen de toegang tot instanties beheren
 • AEM Managed Services de topologieën van de klant met de Admin Console. Er is één exemplaar van AEM Managed Services Product Context per Instantie in het dialoogvenster Admin Console.
 • Productprofielen in Admin Console bepaalt welke instanties een gebruiker kan benaderen
 • Federatieve verificatie met behulp van de eigen SAML 2-compatibele identiteitsproviders van klanten wordt ondersteund
 • Alleen Enterprise- of federatieve id's (voor Single Sign-On van klant) worden ondersteund, geen persoonlijke Adobe-id's.
 • User Management (in Adobe Admin Console) blijft eigendom van de klantenbeheerders.

Architectuur architecture

IMS-verificatie werkt met het OAuth-protocol tussen AEM en het Adobe IMS-eindpunt. Zodra een gebruiker aan IMS is toegevoegd en een Adobe ID heeft, kan deze zich aanmelden bij AEM Managed Services-instanties met IMS-referenties.

De gebruikerslogin stroom wordt hieronder getoond, zal de gebruiker aan IMS en naar keuze aan klant IDP voor bevestiging van SSO worden opnieuw gericht en dan terug naar AEM.

image2018-9-23_23-55-8

Instellen how-to-set-up

Organisaties aan boord nemen Admin Console onboarding-organizations-to-admin-console

De klant aan boord Admin Console is een vereiste voor het gebruik van Adobe IMS voor AEM verificatie.

Als eerste stap moeten klanten beschikken over een organisatie die is ingericht in Adobe IMS. Adobe Enterprise-klanten worden in het Adobe Admin Console.

AEM Managed Services-klanten al over een organisatie moeten beschikken en als onderdeel van de IMS-provisioning worden de exemplaren van de klant beschikbaar gesteld in het Admin Console voor het beheer van rechten van gebruikers en toegang.

De overgang naar IMS voor gebruikersverificatie is een gezamenlijke inspanning van AMS en klanten, waarbij elk van hen zijn werkschema's moet voltooien.

Zodra een klant als IMS Organisatie bestaat en AMS met levering van de klant voor IMS wordt gedaan, is dit de samenvatting van de vereiste configuratiewerkschema's:

image2018-9-23_23-33-25

 1. De aangewezen Systeembeheerder ontvangt een uitnodiging om zich aan te melden bij de Admin Console
 2. System Admin claimt Domain om de eigendom van het domein te bevestigen (in dit voorbeeld acme.com)
 3. Systeembeheer stelt gebruikersmappen in
 4. Systeembeheerder configureert de identiteitsprovider (IDP) in het dialoogvenster Admin Console voor SSO-installatie.
 5. De AEM Admin beheert de lokale groepen, de toestemmingen, en de voorrechten zoals gebruikelijk. Zie Synchronisatie van gebruikers en groepen
NOTE
Raadpleeg het artikel voor meer informatie over de Adobe Identity Management Basics, inclusief de IDP-configuratie deze pagina.
Voor meer informatie over het Beheer van de Onderneming en Admin Console zie het artikel deze pagina.

Gebruikers aan boord nemen van Admin Console onboarding-users-to-the-admin-console

Er zijn drie manieren aan boord van gebruikers afhankelijk van de grootte van de klant en hun voorkeur:

 1. Handmatig gebruikers en groepen maken in Admin Console
 2. Een CSV-bestand met gebruikers uploaden
 3. Synchroniseer gebruikers en groepen van de bedrijfs Actieve Folder van de klant.

Handmatige toevoeging door Admin Console UI manual-addition-through-admin-console-ui

Gebruikers en groepen kunnen handmatig worden gemaakt in het dialoogvenster Admin Console UI. Deze methode kan worden gebruikt als zij niet veel te beheren gebruikers hebben. Minder dan 50 AEM gebruikers.

