Eigenschappen van Correspondentenbeheer correspondence-management-configuration-properties

Als u deze eigenschappen wilt configureren, opent u de volgende URL in een browser: https://<server>:<port>/<contextPath>/system/console/configMgr en selecteert u Correspondentiebeheerconfiguraties.

Correspondentiebeheer heeft de volgende configuratie-eigenschappen:

Eigenschap
Beschrijving
Standaard
Acceptabele waarden
Inspringing
Inspringing op modules
12.7mm
Willekeurig getal
Minimumbreedte aantal
Minimumbreedte die moet worden toegepast op het veld opsommingsteken/nummer wanneer u genummerde lijsten naast Romeinse nummers gebruikt
8.0mm
Willekeurig getal
Roman Numbers Minimum Width
Minimumbreedte die moet worden toegepast op het veld opsommingsteken/nummer bij gebruik van Romeinse getallen
12.7mm
Willekeurig getal
Type vertoning
Het type uitvoering dat de toepassing Correspondentie maken gebruikt om de lettervoorvertoning weer te geven.
HTML-vertoning
HTML-vertoning / PDF-vertoning
CCR-markering PDF inschakelen
Hiermee wordt markering bij PDF ingeschakeld in de toepassing Correspondentie maken
true
true / false
Type markeerteken doel
Type hooglicht doel in de toepassing Correspondentie maken
border
border / fill / none
Markeerkleur doel
Markeringskleur doel in de toepassing Correspondentie maken
90;155;245
Elke RGB-kleur in de indeling R;G;B
Type markering van inhoud
Type markering voor inhoud in de toepassing Correspondentie maken
Vullen
border / fill / none
Markeerkleur inhoud
Markeringskleur voor inhoud in de toepassing Correspondentie maken
210;225;245
Elke RGB-kleur in de indeling R;G;B
Type markering veld
Type veldmarkering in de toepassing Correspondentie maken
vullen
border / fill / none
Markeerkleur veld
Markeerkleur veld in toepassing Correspondentie maken
210;225;245
Elke RGB-kleur in de indeling R;G;B
Time-out toepassing
Vertraging toepassing in seconden
1200
Willekeurig getal
Naam van PDF-documentparameter
Parameternaam voor PDF-document na verwerking
inPDFDoc
Willekeurige naam van tekenreeksvariabele
Naam XML-gegevensparameter
Parameternaam voor XML-document (gegevens) na verwerking
inXMLDoc
Willekeurige naam van tekenreeksvariabele
Naam van XDP-documentparameter
Parameternaam voor XDP-document dat naar het postproces wordt verzonden
inXDPDoc
Willekeurige naam van tekenreeksvariabele
Naam URL-parameter omleiden
Parameternaam voor de omleidings-URL die wordt verzonden vanuit het postproces Deze waarde kan elke naam van een tekenreeksvariabele zijn
redirectURL
Willekeurige naam van tekenreeksvariabele
Type PDF verzenden
PDF Verzendtype (type PDF dat wordt gegenereerd bij verzending via de toepassing Correspondentie maken)
nonInteractive
interactief/niet-interactief
Gegevenswoordenboekinstantie optimaliseren
Hiermee wordt geoptimaliseerde overdracht van gegevenswoordenboekinstantie via de server en client ingeschakeld
true
true / false
Inconsistentie automatisch corrigeren
Indien ingeschakeld, worden automatisch de mogelijke inconsistenties in Letterlijke toewijzingen verwerkt
true
true / false
Gevormde gegevensindelingen gebruiken
Bepaalt of Vormde gegevens moeten worden gebruikt, formaten bewerken en de indeling Gegevensweergave
true
true / false
Indelingen voor gegevensweergave
Hiermee wordt de specifieke landinstelling voor gegevensweergave opgegeven
locale=nl_NL; dateFormat=dd-MM-yyyy; numberDecimalSeparator=.; numberGroupSeparator=,; numberUseGroupSeparator=truelocale=de_DE; dateFormat=dd-MM-yyyy; numberDecimalSeparator=,; numberGroupSeparator=.; numberUseGroupSeparator=truelocale=fr_FR; dateFormat=dd-MM-yyyy; numberDecimalSeparator=,; numberGroupSeparator= ; numberUseGroupSeparator=truelocale=ja_JP; dateFormat=dd-MM-yyyy; numberDecimalSeparator=.; numberGroupSeparator=,; numberUseGroupSeparator=true
Gegevensbewerkingsindeling
Opmaak voor gegevens bewerken. Dit wordt gebruikt wanneer het schrijven van gegevens als Koord of het ontleden gegevens van Koord
locale=nl_NL; dateFormat=dd-MM-yyyy; numberDecimalSeparator=.; numberGroupSeparator=,; numberUseGroupSeparator=true
--
Lettervarianten beheren bij publicatie
De functie Letter beheren in-/uitschakelen (alleen van toepassing op publicatieserver)
false
true / false
Audit inschakelen
De auditfunctie in-/uitschakelen. Indien onwaar, worden auditlogs voor alle acties uitgeschakeld
false
true / false
Controle lezen inschakelen
De auditfunctionaliteit voor het lezen van elementen inschakelen/uitschakelen
false
true / false
Audit maken
De auditfunctionaliteit inschakelen/uitschakelen voor het maken van elementen
false
true / false
Update Audit inschakelen
De auditfunctionaliteit inschakelen/uitschakelen voor het bijwerken van elementen
false
true / false
Audit herstellen inschakelen
De auditfunctie voor het terugzetten van elementen in-/uitschakelen
false
true / false
Publicatie-controle inschakelen
De auditfunctionaliteit voor het publiceren van elementen inschakelen/uitschakelen
false
true / false
SaveAsDraft-controle inschakelen
De auditfunctionaliteit inschakelen/uitschakelen voor het opslaan van letterconcepten
false
true / false
Controle verzenden inschakelen
De auditfunctie inschakelen/uitschakelen voor verzenden van brief
false
true / false
E-mailcontrole inschakelen
De auditfunctie voor e-mailbrieven inschakelen/uitschakelen
false
true / false
Afdrukcontrole inschakelen
De auditfunctie voor het afdrukken van letters in-/uitschakelen
false
true / false
Aangepaste leveringscontrole inschakelen
Auditfunctionaliteit inschakelen/uitschakelen voor aangepaste levering van letters
false
true / false
Naam van parameter voor bijlagen
Parameternaam voor bijlage-documenten die naar het postproces worden verzonden
inBijlageDocs
Willekeurige naam van tekenreeksvariabele
CM-gebruikersbasis
URL van de map met alle Correspondentenbeheergebruikerselementen
--
Geldige maplocatie
Grootte lettercache

