Ontwikkelen met CRXDE Lite developing-with-crxde-lite

In deze sectie wordt beschreven hoe u uw Adobe Experience Manager-toepassing (AEM) kunt ontwikkelen met behulp van CRXDE Lite.

Raadpleeg de overzichtsdocumentatie voor meer informatie over de verschillende ontwikkelomgevingen die beschikbaar zijn.

CRXDE Lite is ingebed in AEM en laat u toe om standaardontwikkelingstaken in browser uit te voeren. Met CRXDE Lite kunt u een project maken, bestanden (zoals .jsp en .java), mappen, sjablonen, componenten, dialoogvensters, knooppunten, eigenschappen en bundels maken en bewerken tijdens het vastleggen.
CRXDE Lite wordt aanbevolen als u geen directe toegang hebt tot de AEM server. Of wanneer u een toepassing ontwikkelt door de componenten en Java™-bundels buiten de box uit te breiden of te wijzigen, of wanneer u geen speciale debugger nodig hebt, codevoltooiing en syntaxismarkering.

NOTE
Vanaf AEM 6.5.5.0 is anonieme toegang tot CRXDE Lite niet meer mogelijk.
Gebruikers worden omgeleid naar het aanmeldingsscherm.
NOTE
Adobe raadt u aan de AEM Developer Tools for Eclipse en de AEM extensie HTML-haakjes tijdens de projectontwikkeling.

Aan de slag met CRXDE Lite getting-started-with-crxde-lite

Ga als volgt te werk om aan de slag te gaan met CRXDE Lite:

 1. AEM installeren.

 2. Voer in uw browser https://<host>:<port>/crx/de. Standaard is dit https://localhost:4502/crx/de.

 3. Voer uw gebruikersnaam en password. Standaard is dit admin en admin.

 4. Klikken OK.

De gebruikersinterface van CRXDE Lite ziet er als volgt uit in uw browser:

chlimage_1-18

U kunt nu CRXDE Lite gebruiken om uw toepassing te ontwikkelen.

Overzicht van de gebruikersinterface overview-of-the-user-interface

CRXDE Lite biedt de volgende functionaliteit:

Bovenste schakelbalk
Snel schakelen tussen CRXDE Lite, de Manager van het Pakket, en het Aandeel van het Pakket.
Knooppuntwidget

Geeft het pad naar het geselecteerde knooppunt weer.

U kunt het ook gebruiken om aan een knoop te springen, door de weg door hand in te gaan, of het te kleven van ergens anders, en het drukken gaat binnen.

Het biedt ook ondersteuning bij het zoeken naar knooppunten met een specifieke knooppuntnaam. Voer de naam in van het knooppunt dat u wilt zoeken en wacht (of druk op het zoeksymbool aan de rechterkant). U kunt bijvoorbeeld proberen de tekenreeks in te voeren eik in de widget om te zien hoe deze werkt. Als een bepaald knooppunt of bepaalde knooppunten in het verkennervenster wordt geladen, wordt de lijst weergegeven en kunt u het pad selecteren en op Enter drukken om naar het knooppunt te navigeren. Het werkt alleen voor de knooppunten die in de CRXDE-clienttoepassing in de browser zijn geladen. Als u de hele repository wilt doorzoeken, gebruikt u Extra en vervolgens Query.

Explorer-venster

Toont een boom van alle knopen in de bewaarplaats.

Klik op een knooppunt zodat u de eigenschappen ervan kunt weergeven in het dialoogvenster Eigenschappen tab. Nadat u op een knooppunt hebt geklikt, kunt u een handeling op de werkbalk selecteren. Klik nogmaals op het knooppunt om de naam ervan te wijzigen.

Structuurnavigatiefilter (binoculair pictogram): hiermee kunt u de knooppunten in de opslagplaats filteren waarvoor de naam de invoertekst bevat. Het is alleen van toepassing op knooppunten die lokaal zijn geladen.

Venster Bewerken

Home tab: hiermee kunt u zoeken naar inhoud en/of documentatie en toegang krijgen tot bronnen voor ontwikkelaars (documentatie, blog voor ontwikkelaars, kennisbasis) en ondersteuning (homepage en ondersteuningscentrum voor Adoben).

Dubbelklik op een bestand in het dialoogvenster Verkenner zodat u de inhoud ervan kunt weergeven. Bijvoorbeeld een .jsp- of een .java-bestand. U kunt het dan wijzigen en de veranderingen bewaren.

