Een aangepaste Cloud Service maken creating-a-custom-cloud-service

De standaardset Clouden Services kan worden uitgebreid met aangepaste Cloud Servicen. Hiermee kunt u aangepaste opmaakcodes op gestructureerde wijze in de pagina injecteren. Dit is vooral handig voor externe analyseproviders, zoals Googles Analytics, Chartmaatbedrijven, enzovoort. Cloud Servicen worden overgeërfd van bovenliggende pagina's naar onderliggende pagina's, waarbij de overerving op elk niveau kan worden verbroken.

NOTE
Deze stapsgewijze handleiding voor het maken van een Cloud Service is een voorbeeld van het gebruik van Googles Analytics. Alles is mogelijk niet van toepassing op het gebruik.
 1. In CRXDE Lite maakt u een knooppunt onder /apps:

  • Naam: acs
  • Type: nt:folder
 2. Een knooppunt maken onder /apps/acs:

  • Naam: analytics
  • Type: sling:Folder
 3. Twee knooppunten maken onder /apps/acs/analytics:

  • Naam: componenten
  • Type: sling:Folder

  en

  • Naam: sjablonen
  • Type: sling:Folder
 4. Klikken met rechtermuisknop /apps/acs/analytics/components. Selecteren Maken… gevolgd door Component maken… In het dialoogvenster dat wordt geopend, kunt u het volgende opgeven:

  • Label: googleanalyticspage
  • Titel: Google Analytics Page
  • Supertype: cq/cloudserviceconfigs/components/configpage
  • Groep: .hidden
 5. Klikken Volgende twee keer en geef aan:

  • Toegestane bovenliggende elementen: acs/analytics/templates/googleanalytics

  Klikken Volgende twee keer en klik OK.

 6. Een eigenschap toevoegen aan googleanalyticspage:

  • Naam: cq:defaultView
  • Waarde: html
 7. Een bestand met de naam content.jsp krachtens /apps/acs/analytics/components/googleanalyticspage, met de volgende inhoud:

  code language-xml
  <%@page contentType="text/html"
        pageEncoding="utf-8"%><%
  %><%@include file="/libs/foundation/global.jsp"%><div>
  
  <div>
    <h3>Google Analytics Settings</h3>
    <ul>
      <li><div class="li-bullet"><strong>accountID: </strong><br><%= xssAPI.encodeForHTML(properties.get("accountID", "")) %></div></li>
    </ul>
  </div>
  
 8. Een knooppunt maken onder /apps/acs/analytics/components/googleanalyticspage/:

  • Naam: dialog

  • Type: cq:Dialog

  • Eigenschappen:

   • Naam: title
   • Type: String
   • Waarde: Google Analytics Config
   • Naam: xtype
   • Type: String
   • Waarde: dialog
 9. Een knooppunt maken onder /apps/acs/analytics/components/googleanalyticspage/dialog:

  • Naam: items

  • Type: cq:Widget

  • Eigenschappen:

   • Naam: xtype
   • Type: String
   • Waarde: tabpanel
 10. Een knooppunt maken onder /apps/acs/analytics/components/googleanalyticspage/dialog/items:

  • Naam: items
  • Type: cq:WidgetCollection
 11. Een knooppunt maken onder /apps/acs/analytics/components/googleanalyticspage/dialog/items/items:

  • Naam: tab1

  • Type: cq:Panel

  • Eigenschappen:

   • Naam: title
   • Type: String
   • Waarde: Config
 12. Een knooppunt maken onder /apps/acs/analytics/components/googleanalyticspage/dialog/items/items/tab1:

  • Naam: items

  • Type: nt:unstructured

  • Eigenschappen:

   • Naam: fieldLabel

   • Type: String

   • Waarde: Account-id

   • Naam: fieldDescription

   • Type: String

   • Waarde: The account ID assigned by Google. Usually in the form UA-NNNNNN-N

   • Naam: name

   • Type: String

   • Waarde: ./accountID

   • Naam: validateOnBlur

   • Type: String

   • Waarde: true

   • Naam: xtype

   • Type: String

   • Waarde: textfield

 13. Kopiëren /libs/cq/cloudserviceconfigs/components/configpage/body.jsp tot /apps/acs/analytics/components/googleanalyticspage/body.jsp en wijzigen libs tot apps op regel 34 en maak van de scriptverwijzing op regel 79 een volledig gekwalificeerd pad.

 14. Een sjabloon maken onder /apps/acs/analytics/templates/:

  • with Resourcetype = acs/analytics/components/googleanalyticspage
  • with Label = googleanalytics
  • with Titel= Google Analytics Configuration
  • with allowedPath = /etc/cloudservices/googleanalytics(/.*)?
  • with allowedChildren = /apps/acs/analytics/templates/googleanalytics
  • with sling:resourceSuperType = cq/cloudserviceconfigs/templates/configpage (op sjabloonknooppunt, niet op het knooppunt jcr:content)
  • with cq:designPath = /etc/designs/cloudservices/googleanalytics (op jcr:content)
 15. Een component maken: /apps/acs/analytics/components/googleanalytics.

  Voeg de volgende inhoud toe aan googleanalytics.jsp:

  code language-xml
  <%@page import="org.apache.sling.api.resource.Resource,
          org.apache.sling.api.resource.ValueMap,
          org.apache.sling.api.resource.ResourceUtil,
          com.day.cq.wcm.webservicesupport.Configuration,
          com.day.cq.wcm.webservicesupport.ConfigurationManager" %>
  <%@include file="/libs/foundation/global.jsp" %><%
  
  String[] services = pageProperties.getInherited("cq:cloudserviceconfigs", new String[]{});
  ConfigurationManager cfgMgr = resource.getResourceResolver().adaptTo(ConfigurationManager.class);
  if(cfgMgr != null) {
    String accountID = null;
    Configuration cfg = cfgMgr.getConfiguration("googleanalytics", services);
    if(cfg != null) {
      accountID = cfg.get("accountID", null);
    }
  
    if(accountID != null) {
    %>
  <script type="text/javascript">
  
   var _gaq = _gaq || [];
   _gaq.push(['_setAccount', '<%= accountID %>']);
   _gaq.push(['_trackPageview']);
  
   (function() {
    var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
    ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'https://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
   })();
  
  </script><%
    }
  }
  %>
  

  Dit zou de douanemarkering moeten uitvoeren die op de configuratieeigenschappen wordt gebaseerd.

 16. Navigeren naar http://localhost:4502/miscadmin#/etc/cloudservices en maak een pagina:

  • Titel: Google Analytics
  • Naam: googleanalytics

  Ga terug in CRXDE Lite en onder /etc/cloudservices/googleanalytics, voegt u de volgende eigenschap toe aan jcr:content:

  • Naam: componentReference
  • Type: String
  • Waarde: acs/analytics/components/googleanalytics
 17. Navigeer aan de pas gecreëerde pagina van de Dienst ( http://localhost:4502/etc/cloudservices/googleanalytics.html) en klik op de knop + om een config te creëren:

  • Bovenliggende configuratie: /etc/cloudservices/googleanalytics
  • Titel: My First GA Config

  Kies Configuratie Googles Analytics en klik op Maken.

 18. Voer een Account-id, bijvoorbeeld AA-11111111-1. Klikken OK.

 19. Navigeer naar een pagina en voeg de nieuw gemaakte configuratie toe in de pagina-eigenschappen, onder de Cloud Servicen tab.

 20. Aan de pagina wordt de aangepaste markering toegevoegd.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2