Sjablonen voor inhoudsfragmenten content-fragment-templates

CAUTION
Inhoudsfragmentmodellen worden aanbevolen voor het maken van alle nieuwe inhoudsfragmenten.
Inhoudsfragmentmodellen worden voor alle voorbeelden in WKND gebruikt.
NOTE
Voorafgaand aan AEM 6.3 werden de Fragments van de Inhoud gecreeerd gebaseerd op malplaatjes in plaats van modellen.
Sjablonen voor inhoudsfragmenten zijn nu afgekeurd. Ze kunnen nog steeds worden gebruikt voor het maken van fragmenten, maar het gebruik van Content Fragment Models wordt aangeraden. Er worden geen nieuwe functies toegevoegd aan fragmentsjablonen en deze worden in een toekomstige versie verwijderd.

Sjablonen worden geselecteerd wanneer u een inhoudsfragment maakt. Zij verstrekken het nieuwe fragment de basisstructuur, element(en) en variatie. De sjablonen die voor inhoudsfragmenten worden gebruikt, zijn afhankelijk van de Granite Configuration Manager.

De out-of-the-box sjablonen worden bewaard onder:

 • /libs/settings/dam/cfm/templates

U kunt uw sitespecifieke sjablonen voor inhoudsfragmenten maken onder:

 • /apps/settings/dam/cfm/templates
  De locatie voor het bedekken van out-of-the-box sjablonen of het aanbieden van klantspecifieke, toepassingsbrede sjablonen die niet bedoeld zijn om tijdens runtime te worden uitgebreid/gewijzigd.

 • /conf/global/settings/dam/cfm/templates
  De locatie voor klantspecifieke sjablonen die voor de hele organisatie moeten worden gewijzigd tijdens runtime.

De rangorde is (in aflopende volgorde) /conf, /apps, /libs.

CAUTION
U moet niets wijzigen in het dialoogvenster /libs pad.
Dit komt omdat de inhoud van /libs wordt de volgende keer overschreven wanneer u een upgrade uitvoert van uw exemplaar (en kan worden overschreven wanneer u een hotfix- of functiepakket toepast).
De aanbevolen methode voor configuratie en andere wijzigingen is:
 1. Het vereiste item opnieuw maken (dat wil zeggen, zoals het bestaat in /libs) onder /apps

 2. Breng wijzigingen aan in /apps

De basisstructuur van een template wordt aangehouden onder:

conf
 global
  settings
   dam
    cfm
     templates
      <template-name>
       ...

Met de specifieke structuur:

+ <template-name>
  - jcr:primaryType
  - jcr:title
  - jcr:description
  - initialAssociatedContent
  - precreateElements
  - version
  + elements
    - jcr:primaryType
    + <element-name>
      - jcr:primaryType
      - jcr:title
      - defaultContent
      - initialContentType
      - name
    ... + other element definitions
  + variations
    - jcr:primaryType
    + <variation-name>
      - jcr:primaryType
      - jcr:title
      - jcr:description
      - name
    ... + other variation definitions

Meer details over de knopen en hun eigenschappen zijn:

 • Sjabloon

  table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 4-row-3 5-row-3 6-row-3 html-authored
  Naam Type Waarde
  <template-name> nt:unstructured Dit knooppunt is de basis voor elke sjabloon. Het is verplicht en moet een unieke naam hebben.
  jcr:title

  String

  vereist

  De titel van de sjabloon (weergegeven in de Fragment maken wizard).
  jcr:description

  String

  optioneel

  Een tekst die het doel van de sjabloon beschrijft (weergegeven in het dialoogvenster Fragment maken wizard).
  initialAssociatedContent

  String[]

  optioneel

  Een array met paden naar verzamelingen die standaard aan een nieuw gemaakt inhoudsfragment moeten worden gekoppeld.
  precreateElements

  Boolean

  vereist

  true, als de subelementen die de elementen (behalve het hoofdelement) van het inhoudsfragment vertegenwoordigen, moeten worden gemaakt wanneer het inhoudsfragment wordt gemaakt; false als ze "ter plekke" moeten worden gemaakt.

  Opmerking: momenteel moet deze parameter worden ingesteld op true.

  version

  Long

  vereist

  Versie van de inhoudsstructuur; momenteel ondersteund:

  Opmerking: momenteel moet deze parameter worden ingesteld op 2.

 • Elementen

  table 0-row-3 1-row-3 html-authored
  Naam Type Waarde
  elements

  nt:unstructured

  vereist

  Knooppunt dat de definitie van de elementen van het inhoudsfragment bevat. Het is verplicht en moet ten minste één onderliggend knooppunt voor het Hoofd element, but can contain [1..n] onderliggende knooppunten.

  Wanneer de sjabloon wordt gebruikt, wordt de elementensubvertakking gekopieerd naar de modelsubvertakking van het fragment.

  Het eerste element (zoals weergegeven in CRXDE Lite) wordt automatisch beschouwd als het hoofd element; de knooppuntnaam is irrelevant en de knoop zelf heeft geen speciale betekenis, behalve het feit dat het door het belangrijkste actief wordt vertegenwoordigd; de andere elementen worden behandeld als subactiva.

 • Elementnaam

  table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 4-row-3 5-row-3 html-authored
  Naam Type Waarde
  <element-name> nt:unstructured Dit knooppunt definieert een element. Het is verplicht en moet een unieke naam hebben.
  jcr:title

  String

  vereist

  De titel van het element (wordt weergegeven in de elementenkiezer van de fragmenteditor).
  defaultContent

  String

  optioneel

  default: ""

  Oorspronkelijke inhoud van het element; alleen gebruikt als precreateElements = true
  initialContentType

  String

  optioneel

  standaard: text/html

  Oorspronkelijk inhoudstype van het element; alleen gebruikt als precreateElements = true; momenteel ondersteund:

  • text/html
  • text/plain
  • text/x-markdown
  name

  String

  vereist

  De interne naam van het element; moet uniek zijn voor het fragmenttype.
 • Variaties

  table 0-row-3 1-row-3 html-authored
  Naam Type Waarde
  variations

  nt:unstructured

  optioneel

  Dit optionele knooppunt bevat de definitie van de initiële variaties van het inhoudsfragment.
 • Naam variatie

  table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 html-authored
  Naam Type Waarde
  <variation-name>

  nt:unstructured

  vereist als er een variatieknooppunt aanwezig is

  Definieert een oorspronkelijke variatie.
  De variatie wordt standaard toegevoegd aan alle elementen van het inhoudsfragment.

  De wijziging heeft dezelfde initiële inhoud als het betreffende element (zie

  defaultContent/ initialContentType

  )

  jcr:title

  String

  vereist

  De titel van de variatie (weergegeven in de fragmenteditor) Variatie tab (linkerspoor).
  jcr:desciption

  String

  optioneel

  default: ""

  Een tekst die een beschrijving van de wijziging bevat (wordt weergegeven in de Variatie tab (linkerspoor).
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2