De documentbeveiligingsserver installeren en configureren installing-and-configuring-the-document-security-server

Met documentbeveiliging kunt u alle gegevens die u in een ondersteunde indeling hebt opgeslagen, veilig verspreiden. Alleen gemachtigde gebruikers hebben toegang tot beveiligde documenten.

Met de beveiliging van Adobe Experience Manager Forms-documenten kunt u ervoor zorgen dat alleen geautoriseerde gebruikers uw documenten kunnen gebruiken. Met documentbeveiliging kunt u veilig alle informatie verspreiden die u in een ondersteunde indeling hebt opgeslagen. Ondersteunde bestandsindelingen zijn onder andere PDF (Portable Document Format) en Microsoft Word-, Excel- en PowerPoint-bestanden.

U kunt documenten beschermen door beleid te gebruiken. De vertrouwelijkheidsmontages u in een beleid specificeert bepalen hoe een ontvanger een document kan gebruiken waarop u het beleid toepast. U kunt bijvoorbeeld opgeven of ontvangers tekst kunnen afdrukken of kopiëren, tekst kunnen bewerken of handtekeningen en opmerkingen kunnen toevoegen aan beveiligde documenten.

Het beleid wordt opgeslagen op de server van de Veiligheid van het Document; u past het beleid op documenten door uw cliënttoepassing toe. Wanneer u een beleid op een document toepast, beschermen de vertrouwelijkheidsmontages die in het beleid worden gespecificeerd de informatie die het document bevat. U kunt het document dat met een beleid is beveiligd, verspreiden onder ontvangers die door het beleid zijn gemachtigd.

Documentbeveiliging biedt ook clients, viewers en indexeerders om documenten te beveiligen, beveiligde documenten weer te geven en beveiligde documenten te indexeren. Zie voor meer informatie over documentbeveiliging over documentbeveiliging.

Implementatietopologie deployment-topology

De beveiligingsmogelijkheden voor documenten zijn alleen beschikbaar in AEM Forms op JEE. U hebt één instantie van AEM Forms op JEE nodig. Indien nodig kunt u ook een cluster of farm van AEM Forms-servers maken. De volgende topologie is indicatieve topologie om het vermogen van de documentveiligheid in werking te stellen. Voor gedetailleerde informatie over de topologie, zie Architectuur en plaatsingstopologieën voor AEM Forms.

Documentbeveiligingsservertopologie

In het volgende diagram ziet u de typische architectuur voor AEM Forms Document Security:

Standaardomgeving voor documentbeveiliging

AEM Forms installeren op JEE installing-aem-forms-on-jee

Voer de volgende stappen uit om AEM Forms op JEE te installeren en te configureren:

  1. Download de AEM 6.5 Forms op het JEE-installatieprogramma van de Adobe Licensing Website (LWS). U hebt een geldig onderhouds- en ondersteuningscontract nodig om het installatieprogramma te downloaden.

  2. Lees de Document AEM Forms on JEE Supported Platforms en zorgen dat de software, hardware, besturingssystemen, toepassingsserver, databases, JDK's en andere infrastructuren klaar zijn om AEM Forms op JEE te installeren.

  3. (Alleen niet-kant-en-klare installaties) Lees de Installatie van één AEM Forms-server voorbereiden of Installatie van AEM Forms-servercluster voorbereiden en klaar voor uw omgeving om AEM Forms op JEE te installeren en te configureren.

  4. Kies afhankelijk van uw omgeving en toepassingsserver een van de volgende documenten en volg de instructies om de installatie te voltooien

    note note
    NOTE
    Selecteer de optie Documentbeveiliging in het selectiescherm Module van AEM Forms in JEE Configuration Manager. Voor de optie Documentbeveiliging hoeft u geen andere module te selecteren.

Volgende stappen next-steps

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2