Gebruik de modus Lay-out om het formaat van componenten te wijzigen use-layout-mode-to-resize-components

De interactieve Communicatie het kanaal van het Web auteursinterface laat u toe om componenten te resize gebruikend de wijze van de Lay-out. Sleep blauwe stippen in kolommen om de begin- en eindpunten voor de positiecomponenten te definiëren. De blauwe stippen worden weergegeven nadat u op de component in het responsieve raster hebt getikt. Het responsieve raster bestaat uit twaalf gelijke kolommen. Met de witte en blauwe kleurschaduw in alternatieve kolommen wordt de ene kolom onderscheiden van de andere.

U kunt de modus Lay-out gebruiken om het formaat van componenten te wijzigen voor alle apparaattypen, zoals bureaublad, tablet, telefoon en andere kleinere apparaten. De tablet leidt automatisch de lay-outconfiguratie van de Desktopversie af en de kleinere apparaten leiden lay-outconfiguratie van telefoon af. Nochtans, kunt u de automatisch afgeleide configuraties met voeten treden om een verschillende configuratie voor elk apparatentype te bepalen.

NOTE
Als u het kanaal van het Web creeert gebruikend Kanaal als stramien afdrukken voor een Interactieve Communicatie, omvatten de componenten beschikbaar voor het resizing ook de subformulieren en de gebieden die in het kanaal van het Web auto-geproduceerd gebruikend het kanaal van de Druk zijn. Het kanaal van het Web behoudt de lay-out voor de het kanaalelementen van de Druk op de wijze van de Lay-out.

Modus Toegang tot layout access-layout-mode

Selecteren Layout van de drop-down lijst die bij de bovenkant van de Interactieve Communicatie auteursinterface naast Voorvertoning -optie. Het formulier wordt weergegeven in de modus Indeling.

 1. Meld u aan bij de AEM auteur en navigeer naar Adobe Experience Manager > Forms > Forms & Documenten.

 2. Een Interactieve communicatie of open een bestaande.

 3. Selecteren Layout in de vervolgkeuzelijst die boven aan het dialoogvenster Voorvertoning -optie. Het formulier wordt weergegeven in de modus Indeling.

  Lay-outmodus voor interactieve communicatie

Formaat van componenten wijzigen resize-components

 1. Selecteer in de modus Lay-out de component waarvan u het formaat wilt wijzigen. De blauwe stippen worden weergegeven aan het begin en einde van het responsieve raster.

 2. Sleep de blauwe stippen om de positie van de component in het responsieve raster te definiëren.

  Vergroten/verkleinen met de modus Lay-out

  De werkbalk die wordt weergegeven nadat u op componenten hebt getikt, bestaat uit de volgende opties:

  • Bovenliggend element: Selecteer het bovenliggende element van een component.
  • Zweven naar nieuwe regel: Verplaats de component naar de volgende regel als er meerdere componenten binnen dezelfde regel zijn.

  U kunt alle wijzigingen in de grootte ongedaan maken en de standaardlay-out toepassen op het deelvenster met de componenten waarvan de grootte is gewijzigd met de opdracht Revert breakpoint layout ( Onderbrekingspunt herstellen ). Selecteer het bovenliggende element van de component waarvan de grootte is gewijzigd om de optie weer te geven.

  note note
  NOTE
  U kunt de grootte van tabelkolommen, werkbalkknop, en doelgebiedcomponenten niet wijzigen in de modus Indeling. Gebruik de modus Stijl om het formaat van deze componenten te wijzigen.

Voorbeeld example

Doel: U wilt een lijstcomponent en een component van het Beeld opnemen en hen parallel aan elkaar plaatsen in een Interactieve Mededeling.

 1. Voeg de tabel- en afbeeldingscomponenten in met de modus Bewerken in het webkanaal van een interactieve communicatie. De component image wordt weergegeven na de tabelcomponent.

 2. Schakel over naar de modus Lay-out en selecteer de component Tabel. De blauwe stippen om het formaat van de componentweergave te wijzigen in kolom 1 en 12.

 3. Sleep de blauwe stip in kolom 12 naar kolom 6 van het responsieve raster en zet deze neer.

  Het eindpunt van de tabel definiëren

 4. Selecteer op dezelfde manier de component Image en sleep de blauwe stip in kolom 1 tot kolom 7 van het responsieve raster. De tabel- en afbeeldingscomponenten worden parallel met elkaar weergegeven.

  Tabel en afbeelding parallel in de modus Lay-out

  U kunt de component Image selecteren en Zweven naar nieuwe regel beschikbaar in de werkbalk om de component Afbeelding naar de volgende regel te verplaatsen.

Deelvensters vergroten/verkleinen resize-panels-layout-mode

Voer de volgende stappen uit als u het formaat van het hele deelvenster wilt wijzigen in plaats van de afzonderlijke componenten:

 1. Selecteer de componenten in het deelvenster waarvan u het formaat wilt wijzigen. Selecteer Bovenliggend element selecteren en selecteert u de eerste optie in de vervolgkeuzelijst als het deelvenster het directe bovenliggende element van de component is.

  De blauwe stippen worden weergegeven aan het begin en einde van het responsieve raster.

 2. Sleep de blauwe stippen om de positie van het deelvenster in het responsieve raster te definiëren.
  U kunt de stappen 1 en 2 herhalen en Bovenliggend element selecteren om het vergrote of verkleinde deelvenster naar de volgende regel te verplaatsen.

Meerdere kolommen voor een deelvenster definiëren

Voer de volgende stappen uit om het aantal kolommen voor een deelvenster te definiëren:

 1. In Edit , selecteert u het deelvenster en selecteert u Configureren en selecteert u Responsive - everything on the page without navigation van de Panel Layout vervolgkeuzelijst.

 2. Selecteren Opslaan om de eigenschappen op te slaan.

 3. In de Layout , selecteert u een van de componenten in het deelvenster en selecteert u Bovenliggend element selecteren en selecteert u het deelvenster.

 4. Selecteren meerdere kolommen en selecteert u het aantal kolommen in de vervolgkeuzelijst. Het aantal kolommen kan variëren van 1 tot 12. Het deelvenster wordt verdeeld in een lay-out met meerdere kolommen.

meerdere kolommen in de lay-outmodus

Lay-outmodus uitschakelen voor formulieren met oude responsieve indeling disable-layout-mode-for-forms-with-old-responsive-layout

U kunt de modus Indeling uitschakelen voor formulieren met een oude responsieve indeling door eigenschappen te bewerken voor de sjabloon die in het formulier wordt gebruikt.

Voer de volgende stappen uit om de modus Lay-out uit te schakelen:

 1. Selecteren Tools > General > Templates en opent u de sjabloon die in het formulier wordt gebruikt Edit -modus.

 2. Selecteer de Documentcontainer in het linkerdeelvenster en selecteer Policy.

  Lay-outmodus uitschakelen

 3. Selecteer de Layout Settings en selecteert u Disable Layout Mode.

 4. Selecteren Wijzigingen opslaan de sjablooneigenschappen opslaan.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2