Gebruikers kunnen ook handmatig worden gemaakt als de klant deze methode al gebruikt voor het beheer van andere Adobe-producten, zoals Adobe Analytics-, Adobe Target- of Adobe Creative Cloud-toepassingen.

image2018-9-23_20-39-9

Bestand uploaden in het dialoogvenster Admin Console UI file-upload-in-the-admin-console-ui

Voor een eenvoudige afhandeling van het maken van gebruikers kan een CSV-bestand worden geüpload om gebruikers in bulk toe te voegen:

image2018-9-23_18-59-57

Gereedschap Gebruikerssynchronisatie user-sync-tool

Met het Hulpprogramma voor gebruikerssynchronisatie (UST in het kort) kunnen zakelijke klanten Adobe gebruikers maken of beheren die Active Directory of andere geteste OpenLDAP-directoryservices gebruiken. De doelgebruikers zijn de Beheerders van de Identiteit van IT (de Folder van de Onderneming en de Beheerders van het Systeem) die het hulpmiddel zullen kunnen installeren en vormen. Het opensource-hulpprogramma kan worden aangepast, zodat klanten het kunnen aanpassen aan hun eigen specifieke vereisten.

Wanneer de looppas van de Synchronisatie van de Gebruiker, het een lijst van gebruikers van de Actieve Folder van de organisatie (of een andere compatibele gegevensbron) haalt en het met de lijst van gebruikers binnen vergelijkt Admin Console. Vervolgens wordt de Adobe genoemd User Management API zodat de Admin Console wordt gesynchroniseerd met de directory van de organisatie. De veranderingsstroom is volledig één manier; om het even welke veranderingen die in Admin Console niet naar de directory worden geduwd.

Met dit hulpprogramma kan de systeembeheerder gebruikersgroepen in de directory van de klant toewijzen aan productconfiguratie en gebruikersgroepen in de Admin Console, de nieuwe UST-versie maakt het ook mogelijk om op dynamische wijze gebruikersgroepen op te richten in de Admin Console.

Om Gebruikerssynchronisatie in te stellen, moet de organisatie een set referenties maken op dezelfde manier als de User Management API.

image2018-9-23_13-36-56

Gebruikerssynchronisatie wordt gedistribueerd via de gegevensopslagruimte van Adobe Github op deze locatie:

https://github.com/adobe-apiplatform/user-sync.py/releases/latest

Merk op dat een pre-versieversie 2.4RC1 met de dynamische steun van de groepsverwezenlijking beschikbaar is en hier kan worden gevonden: https://github.com/adobe-apiplatform/user-sync.py/releases/tag/v2.4rc1

De belangrijkste functies voor deze release zijn de mogelijkheid om nieuwe LDAP-groepen dynamisch toe te wijzen voor gebruikerslidmaatschap in de Admin Consoleen het dynamisch maken van gebruikersgroepen.

Meer informatie over de nieuwe groepsfuncties vindt u hier:

https://adobe-apiplatform.github.io/user-sync.py/en/user-manual/advanced_configuration.html#additional-group-options

NOTE
Voor meer informatie over het gereedschap Gebruikerssynchronisatie raadpleegt u de documentatiepagina.
Het hulpmiddel van de Synchronisatie van de Gebruiker moet als cliëntUMAPI van Adobe I/O registreren gebruikend de beschreven procedure hier.
De documentatie van de Adobe I/O Console vindt u hier.
De User Management API die door het Hulpmiddel van de Synchronisatie van de Gebruiker wordt gebruikt is op dit locatie.
NOTE
De AEM configuratie IMS zal door het team van Adobe Managed Services worden behandeld. Nochtans, kan de klantenbeheerder het volgens hun vereisten wijzigen (bijvoorbeeld, AutoLidmaatschap van de Groep of de Afbeelding van de Groep). De IMS-client wordt ook geregistreerd door uw Managed Services-team.

Hoe wordt het gebruikt how-to-use

Producten en gebruikerstoegang beheren in Admin Console managing-products-and-user-access-in-admin-console

Wanneer de productbeheerder van de klant zich aanmeldt bij Admin Console, zien ze meerdere exemplaren van de AEM Managed Services-productcontext, zoals hieronder wordt weergegeven:

screen_shot_2018-09-17at105804pm

In dit voorbeeld wordt de org AEM-MS-on-board heeft 32 instanties die verschillende topologieën en milieu's zoals Stadium, Prod, etc. overspannen.

screen_shot_2018-09-17at105517pm

De instantiedetails kunnen worden gecontroleerd om de instantie te identificeren:

screen_shot_2018-09-17at105601pm

Onder elke instantie van de Context van het Product, zal er een bijbehorende Profiel van het Product zijn. Dit productprofiel wordt gebruikt voor het toewijzen van toegang aan gebruikers.

