De AEM SDK opnieuw starten

Als u de AEM SDK opnieuw start door de Java™-processen te stoppen, kan dit leiden tot inconsistenties in de AEM ontwikkelomgeving en treedt er een fout op als:

javax.jcr.RepositoryException: Applying repoinit operation failed despite retry; set loglevel to DEBUG to see all exceptions. Last exception message was: Failed to set ACL (javax.jcr.ValueFormatException: Invalid type: 0) AclLine ALLOW {principals=[forms-xfa-writers], privileges=[jcr:modifyProperties]} restrictions=[rep:glob=[*/jcr:content/*], rep:itemNames=[xfaForm], fd:condition=[xfaForm, 1]]

Start-name-sdk-error

Oplossing

Ga naar het actieve opdrachtvenster en druk op Ctrl + C om de SDK opnieuw te starten.

Het wordt aanbevolen de SDK opnieuw te starten met de opdracht 'Ctrl + C'. Het opnieuw opstarten van de AEM SDK met behulp van alternatieve methoden, bijvoorbeeld het stoppen van Java™-processen, kan leiden tot inconsistenties in de AEM ontwikkelomgeving.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2