Als een bestand eenmaal is bewerkt in de Bewerken zijn de volgende gereedschappen beschikbaar op de werkbalk:

- Tonen in boomstructuur: geeft het bestand weer in de gegevensopslagstructuur.
- Zoeken/vervangen...: zoek of vervang de bewerking.

Dubbelklik op de statusregel van het dialoogvenster Bewerken opent het deelvenster Ga naar regel zodat u een specifiek regelnummer kunt invoeren om naar te gaan.

Eigenschappen, tabblad
Geeft de eigenschappen weer van het knooppunt dat u hebt geselecteerd. U kunt nieuwe eigenschappen toevoegen of bestaande eigenschappen verwijderen.
Het tabblad Toegangsbeheer

Toon toestemmingen die op weg, bewaarplaats-niveau, of hoofd worden gebaseerd.

De rechten worden opgesplitst in

- Toepasselijk toegangsbeheerbeleid: Het beleid dat op de selectie kan worden toegepast.

- Lokaal beleid voor toegangsbeheer: Het beleid dat lokaal op de selectie is toegepast.

- Effectief beleid voor toegangscontrole: Het beleid dat wordt toegepast voor de selectie, kan lokaal worden ingesteld of worden overgeërfd van bovenliggende knooppunten.

Opmerking. Om de informatie van het Toegangsbeheer bij allen te kunnen zien, moet de gebruiker die aan CRXDE Lite wordt aangemeld read-rights aan ACL ingangen hebben. De anonieme gebruiker kan deze informatie standaard niet zien. Meld u aan als beheerder om de informatie te zien, bijvoorbeeld.

Tabblad Replicatie
Toon de replicatiestatus van de knoop. U kunt het knooppunt repliceren en herhalen.
Het tabblad Console

Serverlogboeken:

Hier worden logboekberichten weergegeven. U kunt het logboekniveau vormen, de console ontruimen, bij de geselecteerde rolpositie, en het tonen van berichten toelaten of onbruikbaar maken.

Versiebeheer:

Geeft versiebeheerberichten weer.

Tabblad Informatie samenstellen
Hiermee geeft u informatie weer wanneer een bundel wordt gemaakt.
Vernieuwen
Hiermee vernieuwt u de selectie. Wijzigingen van andere gebruikers worden bijgewerkt in uw weergave van de opslagplaats. Wijzigingen die u hebt aangebracht, blijven ongewijzigd.
Alles opslaan

Alles opslaan:

Hiermee slaat u alle aangebrachte wijzigingen op. Totdat u op Opslaan klikt, zijn de wijzigingen tijdelijk en gaan deze verloren wanneer u de console afsluit.

Vorige versie:

Hiermee worden alle wijzigingen genegeerd die u hebt aangebracht in het geselecteerde knooppunt sinds de laatste opslaghandeling en wordt vervolgens de status van de opslagplaats voor het geselecteerde knooppunt opnieuw geladen.

Alles terugkeren:

Hiermee worden alle wijzigingen genegeerd die u hebt aangebracht in de gehele opslagplaats sinds de laatste opslaghandeling, en wordt vervolgens de status van de opslagplaats opnieuw geladen.

Maken...

Vervolgkeuzemenu voor het maken van het volgende onder het geselecteerde knooppunt:

- Knooppunt: een knooppunt met een willekeurig knooppunttype

- Bestand: nt:bestandnode en het nt:resource subnode

- Map: nt:mapknooppunt

- Sjabloon: AEM sjabloon

- Component: AEM component

- Dialoog: Dialoog AEM

Verwijderen
Hiermee verwijdert u het geselecteerde knooppunt.
Kopiëren
Kopieert het geselecteerde knooppunt.
Plakken
Plakt het gekopieerde knooppunt onder het geselecteerde knooppunt.
Verplaatsen...
Hiermee verplaatst u het geselecteerde knooppunt naar het knooppunt dat via het dialoogvenster is ingesteld.
Naam wijzigen...
Wijzigt de naam van het geselecteerde knooppunt.
Mengsels ...
Hiermee kunt u gemengde typen toevoegen aan het knooppunttype. De mixintypes worden meestal gebruikt om geavanceerde eigenschappen zoals versioning, toegangsbeheer toe te voegen, van verwijzingen voorzien, en het sluiten aan de knoop.
Gereedschappen

Vervolgkeuzemenu met de volgende gereedschappen:

- Serverconfiguratie...: voor toegang tot de Felix-console.

- Query uitvoeren...: om een query uit te voeren op de repository.

- Bevoegdheden ...: om het beheer van bevoegdheden te openen, waar u bevoegdheden kunt weergeven en toevoegen.

