Inhoudsfragmenten in We.Retail uitproberen trying-out-content-fragments-in-we-retail

Met Inhoudsfragmenten kunt u kanaalneutrale inhoud maken, samen met (mogelijk kanaalspecifieke) variaties. Wij.Detailhandel (zoals beschikbaar in een out-of-the-box-instantie van Adobe Experience Manager) biedt het fragment Arctic Surfing in Lofoten als basissteekproef. Hieruit blijkt dat:

Voor de volledige documentatie over het maken, beheren, gebruiken en ontwikkelen van inhoudsfragmenten:

NOTE
Inhoudsfragmenten en Ervaar fragmenten Er zijn verschillende functies binnen AEM:
  • Inhoudsfragmenten Dit zijn redactionele inhoud, voornamelijk tekst, en verwante afbeeldingen. Het zijn pure inhoud, zonder ontwerp en lay-out.
  • Ervaar fragmenten volledig opgemaakt zijn, een fragment van een webpagina.
De Fragmenten van de ervaring kunnen inhoud in de vorm van Inhoudsfragmenten bevatten, maar niet andersom.

Waar kan ik inhoudsfragmenten vinden in We.Retail where-to-find-content-fragments-in-we-retail

Er zijn verscheidene fragmenten van de steekproefinhoud in Wij.Retail; navigeer via Activa, Bestanden, Wij.Detailhandel, Engels, Ervaringen.

Hieronder vallen Arctic Surfing in Lofoten, een fragment samen met gerelateerde visuele elementen:

cf-44

U kunt de Arctic Surfing in Lofoten fragment:

Hier kunt u bewerken en beheren het fragment met de tabbladen (linkerdeelvenster):

cf-46

Waar de Fragmenten van de Inhoud in Wij.Retail worden gebruikt where-content-fragments-are-used-in-we-retail

Ter illustratie pagina's ontwerpen met een inhoudsfragment er zijn verschillende voorbeeldpagina ' s onder andere :

Bijvoorbeeld de Arctic Surfing in Lofoten naar het inhoudsfragment wordt verwezen in de pagina Sites:

cf-53

Aanvullende informatie further-information

Zie voor meer informatie:

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2