Tekenreeksen uitnemen voor vertaling extracting-strings-for-translating

Gebruik de xgettext-maven-plug-in om tekenreeksen uit uw broncode te extraheren die moeten worden vertaald. Met de plug-in Maven worden tekenreeksen geëxtraheerd naar een XLIFF-bestand dat u verzendt voor vertaling. Tekenreeksen worden geëxtraheerd van de volgende locaties:

 • Java-bronbestanden
 • JavaScript-bronbestanden
 • XML-representaties van SVN-bronnen (JCR-knooppunten)

Tekenreeksovername configureren configuring-string-extraction

Configureer hoe de functie voor het insteekmodule xgettext-maven tekenreeksen voor uw project extraheert.

/filter { }
/parsers {
  /vaultxml { }
  /javascript { }
  /regexp {
   /files {
     /java { }
     /jsp { }
     /extjstemplate { }
   }
  }
}
/potentials { }
Sectie
Beschrijving
/filter
Hiermee worden de geparseerde bestanden aangegeven.
/parsers/vaultxml
Hiermee configureert u het parseren van Vault-bestanden. Identificeert de JCR-knooppunten die extern gegeneraliseerde tekenreeksen en lokalisatietips bevatten. Identificeert ook JCR-knooppunten die moeten worden genegeerd.
/parsers/javascript
Identificeert de JavaScript-functies die tekenreeksen extern maken. U hoeft deze sectie niet te wijzigen.
/parsers/regexp
Vormt het ontleden van Java-, JSP-, en ExtJS malplaatjedossiers. U hoeft deze sectie niet te wijzigen.
/potentials
De formule voor het detecteren van tekenreeksen die moeten worden geïnternationaliseerd.

De te parseren bestanden identificeren identifying-the-files-to-parse

Het /filter gedeelte van het i18n.any-bestand identificeert de bestanden die met het gereedschap Xgettext-maven-plugin worden geparseerd. Voeg verschillende include- en uitsluitingsregels toe die respectievelijk geparseerde en genegeerde bestanden identificeren. Neem alle bestanden op en sluit de bestanden uit die u niet wilt parseren. Gewoonlijk sluit u bestandstypen uit die geen bijdrage leveren aan de gebruikersinterface, of bestanden die wel UI definiëren maar niet worden omgezet. De regels include en exclude hebben de volgende indeling:

{ /include "pattern" }
{ /exclude "pattern" }

Het patroongedeelte van een regel wordt gebruikt om de namen van de bestanden die moeten worden opgenomen of uitgesloten, te benaderen. Het patroonvoorvoegsel geeft aan of u overeenkomt met een JCR-knooppunt (de weergave in de vault) of met het bestandssysteem.

Voorvoegsel
Effect
/
Geeft een JCR-pad aan. Dit voorvoegsel komt daarom overeen met bestanden onder de map jcr_root.
&asteren;
Geeft een normaal bestand op het bestandssysteem aan.
none
Geen voorvoegsel of patroon dat begint met een map of bestandsnaam, geeft een normaal bestand op het bestandssysteem aan.

Bij gebruik in een patroon geeft /-teken een submap en de &laatste aan;-teken komt overeen met alles. In de volgende tabel staan verschillende voorbeeldregels.

Voorbeeldregel
Effect
{ /include "*" }
Alle bestanden opnemen.
{ /exclude "*.pdf" }
Sluit alle PDF-bestanden uit.
{ /exclude "*/pom.xml" }
POM-bestanden uitsluiten.
{ /exclude "/content/*" } { /include "/content/catalogs/geometrixx/templatepages" } { /include "/content/catalogs/geometrixx/templatepages/*" }

Sluit alle bestanden onder het knooppunt /content uit.

Neem het knooppunt /content/catalogs/geometrixx/templatepages op.

Inclusief alle onderliggende knooppunten van /content/catalogs/geometrixx/sjablonen.

De tekenreeksen extraheren extracting-the-strings

geen POM:

mvn -N com.adobe.granite.maven:xgettext-maven-plugin:1.2.2:extract -Dxgettext.verbose=true -Dxgettext.target=out -Dxgettext.rules=i18n.any -Dxgettext.root=.

Met POM: dit toevoegen aan POM:

<build>
  <plugins>
    <plugin>
      <groupId>com.adobe.granite.maven</groupId>
      <artifactId>xgettext-maven-plugin</artifactId>
      <version>1.1</version>
      <configuration>
        <rules>i18n.any</rules>
        <root>jcr_root</root>
        <xliff>cq.xliff</xliff>
        <verbose>true</verbose>
      </configuration>
    </plugin>
  </plugins>
</build>

de opdracht:

mvn xgettext:extract

Uitvoerbestanden output-files

 • raw.xliff: geëxtraheerde tekenreeksen

 • warn.log: eventuele waarschuwingen, indien van toepassing CQ.I18n.getMessage() API wordt onjuist gebruikt. Deze moeten altijd worden opgelost en vervolgens opnieuw worden uitgevoerd.

 • parserwarn.log: parserwaarschuwingen (indien aanwezig), bijvoorbeeld bij parserproblemen

 • potentials.xliff: "potentiële" kandidaten die niet worden geëxtraheerd, maar leesbare tekenreeksen kunnen zijn die vertaald moeten worden (genegeerd, levert nog steeds een enorme hoeveelheid valse positieven op)

 • strings.xliff: afgevlakt xliff-bestand, te importeren in ALF

 • backrefs.txt: hiermee kunt u snel broncodelocaties zoeken voor een bepaalde tekenreeks

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2