Geef het maximumaantal letters op dat in de cache moet worden opgeslagen.

Als u deze waarde wijzigt, wordt de opdracht in-memory cache.

100
Willekeurige numerieke waarde
Lettercache inschakelen

De lettercache in-/uitschakelen.

Als u deze waarde wijzigt, wordt de opdracht in-memory cache.

true
true / false
Volgorde gegevenselementen
Hiermee behoudt u gegevenselementen die in de corresponderende interface worden geordend volgens de volgorde in Letter.
true
true / false
Ondersteuning voor opnieuw laden

Ondersteuning voor opnieuw laden in-/uitschakelen in letters die op de server worden weergegeven.

Als u deze optie uitschakelt, worden de prestaties voor het renderen van letters verbeterd.

false
true / false
Temp-map
Locatie van de tijdelijke map.
acm.tpmFolder
Extern opslaan
Hiermee worden de Letter-instanties opgeslagen op de opgegeven auteur.
Compatibiliteitsopties
Compatibiliteitsopties van de indeling configname:configvalue, gescheiden door komma's.
acm.compatibilityOptions
Foutopsporingsdirectory
Locatie bestandssysteemmap voor foutopsporing. Als de map niet existsEr worden geen foutopsporingsdumps gegenereerd.
acm.debugDirectory
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2