Aangepaste indelingscomponenten voor aangepaste formulieren maken creating-custom-layout-components-for-adaptive-forms

Vereiste prerequisite

Kennis van lay-outs, waarmee u een aangepaste lay-out kunt maken/gebruiken. Zie Lay-out deelvenster wijzigen.

Indelingsonderdeel van deelvenster Adaptief formulier adaptive-form-panel-layout-component

Met de component Indeling van het deelvenster Adaptief formulier bepaalt u hoe adaptieve formuliercomponenten worden ingedeeld in een deelvenster dat relatief is ten opzichte van de gebruikersinterface.

Een aangepaste deelvensterlay-out maken creating-a-custom-panel-layout

 1. Naar de locatie navigeren /crx/de.
 2. Een deelvensterlay-out kopiƫren vanaf de locatie /libs/fd/af/layouts/panel (bijvoorbeeld tabbedPanelLayout) naar /apps (bijvoorbeeld /apps/af-custom-layout).
 3. De naam wijzigen van de layout waarnaar u hebt gekopieerd customPanelLayout. De eigenschappen van de knooppunten wijzigen qtip en jcr:description. Wijzig deze bijvoorbeeld in Custom layout - Toggle tabs.

qtip

Layout CRX DE-momentopname van deelvenster Aangepast

NOTE
De eigenschap instellen guideComponentTypeop de waarde fd/af/layouts/panel bepaalt dat de lay-out een paneel-lay-out is.
 1. De naam van het bestand wijzigen tabbedPanelLayout.jsp onder de nieuwe layout naar customPanelLayout.jsp.

 2. Als u nieuwe stijlen en gedragingen wilt introduceren, maakt u een clientbibliotheek onder de etc knooppunt. Maak bijvoorbeeld op de locatie /etc/af-custom-layout-clientlib de client-library van het knooppunt. Laat de knoop het categoriebezit af.panel.custom hebben. Het heeft de volgende .css en .js dossiers:

  code language-css
  /** CSS defining new styles used by custom layout **/
  
  .menu-nav {
    background-color: rgb(198, 38, 76);
    height: 30px;
   width: 30px;
   font-size: 2em;
   color: white;
    -webkit-transition: -webkit-transform 1s; /* For Safari 3.1 to 6.0 */
   transition: transform 1s;
  }
  
  .tab-content {
   border: 1px solid #08b1cf;
  }
  
  .custom-navigation {
    -webkit-transition: width 1s, height 1s, -webkit-transform 1s; /* For Safari 3.1 to 6.0 */
   transition: width 1s, height 1s, transform 1s;
  }
  
  .panel-name {
    padding-left: 30px;
    font-size: 20px;
  }
  
  @media (min-width: 992px) {
   .nav-close {
   width: 0px;
    }
  }
  
  @media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) {
   .nav-close {
   height: 0px;
    }
  }
  
  @media (max-width: 767px) {
   .menu-nav, .custom-navigation {
     display: none;
    }
  }
  
  code language-javascript
  /** function for toggling the navigators **/
  var toggleNav = function () {
  
    var nav = $('.custom-navigation');
    if (nav) {
      nav.toggleClass('nav-close');
    }
  }
  
  /** function to populate the panel title **/
  $(window).on('load', function() {
    if (window.guideBridge) {
      window.guideBridge.on("elementNavigationChanged",
      function (evntName, evnt) {
            var activePanelSom = evnt.newText,
              activePanel = window.guideBridge._guideView.getView(activePanelSom);
            $('.panel-name').html(activePanel.$itemNav.find('a').html());
          }
      );
    }
  });
  
 3. Als u de weergave en het gedrag wilt verbeteren, kunt u een client library.

  Werk ook de paden van opgenomen scripts bij in .jsp-bestanden. Werk bijvoorbeeld de customPanelLayout.jsp bestand als volgt:

  code language-html
  <%-- jsp encapsulating navigator container and panel container divs --%>
  
