Documentdetails voor renderer document-details-for-renderer

Inleiding introduction

In de AEM Forms-werkruimte worden meerdere formuliertypen naadloos ondersteund. Deze omvatten:

  • PDF forms (XDP / acroform / Platte PDF)
  • Nieuwe HTML-formulieren
  • Afbeeldingen
  • Toepassingen van derden (bijvoorbeeld Correspondence Management)

In dit document wordt uitgelegd hoe deze renderers werken vanuit het perspectief van semantische aanpassing/hergebruik van componenten, zodat aan de vereisten van de klant wordt voldaan zonder dat een renditie wordt verbroken. Hoewel in de AEM Forms-werkruimte alle gebruikersinterface-/semantische wijzigingen mogelijk zijn, wordt aangeraden de renderinglogica van verschillende formuliertypen niet te wijzigen, anders kunnen de resultaten onvoorspelbaar zijn. Dit document is bedoeld als leidraad/kennis ter ondersteuning van rendering van dezelfde vorm, waarbij dezelfde werkruimtecomponenten in verschillende portalen worden gebruikt, en niet voor het wijzigen van de renderinglogica zelf.

PDF forms pdf-forms

PDF forms worden gerenderd door PdfTaskForm View.

Wanneer een XDP-formulier wordt weergegeven als PDF, wordt een FormBridge JavaScript™ wordt toegevoegd door de service FormsAugmenter. Met dit JavaScript™ (in het PDF-formulier) kunt u handelingen uitvoeren zoals het verzenden, opslaan of offline maken van formulieren.

In de AEM Forms-werkruimte communiceert de PDFTaskForm-weergave met de FormBridgeJavaScript, via een tussenliggende HTML die aanwezig is op /lc/libs/ws/libs/ws/pdf.html. De stroom is:

PDFTaskForm, weergave - pdf.html

Communiceert met window.postMessage / window.attachEvent('message')

Dit is de standaardmanier van communicatie tussen een bovenliggend frame en een iframe. De bestaande gebeurtenislisteners van eerder geopende PDF forms worden verwijderd voordat een nieuwe wordt toegevoegd. Bij deze bewerking wordt ook gekeken naar het schakelen tussen het tabblad Formulier en het tabblad Historie in de weergave met taakdetails.

pdf.html - FormBridgeJavaScript in de gerenderde PDF

Communiceert met pdfObject.postMessage / pdfObject.messageHandler

Deze methode is de standaardmanier van communicatie met een PDFJavaScript van een HTML. De PDFTaskForm-weergave zorgt ook voor een vlakke PDF en geeft deze onbewerkt weer.

NOTE
Het wordt niet aanbevolen de inhoud van de PDFTaskForm-weergave te bewerken.

New HTML Forms new-html-forms

Nieuwe HTML-formulieren worden gegenereerd door de NewHTMLTaskForm View.

Als een XDP-formulier wordt weergegeven als HTML met het pakket voor mobiele formulieren dat wordt geïmplementeerd op CRX, wordt ook extra FormBridgeJavaScript naar het formulier, dat verschillende methoden voor het opslaan en verzenden van formuliergegevens beschikbaar maakt.

Dit JavaScript verschilt van het JavaScript waarnaar in de bovenstaande PDF forms wordt verwezen, maar heeft een soortgelijk doel.

NOTE
Adobe raadt het bewerken van de inhoud van de weergave NewHTMLTaskForm niet aan.

Flex Forms en hulplijnen flex-forms-and-guides

Flex Forms wordt gerenderd door SWFTaskForm en de hulplijnen worden gerenderd door respectievelijk HTMLTaskForm Views.

In de AEM Forms-werkruimte communiceren deze weergaven met de werkelijke SWF die het Flex®-formulier/de-handleiding vormt. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een intermediaire SWF die aanwezig is op /lc/libs/ws/libs/ws/WSNextAdapter.swf

De communicatie gebeurt met swfObject.postMessage / window.flexMessageHandler.

Dit protocol wordt gedefinieerd door de WsNextAdapter.swf. De bestaande flexMessageHandlersin het vensterobject worden van eerder geopende SWF-formulieren verwijderd voordat een nieuw formulier wordt toegevoegd. De logica houdt ook rekening met het schakelen tussen formuliertabblad en historietabblad in de weergave met taakdetails. De WsNextAdapter.swf wordt gebruikt om verschillende formulierhandelingen uit te voeren, zoals opslaan of verzenden.

NOTE
Het wordt niet aanbevolen om WSNextAdapter.swf of de inhoud van de weergave SwfTaskForm / HtmlTaskForm.

Toepassingen van derden (bijvoorbeeld Correspondence Management) third-party-applications-for-example-correspondence-management

Toepassingen van derden worden gerenderd met de ExtAppTaskForm-weergave.

Communicatie van externe toepassingen naar de AEM Forms-werkruimte

AEM Forms-werkruimte luistert naar window.global.postMessage([Message],[Payload])

[Bericht] kan een tekenreeks zijn die is opgegeven als SubmitMessage| CancelMessage| ErrorMessage| actionEnabledMessagein de runtimeMap. Toepassingen van derden moeten deze interface gebruiken om de AEM Forms-werkruimte naar wens op de hoogte te stellen. Het gebruik van deze interface is verplicht, omdat de AEM Forms-werkruimte moet weten dat wanneer de taak wordt verzonden, zodat deze het taakvenster kan opschonen.

AEM Forms-werkruimte voor communicatie met toepassingen van derden

Als de knoppen voor directe actie van de AEM Forms-werkruimte zichtbaar zijn, wordt dit aangeroepen window.[External-App-Name].getMessage([Action]), waarbij [Action] wordt gelezen uit de routeActionMap. De externe toepassing moet luisteren naar deze interface en vervolgens de AEM Forms-werkruimte via het dialoogvenster postMessage () API.

Een Flex-toepassing kan bijvoorbeeld ExternalInterface.addCallback('getMessage', listener) deze mededeling te ondersteunen. Als de externe toepassing het verzenden van formulieren via eigen knoppen wil verwerken, moet u hideDirectActions = true() in the runtimeMap en u kunt deze listener overslaan. Deze constructie is dus optioneel.

Meer informatie over de integratie van toepassingen van derden met betrekking tot Correspondence Management vindt u op Correspondentenbeheer integreren in de AEM Forms-werkruimte.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2