AEM Forms-processen begrijpen understanding-aem-forms-processes

Voorbeelden en voorbeelden in dit document gelden alleen voor AEM Forms in JEE-omgeving.

Een veel voorkomend geval is dat een set AEM Forms-services op één document werkt. U kunt een verzoek naar de de dienstcontainer verzenden door een proces te creëren gebruikend Workbench. Een proces vertegenwoordigt een bedrijfsproces dat u automatiseert. Voor informatie over het creëren van processen, zie Workbench gebruiken.

Zodra een proces wordt geactiveerd, wordt het de dienst en kan als andere diensten worden aangehaald. Één verschil tussen de standaarddienst, zoals de dienst van de Encryptie en de dienst die uit een proces voortkwam, is dat laatstgenoemde één verrichting heeft die vele acties uitvoert. In tegenstelling, heeft een standaarddienst vele verrichtingen. Elke bewerking voert doorgaans één actie uit, zoals het toepassen van een beleid op een document of het versleutelen van een document.

Processen kunnen van korte duur of van lange duur zijn. Een kortstondig proces is een verrichting die synchroon en op de zelfde uitvoeringsdraad wordt uitgevoerd waarvan het werd aangehaald. Korte-levende verrichtingen zijn vergelijkbaar met het standaardgedrag dat in de meeste programmeertalen wordt gevonden, waar een cliënttoepassing een methode roept en op een terugkeerwaarde wacht.

Er zijn echter situaties waarin een proces niet synchroon kan worden voltooid vanwege factoren zoals:

 • Een proces kan veel tijd in beslag nemen.

 • Een proces kan organisatorische grenzen overspannen.

 • Een proces heeft externe input nodig om het te voltooien. Neem bijvoorbeeld een situatie waarin een formulier wordt verzonden naar een manager die buiten het kantoor is. In dit geval is het proces niet volledig totdat de manager het formulier retourneert en invult.

  Deze soorten processen zijn gekend als langlevende processen. Een proces van lange duur wordt asynchroon uitgevoerd, toestaand voor systemen om als middelen toelaten in wisselwerking te staan en het volgen van en het toezicht op de verrichting toe te staan. Wanneer een proces met een lange levensduur wordt aangeroepen, maakt AEM Forms een waarde voor de aanroepings-id als onderdeel van een record die de status van het proces met een lange levensduur bijhoudt. De record wordt opgeslagen in de AEM Forms-database. U kunt langlevende procesverslagen zuiveren wanneer zij niet meer worden vereist.

NOTE
AEM Forms maakt geen record wanneer een kortstondig proces wordt aangeroepen.

Met de waarde voor de oproepings-id kunt u de status van het langlevende proces volgen. U kunt bijvoorbeeld de waarde voor de identificatie van de procesaanroep gebruiken om bewerkingen van Process Manager uit te voeren, zoals het beëindigen van een actieve procesinstantie.

Voorbeeld van kortstondig proces

De volgende afbeelding is een voorbeeld van een kortstondig proces met de naam MyApplication/EncryptDocument.

NOTE
Dit proces is niet gebaseerd op een bestaand AEM Forms-proces. Om samen met de codevoorbeelden te volgen die bespreken hoe te om dit proces aan te halen, creeer een proces genoemd MyApplication/EncryptDocument met Workbench. (Zie Workbench gebruiken.)

Wanneer dit proces van korte duur wordt aangehaald, voert het de volgende acties uit:

 1. Hiermee wordt het onbeveiligde PDF-document opgehaald dat als invoerwaarde aan het proces wordt doorgegeven.

 2. Hiermee versleutelt u het PDF-document met een wachtwoord. De invoerparameter voor dit proces heet inDoc en het gegevenstype is document.

 3. Hiermee slaat u het met een wachtwoord gecodeerde PDF-document op als een PDF-bestand in het lokale bestandssysteem. Dit proces retourneert het gecodeerde PDF-document als een uitvoerwaarde. De naam van de uitvoerparameter voor dit proces is outDoc en het gegevenstype is document.

  Dit proces wordt synchroon voltooid op de zelfde uitvoeringsdraad waarvan het werd aangehaald. De naam van dit kortstondige proces is MyApplication/EncryptDocumenten de werking ervan invoke.

  note note
  NOTE
  Een kortstondig proces bestaat meestal uit meer dan drie acties. U maakt een proces met Workbench. (Zie Workbench gebruiken.)

  Programmeren met AEM formulieren beschrijft de volgende manieren waarin u dit kortstondige proces programmatically kunt aanhalen:

Voorbeeld van langlevend proces

De volgende illustratie is een voorbeeld van een langdurig proces.

Dit proces wordt aangehaald wanneer een aanvrager een leningformulier indient. Het proces is niet voltooid totdat een leningfunctionaris het leningsverzoek goedkeurt of verwerpt. De naam van dit langlevende proces is FirstAppSolution/PreLoanProcess en de werking ervan invoke_Async. Dit proces moet asynchroon worden aangeroepen. Voor informatie over programmatically het aanhalen van dit langdurig proces, zie Het aanhalen van mens-Centric langlevende Processen.

NOTE
Dit proces kan worden gemaakt door de zelfstudie te volgen die is opgegeven in Uw eerste AEM Forms-toepassing maken.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2