Vorm uit Bureau het plaatsen configure-out-of-office-settings

Versie
Artikelkoppeling
AEM as a Cloud Service
Klik hier
AEM 6,5
Dit artikel

Als u van plan bent om uit het bureau te zijn, kunt u specificeren wat aan punten gebeurt die aan u voor die periode worden toegewezen.

U kunt een begindatum en -tijd en een einddatum en -tijd opgeven die van kracht moeten worden als de instellingen buiten het kantoor van toepassing zijn. Als u in een verschillende tijdzone van de server bent, wordt de tijdzone gebruikt die van de cliënt.

U kunt een standaardpersoon instellen waarnaar al uw items worden verzonden. U kunt ook uitzonderingen opgeven voor items van specifieke processen die naar een andere gebruiker moeten worden verzonden of die in uw Postvak IN moeten blijven totdat u terugkeert. Als de aangewezen persoon ook uit het bureau is, gaat het punt naar de gebruiker die zij hebben aangewezen. Als het punt niet aan een gebruiker kan worden toegewezen die niet uit het bureau is, blijft het punt in uw Inbox.

U kunt item-delegatie scheiden op basis van de workflowmodellen. Bijvoorbeeld, kunt u een punt met betrekking tot Werkschema A aan gebruiker A toewijzen en een punt met betrekking tot Werkschema B toewijzen wordt toegewezen aan gebruiker B.

NOTE
 • Wanneer u uit Bureau het plaatsen toelaat, blijven alle punten beschikbaar in uw Inbox alvorens het plaatsen in uw inbox toe te laten. Alleen items die worden ontvangen nadat de instelling is ingeschakeld, worden gedelegeerd.
 • Wanneer u uit het Bureau het plaatsen van de draaien weg, worden de gedelegeerde punten niet automatisch toegewezen terug aan u. U kunt de claimfunctionaliteit gebruiken om items aan u toe te wijzen.
 • Wanneer Gebruiker A punten aan Gebruiker B en Gebruiker B afgevaardigden verder aan Gebruiker C delegeert, dan worden de punten toegewezen slechts aan Gebruiker C en niet Gebruiker B.
 • Wanneer er een lus in taak is, blijven de taken bij de oorspronkelijke gebruiker. Bijvoorbeeld, wanneer Gebruiker A punten aan Gebruiker B van de Gebruiker B afgevaardigden aan Gebruiker C delegeert, delegeert de Gebruiker C aan Gebruiker D, en de afgevaardigden van Gebruiker D aan Gebruiker B, een lijn in gecreeerd. In een dergelijke situatie blijft het item bij de oorspronkelijke gebruiker. Gebruiker A is de oorspronkelijke gebruiker in het bovenstaande voorbeeld.

De instelling Buiten Office voor uw account inschakelen enable-out-of-office

Voer de volgende stappen uit om de instelling Buiten-Office voor uw account in te schakelen en uw Inbox-items te delegeren aan een andere gebruiker:

 1. Meld u aan bij uw AEM. Selecteer de Inbox pictogram en selecteer View All. Er wordt een lijst met je postvak-items weergegeven.

 2. Selecteer de Kiezer weergeven of Kiezer weergeven pictogram naast Create en selecteert u Settings. Het dialoogvenster Instellingen wordt weergegeven.

 3. Open de Out of Office in het dialoogvenster Instellingen.

 4. Selecteer de Enable/Disable knoop om uit Bureau het plaatsen toe te laten.

 5. Geef de Start Time en End Time voor de instelling. De items worden alleen gedelegeerd tijdens de opgegeven periode. Laat de End Time veld leeg om items voor onbepaalde tijd te delegeren.

 6. Selecteer de Forward my items during this period selectievakje. Als je deze optie niet selecteert en geen ontvanger opgeeft, worden je objecten niet doorgestuurd naar een gebruiker. Hoewel u weg bent en het plaatsen wordt toegelaten, blijven de punten in uw Inbox.

 7. Selecteer Add Assignee. Geef een gebruiker op in het dialoogvenster Assignee zodat u de items kunt delegeren. Geef de Workflow Model zodat kunt u delegeren aan de gespecificeerde gebruiker. U kunt meerdere workflowmodellen selecteren.

  Als u bovendien alle items aan een bepaalde gebruiker wilt toewijzen, ongeacht het workflowmodel, selecteert u All Workflows in de vervolgkeuzelijst Werkstroommodel.

  Als u items wilt toewijzen aan een bepaalde gebruiker voor alle workflowmodellen, behalve een paar, selecteert u All Workflows in de vervolgkeuzelijst Werkstroommodel selecteert u + Add Exceptions ​en geeft u de workflowmodellen op die u wilt uitsluiten.

  Herhaal de stap zodat u meer toewijzingen kunt toevoegen.

  note note
  NOTE
  De volgorde van de toewijzingen is belangrijk. Wanneer een punt aan een gebruiker wordt toegewezen die het uit-van-bureau plaatsen hebben toegelaten, wordt het punt geëvalueerd tegen de gespecificeerde toewijzingslijst in de orde toegewezen wordt toegevoegd. Wanneer een item voldoet aan de criteria, wordt het toegewezen aan de ontvanger en wordt de volgende ontvanger niet gecontroleerd.
 8. Selecteer Save. De instelling wordt van kracht op de opgegeven begindatum en -tijd. Als u zich aanmeldt terwijl u zich buiten het kantoor bevindt, wordt u pas overwogen op het kantoor wanneer u uw instellingen wijzigt.

Nu, worden de punten die aan u tijdens uit de periode van het Bureau worden toegewezen automatisch toegewezen aan de gespecificeerde ontvanger.
Buiten kantoor

NOTE
(Alleen voor workflowitems die op Forms zijn gericht) Schakel de optie Toestaan dat de geadresseerde kan delegeren met behulp van de instellingen 'Buiten het Bureau' van de Taak toewijzen in de workflow. Alleen items waarvoor de eerder vermelde optie is ingeschakeld, worden gedelegeerd aan andere gebruikers.

Beperkingen limitations

 • Het toewijzen van items aan een groep wordt niet ondersteund.
 • Het toelaten uit Bureau voor projecttaken wordt momenteel niet gesteund.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2