Single Sign On en timeout handlers single-sign-on-and-timeout-handlers

AEM Forms-werkruimte is SSO ingeschakeld. Als een gebruiker zich heeft aangemeld bij een AEM Forms-toepassing, zoals Forms Manager of de gebruikersinterface van PDF Generatoren, en AEM Forms-werkruimte binnen dezelfde browsersessie benadert, wordt de gebruiker aangemeld bij de werkruimte van AEM Forms en omgekeerd.

Time-out van server afhandelen in AEM Forms-werkruimte handling-server-timeout-in-nbsp-aem-forms-workspace

De onderbreking van de zitting voor een gebruiker kan in de Console van het Beleid worden gevormd.

Meld u aan om de time-out in te stellen https://'[server]:[port]'/adminui, navigeer naar Instellingen > Gebruikersbeheer > Configuratie > Geavanceerde systeemkenmerken configureren en stelt de gewenste instellingen in.

In de AEM Forms-werkruimte wordt de time-out verwerkt als:

  • De sessieduur voor een gebruiker is beschikbaar als reactie op initialize vraag die gebruikerszitting initialiseert.
  • Een pop-updialoogvenster geeft een melding aan de gebruiker dat de sessie bijna verlopen is, 15 seconden voor de sessievervaldatum.

In dit pop-updialoogvenster:

  • Klik op OK om de gebruikerssessie te beëindigen.
  • Klik op Annuleren om de gebruikerssessie opnieuw te initialiseren.
NOTE
Als geen actie wordt ondernomen, wordt de gebruiker automatisch geregistreerd uit de werkruimte van AEM Forms drie seconden vóór de zittingsafloop.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2