- Toegangsbeheer testen...: een plaats waar u de toestemming voor een bepaald weg en/of hoofd kunt testen.

- Notitietype exporteren: om knooppunttypen in het systeem als cnd notatie te exporteren.

- Nodetype importeren...: als u knooppunttypen wilt importeren met gebruik van codenotatie.

- Foutopsporing SiteCatalyst installeren...: instructies voor het installeren van Analytics Debugger.

Aanmeldingswidget

Toont het programma geopende gebruikers en de werkruimte waarin zij, bijvoorbeeld, admin@crx.default worden geregistreerd.

Klik op deze knop om u aan te melden of opnieuw aan te melden als specifieke gebruiker. Als u geen werkruimte opgeeft waarin u zich wilt aanmelden, wordt u aangemeld bij de standaardwerkruimte, crx.default.

Als u de gegevensopslagruimte wilt doorbladeren als een anonieme gebruiker, gebruikt u anoniem als de aanmeldingsnaam en een wachtwoord (bijvoorbeeld een spatie of een punt).

Als uw autorisatie niet meer geldig is (de autorisatie is bijvoorbeeld verlopen), wordt de aanmeldingswidget weergegeven als "Onbevoegd - Aanmelden..". Klik hierop om u opnieuw aan te melden.

Een map maken creating-a-folder

Een map met CRXDE Lite maken:

 1. Open CRXDE Lite in uw browser.

 2. Klik in het navigatievenster met de rechtermuisknop op de map waaronder u de map wilt maken en selecteer Maken… vervolgens Map maken….

 3. Voer de map in Naam en klik op OK.

 4. Klikken Alles opslaan om de wijzigingen op de server op te slaan.

Een sjabloon maken creating-a-template

Een sjabloon maken met CRXDE Lite:

 1. Open CRXDE Lite in uw browser.

 2. Klik in het navigatievenster met de rechtermuisknop op de map waar u de sjabloon wilt maken en selecteer Maken… vervolgens Sjabloon maken….

 3. Voer de Label, Titel, Beschrijving, Resourcetype, en Rangschikking van de template. Klik op Next.

 4. Deze stap is optioneel: stel de Toegestane paden. Klikken Volgende

 5. Deze stap is optioneel: stel de Toegestane bovenliggende elementen. Klik op Next.

 6. Deze stap is optioneel: stel de Toegestane kinderen. Klikken OK.

 7. Klikken Alles opslaan om de wijzigingen op de server op te slaan.

Het leidt tot:

 • Een knooppunt van het type cq:Template met sjablooneigenschappen

 • Een onderliggende node van het type cq:PageContent met eigenschappen voor Pagina-inhoud

U kunt eigenschappen aan uw sjabloon toevoegen: zie Een eigenschap maken sectie.

Een component maken creating-a-component

De hier beschreven functie is alleen beschikbaar als CQ5 is geïnstalleerd, dat wil zeggen als het knooppunttype cq:Component is beschikbaar in de repository.

Een component maken met CRXDE Lite:

 1. Open CRXDE Lite in uw browser.

 2. Klik in het navigatievenster met de rechtermuisknop op de map waar u de component wilt maken en selecteer Maken… vervolgens Component maken….

 3. Voer de Label, Titel, Beschrijving, Type superbron, en Groep van de component. Klik op Next.

 4. Deze stap is optioneel: stel de componenteigenschappen in is container, Geen decoratie, Celnaam, en Dialoogpad. Klik op Next.

 5. Deze stap is optioneel: stel de eigenschap component in Toegestane bovenliggende elementen. Klik op Next.

 6. Deze stap is optioneel: stel de eigenschap component in Toegestane kinderen. Klikken OK.

 7. Klikken Alles opslaan om de wijzigingen op de server op te slaan.

Het leidt tot:

 • Een knooppunt van het type cq:Component
 • Componenteigenschappen
 • Een .jsp-componentscript

Een dialoogvenster maken creating-a-dialog

Een dialoogvenster maken met CRXDE Lite:

 1. Open CRXDE Lite in uw browser.

 2. Klik in het navigatievenster met de rechtermuisknop op de component waar u het dialoogvenster wilt maken en selecteer Maken… vervolgens Dialoogvenster maken….

 3. Voer de Label en de Titel. Klikken OK.

 4. Klikken Alles opslaan De wijzigingen opslaan op de server.

Er wordt een dialoogvenster gemaakt met de volgende structuur:

dialog[cq:Dialog]/items[cq:Widget]/items[cq:WidgetCollection]/tab1[cq:Panel]

U kunt het dialoogvenster nu aan uw wensen aanpassen door eigenschappen te wijzigen of knooppunten te maken.

