Gerichte ervaringen maken in AEM Forms create-targeted-experiences-in-aem-forms

Adobe Target integreren met AEM Forms integrate-adobe-target-with-aem-forms

Met Adobe Target geïntegreerd met AEM kunt u ervaringen creëren die zijn aangepast voor een doelgroep. Met Adobe Target kunt u A/B-tests maken, de reactie van de gebruiker meten en aangepaste webinhoud voor bepaalde gebruikers genereren. U kunt Adobe Target integreren met AEM Forms om afbeeldingscomponenten van adaptieve formulieren en interactieve communicatie als doel in te stellen.

Adobe Target configureren in AEM voor gebruik met adaptieve formulieren en interactieve communicatie, zie Een doelconfiguratie maken in AEM en Een framework toevoegen.

NOTE
Het richten werkt wanneer uw adaptieve vorm of interactieve mededeling gebruikend een gastheernaam of IP adres wordt teruggegeven. Dit mislukt wanneer uw adaptieve formulier of interactieve communicatie wordt gegenereerd met localhost.

Een doelactiviteit maken creating-a-target-activity

 1. Selecteren Adobe Experience Manager > Persoonlijkheid > Activiteiten.

  https://<hostname>:<port>/libs/cq/personalization/touch-ui/content/v2/activities.html

 2. Selecteer op de pagina Activiteiten de optie Maken > Merk maken.

 3. U wordt gevraagd een sjabloon te kiezen en eigenschappen in te voeren.

  Selecteer een sjabloon en selecteer Volgende. Voer in de sectie Eigenschappen de titel van uw merk in en selecteer Maken.
  Uw merk wordt nu vermeld op de pagina Activiteiten.

 4. Selecteer uw merk op de pagina Activiteiten.

 5. Selecteer in Hoofdgebied van uw merk de optie Maken > Activiteit maken.

  Wanneer u een activiteit creeert, specificeert u zijn details, doel, en montages.

  De sectie Details bevat de naam, de doelengine en het doel. Wanneer u Adobe Target selecteert als de doelengine, wordt de optie voor de configuratie van de doelcloud ingeschakeld. Kies uw doelwolkenconfiguratie, kies Type Activiteit, verstrek het doel van de activiteit, en selecteer Volgende. De interactieve Communicatie steunt slechts Ervaring richtend het type van Activiteit.

  In de sectie Doel kunt u gebruikerservaring toevoegen en deze een naam geven. Klikken Ervaring toevoegen de Publiek selecteren en Naamervaring opties. Selecteren Publiek selecteren om een lijst met doelgroepen en hun bron te zien. Selecteer een publiek in de lijst Audience Name. Selecteren Ervaring toevoegen om de ervaring een naam te geven en selecteer Volgende.

  In het gedeelte Doelen en instellingen kunt u uw activiteiten plannen en er een prioriteit van maken. Plaats de begindatum, einddatum, en prioriteit van de activiteit, doel metrisch, extra metrisch en uitgezocht Opslaan.

  De activiteit wordt nu vermeld in je merkpagina.

  note note
  NOTE
  U kunt de fout negeren "Uw activiteit is opgeslagen maar niet gesynchroniseerd met Doel. Reden: de volgende ervaring heeft geen aanbiedingen", indien aangetroffen bij het opslaan van de activiteit.
 6. Als u doel wilt inschakelen, bewerkt u het .jsp-bestand zodat clientbibliotheken worden opgenomen die in de sjabloon voor aangepaste formulieren worden gebruikt.

  Bij de implementatie buiten de box klikt u bijvoorbeeld op Gereedschappen > CRXDE Lite.

  Typ /libs/fd/af/components/page/base/head.jsp in de adresbalk van CRXDE Lite om het bestand head.jsp te bewerken.

  Deze implementatie gebruikt simpleEnrollment malplaatje. In deze implementatie wijzigt u het bestand head.jsp om de volgende clientbibliotheken op te nemen:

  <cq:include script="/libs/cq/cloudserviceconfigs/components/servicelibs/servicelibs.jsp"/>

  <cq:include path="clientcontext_optimized" resourceType="/libs/cq/personalization/components/clientcontext_optimized"/>

  <cq:include path="config" resourceType="cq/personalization/components/clientcontext_optimized/config"/>

 7. Als u het doelframework voor adaptieve formulieren wilt inschakelen, navigeert u naar het formulier of de interactieve communicatie en opent u het in de bewerkingsmodus.

  Als u een formulier of interactieve communicatie wilt openen in de bewerkingsmodus, selecteert u Selecteren en selecteer vervolgens Openen.

  U kunt ook vier knoppen weergeven wanneer u de muisaanwijzer op het formulier of het interactieve communicatiepictogram plaatst zonder dat u dit selecteert. U kunt de Bewerken om het formulier te openen in de bewerkingsmodus.

 8. Selecteer op de werkbalk Pagina de optie Pagina-informatie thema-opties > Eigenschappen openen.

 9. Kies op het tabblad Algemeen een configuratie voor de Adobe Target veld. Selecteren Opslaan en sluiten.

Gecreeerde activiteit toepassen op een adaptieve formulierafbeelding of een interactieve communicatieafbeelding applying-created-activity-to-an-adaptive-form-image-or-an-interactive-communication-image

 1. Open het aangepaste formulier en de interactieve communicatie voor bewerking. Als u een interactieve mededeling opent, open het Kanaal van het Web.

 2. Voeg in de ontwerpmodus van uw interactieve communicatie of adaptief formulier een afbeelding toe die u als doel wilt instellen.

  note note
  NOTE
  AEM Forms biedt alleen ondersteuning voor afbeeldingscomponenten. Zorg ervoor dat het deelvenster dat als host fungeert voor de afbeeldingscomponent geen andere component bevat en dat het aantal kolommen voor het deelvenster is ingesteld op 1.
 3. Overschakelen van Bewerken tot Targeting -modus. De optie voor het schakelen tussen modi bevindt zich in de rechterbovenhoek.

 4. Selecteer een BRAND, selecteert u ACTIVITEIT en selecteert u Doelstelling starten. De Soorten publiek wordt rechts van de editor weergegeven.

  gericht menu

 5. Selecteer een publiek in het menu Soorten publiek en selecteert u de afbeelding die u als doel wilt instellen. Er wordt een menu weergegeven. Selecteer in het menu Doel. Selecteer de afbeelding en selecteer Configureren. Selecteer in het eigenschappenvenster de afbeelding die u voor het geselecteerde publiek wilt weergeven. Herhaal de stap voor alle doelgroepen. De doelgerichte ervaring wordt ingeschakeld voor de afbeelding in de interactieve communicatie of het adaptieve formulier.

Controleren of de gemaakte activiteit synchroon is met de doelserver check-if-the-created-activity-syncs-with-the-target-server

Een activiteit die voor het richten van syncs met de server van het Doel wordt gebruikt. Om te controleren of uw activiteit synchroon is met de doelserver, controleert u de status van uw activiteit op uw merkpagina.

Controleer of de status van de activiteit is gesynchroniseerd.

Doelgedrag valideren validate-target-behavior

Doelgedrag valideren:

 • Gebruiken met wcmmode preview in de modus Schrijver
 • Gebruiken met wcmmode preview en wcmmode disabled in de publicatiemodus

Monitorgericht voor de afbeeldingscomponent monitor-targeting-for-the-image-component

Publiceer uw afbeeldingen, activiteiten en adaptief formulier om de doelversie voor afbeeldingscomponenten op uw formulier te controleren.

Problemen openen open-issues

Visibility expression, set focus mislukt voor gerichte afbeeldingen op adaptieve formulieren.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2