Herstructurering van de opslagplaats van E-Commerce in AEM 6.5 e-commerce-repository-restructuring-in-aem

Zoals beschreven op het bovenliggende element Herstructurering van de depositaris in AEM 6.5 pagina, zouden klanten die aan AEM 6.5 bevorderen deze pagina moeten gebruiken om de het werkinspanning te beoordelen verbonden aan bewaarplaatsveranderingen die de AEM E-Commerce Oplossing beïnvloeden. Sommige veranderingen vereisen het werk inspanning tijdens het AEM 6.5 verbeteringsproces, terwijl anderen tot een toekomstige verbetering kunnen worden uitgesteld.

Met 6,5-upgrade with-upgrade

Gegevens over producten, bestellingen, verzamelingen, classificaties, verzendmethoden en betalingsmethoden product-order-collections-classifications-shipping-methods-and-payment-methods-data

Vorige locatie

/etc/commerce/products

/etc/commerce/orders

/etc/commerce/collections

/etc/commerce/classifications

/etc/commerce/shipping-methods

/etc/commerce/payment-methods

Nieuwe locaties

/var/commerce/products

/var/commerce/orders

/var/commerce/collections

/var/commerce/classifications

/var/commerce/shipping-methods

/var/commerce/payment-methods

Herstructureringsrichtsnoeren

U kunt een Lazy Migration taak om e-Commerce-gegevens te migreren.

De volgende stappen worden uitgevoerd:

  • Hiermee wijzigt u verwijzingen naar de oude locatie zodat deze naar de nieuwe locatie verwijzen
  • Hiermee wordt inhoud van de oude locatie naar de nieuwe locatie verplaatst
  • verwijdert de oude locatie om uiteindelijk het gebruik van de nieuwe locatie in het hele systeem te activeren

De locaties waarop de taak betrekking heeft, zijn:

  • /etc/commerce/products
  • /etc/commerce/collections
  • /etc/commerce/orders
  • /etc/commerce/payment-methods
  • /etc/commerce/Shipping-methods

Voor grotere catalogi, adviseert de Adobe dat u de handelsmigratietaak individueel in werking stelt door het volgende Java™ systeembezit tot AEM over te gaan:

propertyname: com.adobe.upgrade.forcemigration

property value: com.day.cq.compat.codeupgrade.impl.cq64.CQ64CommerceMigrationTask

Start AEM opnieuw na de migratie.

Notities
NVT
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2