Consistentie- en reiscontroles consistency-and-traversal-checks

Tijdens de upgrade kunnen er problemen optreden als gevolg van inconsistenties in de werkruimte. U kunt een testupgrade uitvoeren om te zien of dit een probleem is, of de consistentiecontroles uitvoeren als een preventieve actie.

Als u een testverbetering in werking stelt die wegens werkruimteinconsistenties ontbreekt, ziet u ingangen gelijkend op het volgende in crx-quickstart/logs/crx/error.log:

*ERROR* TarPersistenceManager: No bundle found for uuid 'deadbeef-cafe-babe-cafe-babecafebabe'
 ...
*ERROR* RepositoryImpl: Failed to initialize workspace 'crx.default'
javax.jcr.RepositoryException: Error indexing workspace: Error indexing workspace: Error indexing workspace
...

Een consistentiecontrole uitvoeren perform-a-consistency-check

Als u een consistentiecontrole wilt uitvoeren, navigeert u naar de beheerpagina voor JMX Mbean com.adobe.granite (opslagplaats). Ga in het AEM hoofdscherm naar:

Gereedschappen > Webconsole > Main (op menubalk) > JMX > com.adobe.granite (opslagplaats)

Op een standaardinstallatie vindt u deze hier: |Toon mij|

In de Bewerkingen op de pagina vindt u twee methoden: traversalCheck en consistencyCheck. Als u een controle wilt uitvoeren, klikt u op de bewerking en voert u de gewenste parameters in.

chlimage_1-117

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2