U kunt een dialoogvenster ook bewerken met de Dialoogeditor. Als u dubbelklikt op het dialoogvenster in CRXDE Lite, wordt de editor weergegeven. Meer informatie over de Dialoogeditor vindt u hier.

Een knooppunt maken creating-a-node

Een knooppunt maken met CRXDE Lite:

 1. Open CRXDE Lite in uw browser.
 2. Klik in het navigatievenster met de rechtermuisknop op het knooppunt waar u het knooppunt wilt maken en selecteer Maken… vervolgens Knooppunt maken….
 3. Voer de Naam en de Type. Klikken OK.
 4. Klikken Alles opslaan om de wijzigingen op de server op te slaan.

U kunt het knooppunt nu aan uw behoeften aanpassen door eigenschappen te wijzigen of knooppunten te maken.

NOTE
De meeste bewerkingen, waaronder Node maken, houden alle wijzigingen in het geheugen bij en slaan deze alleen op in de opslagplaats wanneer ze worden opgeslagen (met de knop Alles opslaan). Sommige bewerkingen, zoals verplaatsen, worden echter automatisch voortgezet.
De validatie betreffende het al dan niet toestaan van het nieuwe knooppunt door het knooppunttype van het bovenliggende knooppunt wordt ook eerst uitgevoerd door de JCR-opslagruimte bij het opslaan van wijzigingen. Als u een foutbericht ontvangt tijdens het opslaan van een knooppunt, controleert u of de inhoudsstructuur geldig is (u kunt bijvoorbeeld geen nt:unstructured knooppunt als onderliggend element van nt:folder knooppunt).

Een eigenschap maken creating-a-property

Een eigenschap maken met CRXDE Lite:

 1. Open CRXDE Lite in uw browser.

 2. Selecteer in het navigatievenster het knooppunt waaraan u de nieuwe eigenschap wilt toevoegen.

 3. In de Eigenschappen in het onderste venster typt u de Naam de Type en de Waarde. Klikken Toevoegen.

 4. Klikken Alles opslaan om de wijzigingen op de server op te slaan.

Een script maken creating-a-script

Een script maken:

 1. Open CRXDE Lite in uw browser.

 2. Klik in het navigatievenster met de rechtermuisknop op de component waar u het script wilt maken en selecteer Maken… vervolgens Bestand maken….

 3. Voer het bestand in Naam , met inbegrip van de verlenging ervan. Klikken OK.

 4. Het nieuwe bestand wordt geopend als een tabblad in het deelvenster Bewerken.

 5. Bewerk het bestand.

 6. Klikken Alles opslaan om de wijzigingen op te slaan

Nodetypen exporteren en importeren exporting-and-importing-node-types

Met CRXDE Lite kunt u knooppunttypedefinities importeren en/of exporteren in CND-notatie (compacte naamruimte en definitie van knooppunttype).

Een definitie van het knooppunttype exporteren:

 1. Open CRXDE Lite in uw browser.

 2. Selecteer het vereiste knooppunt.

 3. Selecteren Gereedschappen dan Notitietype exporteren.

 4. De definitie wordt in cnd-notatie weergegeven in uw browser. Sla indien nodig de gegevens op.

Een definitie van het knooppunttype importeren:

 1. Open CRXDE Lite in uw browser.

 2. Selecteren Gereedschappen dan Node-type importeren….

 3. Voer in het tekstvak de CND-notatie voor de definitie in.

 4. Controleren Update toestaan als u een bestaande definitie bijwerkt.

 5. Klikken Importeren.

Logboekregistratie logging

Met CRXDE Lite kunt u het bestand weergeven error.log dat zich op het bestandssysteem bevindt op <crx-install-dir>/crx-quickstart/server/logs en filtreer het met het aangewezen logboekniveau. Ga als volgt te werk:

 1. Open CRXDE Lite in uw browser.

 2. In de Console onder aan het venster selecteert u in het keuzemenu rechts in het scherm de optie Serverlogboeken.

 3. Klik op de knop Stoppen om de berichten weer te geven.

U kunt:

 • Pas de logboekparameters in de Console van het Felix aan door te klikken Logboekconfiguraties pictogram.
 • De berichten wissen door op de knop Penseel pictogram.
 • Plaats het bericht in de selectie door op de knop Vastzetten pictogram.
 • De weergave van berichten in- of uitschakelen door op de knop Stoppen pictogram.

Toegangsbeheer access-control

NOTE
Zie Gebruikers, groepen en Toegangsrechtenbeheer voor meer informatie .
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2