  <%@include file="/libs/fd/af/components/guidesglobal.jsp"%>
  <cq:includeClientLib categories="af.panel.custom"/>
  <div>
    <div class="row">
      <div class="col-md-2 col-sm-2 hidden-xs menu-nav glyphicon glyphicon-align-justify" onclick="toggleNav();"></div>
      <div class="col-md-10 col-sm-10 hidden-xs panel-name"></div>
    </div>
    <div class="row">
      <div class="col-md-2 hidden-xs guide-tab-stamp-list custom-navigation">
        <cq:include script = "/apps/af-custom-layout/customPanelLayout/defaultNavigatorLayout.jsp" />
      </div>
      <div class="col-md-10">
        <c:if test="${fn:length(guidePanel.description) > 0}">
          <div class="<%=GuideConstants.GUIDE_PANEL_DESCRIPTION%>">
            ${guide:encodeForHtml(guidePanel.description,xssAPI)}
              <cq:include script="/libs/fd/af/components/panel/longDescription.jsp"/>
          </div>
        </c:if>
        <cq:include script = "/apps/af-custom-layout/customPanelLayout/panelContainer.jsp"/>
      </div>
    </div>
  </div>
  

  De /apps/af-custom-layout/customPanelLayout/defaultNavigatorLayout.jsp bestand:

  code language-html
  <%-- jsp governing the navigation part --%>
  
  <%@include file="/libs/fd/af/components/guidesglobal.jsp"%>
  <%@ page import="com.adobe.aemds.guide.utils.StyleUtils" %>
  <%-- navigation tabs --%>
  <ul id="${guidePanel.id}_guide-item-nav-container" class="tab-navigators tab-navigators-vertical in"
    data-guide-panel-edit="reorderItems" role="tablist">
    <c:forEach items="${guidePanel.items}" var="panelItem">
      <c:set var="isNestedLayout" value="${guide:hasNestablePanelLayout(guidePanel,panelItem)}"/>
      <li id="${panelItem.id}_guide-item-nav" title="${guide:encodeForHtmlAttr(panelItem.navTitle,xssAPI)}" data-path="${panelItem.path}" role="tab" aria-controls="${panelItem.id}_guide-item">
        <c:set var="panelItemCss" value="${panelItem.cssClassName}"/>
        <% String panelItemCss = (String) pageContext.getAttribute("panelItemCss");%>
        <a data-guide-toggle="tab" class="<%= StyleUtils.addPostfixToClasses(panelItemCss, "_nav") %> guideNavIcon nested_${isNestedLayout}">${guide:encodeForHtml(panelItem.navTitle,xssAPI)}</a>
        <c:if test="${isNestedLayout}">
          <guide:initializeBean name="guidePanel" className="com.adobe.aemds.guide.common.GuidePanel"
            resourcePath="${panelItem.path}" restoreOnExit="true">
            <sling:include path="${panelItem.path}"
                    resourceType="/apps/af-custom-layout/customPanelLayout/defaultNavigatorLayout.jsp"/>
          </guide:initializeBean>
        </c:if>
        <em></em>
      </li>
    </c:forEach>
  </ul>
  

  De bijgewerkte /apps/af-custom-layout/customPanelLayout/panelContainer.jsp:

  code language-html
  <%-- jsp governing the panel content --%>
  
  <%@include file="/libs/fd/af/components/guidesglobal.jsp"%>
  
  <div id="${guidePanel.id}_guide-item-container" class="tab-content">
    <c:if test="${guidePanel.hasToolbar && (guidePanel.toolbarPosition == 'Top') }">
      <sling:include path="${guidePanel.toolbar.path}"/>
    </c:if>
  
  <c:forEach items="${guidePanel.items}" var="panelItem">
    <div class="tab-pane" id="${panelItem.id}_guide-item" role="tabpanel">
      <c:set var="isNestedLayout" value="${guide:hasNestablePanelLayout(guidePanel,panelItem)}"/>
      <c:if test="${isNestedLayout}">
        <c:set var="guidePanelResourceType" value="/apps/af-custom-layout/customPanelLayout/panelContainer.jsp" scope="request"/>
      </c:if>
      <sling:include path="${panelItem.path}" resourceType="${panelItem.resourceType}"/>
    </div>
  </c:forEach>
  <c:if test="${guidePanel.hasToolbar && (guidePanel.toolbarPosition == 'Bottom')}">
    <sling:include path="${guidePanel.toolbar.path}"/>
  </c:if>
  </div>
  
 4. Open een adaptief formulier in de ontwerpmodus. De door u gedefinieerde deelvensterlay-out wordt toegevoegd aan de lijst voor het configureren van deelvensterlay-outs.

  De lay-out Aangepast deelvenster wordt weergegeven in de lay-outlijst van het deelvenster Schermopname van adaptief formulier, met aangepaste paneellay-out Screenshot met de schakelfunctionaliteit van de aangepaste layout

Voorbeeld-ZIP voor een aangepaste deelvensterindeling en een adaptief formulier dat deze gebruikt.

Bestand ophalen

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2