image2018-9-18_7-48-50

Gebruikers die onder dit productprofiel zijn toegevoegd, kunnen zich aanmelden bij die instantie, zoals in het onderstaande voorbeeld wordt getoond:

screen_shot_2018-09-17at105623pm

Aanmelden bij AEM logging-into-aem

Aanmelden bij lokale beheerder local-admin-login

AEM kunnen lokale aanmeldingen voor Admin-gebruikers blijven ondersteunen, aangezien het aanmeldingsscherm een optie heeft om zich lokaal aan te melden:

screen_shot_2018-09-18at121056am

Op IMS gebaseerde aanmelding ims-based-login

Voor andere gebruikers kan de op IMS gebaseerde aanmelding worden gebruikt zodra IMS in de instantie is geconfigureerd. De gebruiker klikt eerst Aanmelden met Adobe zoals hieronder weergegeven:

image2018-9-18_0-10-32

Vervolgens worden ze omgeleid naar het IMS-aanmeldingsscherm en voeren ze hun referenties in:

screen_shot_2018-09-17at115629pm

Als gefederaliseerde IDP tijdens aanvankelijke wordt gevormd Admin Console De gebruiker wordt vervolgens omgeleid naar de klant-IDP voor SSO.

IDP is Okta in het volgende voorbeeld:

screen_shot_2018-09-17at15734pm

Nadat de verificatie is voltooid, wordt de gebruiker teruggeleid naar AEM en aangemeld:

screen_shot_2018-09-18at120124am

Bestaande gebruikers migreren migrating-existing-users

Voor bestaande AEM instanties die een andere verificatiemethode gebruiken en nu naar IMS worden gemigreerd, moet er een migratiestap zijn.

Bestaande gebruikers in de AEM opslagplaats (lokaal, via LDAP of SAML) kunnen worden gemigreerd om naar IMS te verwijzen als de IDP met behulp van het Hulpprogramma voor gebruikersmigratie.

Dit hulpprogramma wordt door uw AMS-team uitgevoerd als onderdeel van IMS-provisioning.

Het beheren van Toestemmingen en ACLs in AEM managing-permissions-and-acls-in-aem

Het toegangsbeheer en de toestemmingen zullen in AEM worden beheerd, dit kan worden bereikt gebruikend scheiding van Gebruikersgroepen die uit IMS (bijvoorbeeld, AEM-GRP-008 in het hieronder voorbeeld) komen en lokale groepen waar de toestemmingen en toegangsbeheer worden bepaald. De gebruikersgroepen die van IMS worden gesynchroniseerd kunnen aan lokale groepen worden toegewezen en de toestemmingen erven.

In het onderstaande voorbeeld voegen we gesynchroniseerde groepen toe aan de lokale Dam_Users-groep.

Hier is een gebruiker ook toegewezen aan een aantal groepen in de Admin Console. (Gebruikers en groepen kunnen via LDAP worden gesynchroniseerd met het gereedschap voor gebruikerssynchronisatie of ze kunnen lokaal worden gemaakt. Zie Gebruikers aan boord nemen vanAdmin Console eerder).

NOTE
Gebruikersgroepen worden alleen gesynchroniseerd wanneer de gebruikers zich aanmelden bij de instantie.

screen_shot_2018-09-17at94207pm

De gebruiker maakt deel uit van de volgende groepen in IMS:

screen_shot_2018-09-17at94237pm

Wanneer de gebruiker zich aanmeldt, worden diens groepslidmaatschappen gesynchroniseerd zoals hieronder weergegeven:

screen_shot_2018-09-17at94033pm

AEM kunnen de gebruikersgroepen die via IMS zijn gesynchroniseerd, als leden worden toegevoegd aan bestaande lokale groepen, bijvoorbeeld DAM-gebruikers.

screen_shot_2018-09-17at95804pm

Zoals hieronder getoond, de groep AEM-GRP_008 erft de toestemmingen en de Bevoegdheden van Gebruikers DAM. Dit is een efficiënte manier om toestemmingen voor gesynchroniseerde groepen te beheren en wordt algemeen gebruikt in op LDAP-Gebaseerde Methodes van de Authentificatie eveneens.

screen_shot_2018-09-17at10505pm

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2