De mapstructuur begrijpen understanding-the-folder-structure

AEM Forms-werkruimtecomponenten zijn ontworpen op MVC-architectuur met behulp van backbone. Elke component heeft een bestand voor:

  • Model, dat bedrijfslogica bevat.
  • Sjabloon, dat wil zeggen een HTML-bestand dat interfacecontroles bevat.
  • De mening, die als klasse van het Controlemechanisme aan Malplaatje dienst doet.

De elementen voor alle componenten worden in de hieronder beschreven mapstructuur geplaatst. Meld u aan bij CRXDE Lite en blader naar de elementen om deze te openen /libs/ws/js/runtime/.

modellen Bevat backbonemodellen.

views Bevat backboneweergaven.

sjablonen Bevat alleen de HTML-sjablonen voor de componenten.

routes Bevat universele routes. De omslag van malplaatjes binnen routes bevat de code van de HTML en de verwijzingen naar de componenten.

diensten Bevat de dienstinterface om de server APIs van Adobe Experience Manager op REST eindpunt te roepen.

util Bevat generische nut bruikbaar door veelvoudige componenten.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2