Rollen maken en configureren creating-and-configuring-roles

Gebruikend de Web-pagina's van het Beheer van de Gebruiker, kunt u gebruikers en groepen met rollen associëren die reeds deel van het gegevensbestand van het Beheer van de Gebruiker uitmaken. U kunt ook rollen maken, bewerken en verwijderen.

Gebruikersbeheer heeft twee soorten rollen:

Tabelrollen: Dit type rol kan worden uitgegeven en worden geschrapt, en de roltoestemmingen kunnen van deze roltypes worden toegevoegd en worden geschrapt. Elke rol die u maakt, wordt beschouwd als een veranderlijke rol. U kunt gebruikers en groepen toevoegen of verwijderen die aan veranderlijke rollen worden toegewezen.

Onveranderbare rollen: De standaardrollen die met het Beheer van de Gebruiker inbegrepen zijn zijn onveranderlijke rollen. Deze rollen kunnen niet worden bewerkt of verwijderd. U kunt echter gebruikers en groepen toevoegen of verwijderen die aan onveranderlijke rollen zijn toegewezen.

Zowel veranderlijke als onveranderlijke rollen kunnen ook door de AEM vormen APIs worden gecreeerd.

Standaardrollen default-roles

De volgende standaardrollen zijn inbegrepen in het gegevensbestand van het Beheer van de Gebruiker.

Gebruiker van beheerconsole: Kan beheerconsole openen.

Toepassingsbeheerder: Kan alle Workbench-functies gebruiken. Kan de pagina's van Toepassingen en van de Diensten in beleidsconsole gebruiken om de eigenschappen van de de dienstruntime, eindpunten, en veiligheid te vormen.

AEM beheerder van formulieren: Kan alle taken voor alle geïnstalleerde diensten uitvoeren.

Beveiligingsbeheerder: Controleert de montages van het Beheer van de Gebruiker, en beheert gebruikers en groepen die met om het even welk domein van de Manager van de Gebruiker worden geassocieerd

Gebruikers van services: Kan elke service weergeven en aanroepen

Super Administrator: Heeft toegang tot alle administratieve functies in het systeem, met inbegrip van de diensten

Betrouwbaarheidsbeheerder: Kan de PKI-vertrouwensinstellingen en PKI-referenties beheren die worden beheerd via de pagina Betrouwbaarheidsopslagbeheer in de beheerconsole

Aanvullende standaardrollen additional-default-roles

De volgende aanvullende standaardrollen kunnen worden opgenomen, afhankelijk van de AEM formuliercomponenten die u hebt geïnstalleerd

Gebruiker van toepassing voor uploaden van document: Kan documenten uploaden met Flex Remoting.

Forms-beheerder: Kan instellingen van de Forms-pagina weergeven en wijzigen in de beheerconsole

Inhoudsruimtebeheerder AEM formulieren: Kan instellingen van de pagina Content Services (Afgekeurd) in de beheerconsole weergeven en wijzigen

Formulieren AEM Inhoudsruimte gebruiker: Kan zich aanmelden bij de pagina's van de inhoudsruimte (Afgekeurd)

Documentum Connector Administrator: Kan instellingen bekijken en wijzigen van de Connector voor EMC Documentum pagina in beheerconsole

Bestandsnetwerkbeheerder AEM formulieren: Kan instellingen van de Connector voor IBM FileNet-pagina weergeven en wijzigen in beheerconsole

AEM IBM CM Connector Administrator: Kan instellingen weergeven en wijzigen op de pagina Connector voor IBM Content Manager in de beheerconsole

Beheerder Rights Management: Voert alle taken uit die voor alle serverconfiguraties op de relevante pagina's van het Rights Management worden vereist

Eindgebruiker Rights Management: Eindgebruikerwebpagina's van Rights Managementen kunnen worden geopend

Gebruiker uitnodigen Rights Management: Kan gebruikers uitnodigen

Uitgenodigde en lokale gebruikers beheren van Rights Management: Kan taken uitvoeren die vereist zijn om alle uitgenodigde en lokale gebruikers op de relevante pagina's van het Rights Management te beheren

Beheerder voor beleidsset voor Rights Management: Voert alle taken uit die voor alle beleidsreeksen op de relevante pagina's van het Rights Management worden vereist

Extra beheerder Rights Management: Voert alle taken uit die van de pagina van het Rights Management worden vereist

AEM werkruimtebeheerder: Kan instellingen weergeven en wijzigen vanaf de pagina Werkruimte in de beheerconsole

notitie ​: De Flex-werkruimte is vervangen voor AEM formulierrelease.

Gebruiker werkruimte: Kan zich aanmelden bij de Workspace-toepassing voor eindgebruikers

Uitvoerbeheerder: Kan instellingen weergeven en wijzigen via de uitvoerpagina in de beheerconsole

PDFG-beheerder: Kan instellingen van de pagina PDF Generator weergeven en wijzigen in de beheerconsole

PDFG-gebruiker: Kan toegang krijgen tot alle niet-beheerfuncties voor PDF Generator

Acrobat Reader DC-extensies - webtoepassing: Kan de webtoepassing voor Acrobat Reader DC-extensies gebruiken

NOTE
Gebruikers met bepaalde beheerdersrechten hebben uit veiligheidsoverwegingen geen toegang tot de webpagina's van eindgebruikers in Workspace. Omdat deze pagina's buiten een firewall kunnen bestaan, zou het toestaan van beleid-vlakke taken een veiligheidsrisico kunnen vormen. Alleen gebruikers met de AEM Workspace Administrator of AEM formulierwerkruimte Gebruikersrechten hebben toegang tot de webpagina's van de eindgebruiker van de Workspace.
NOTE
De Flex-werkruimte is verouderd voor AEM formulierrelease.

Een rol maken create-a-role

 1. Klik in de beheerconsole op Instellingen > Gebruikersbeheer > Rolbeheer en klik vervolgens op Nieuwe rol.

 2. Typ in het vak Rolnaam een naam voor de rol en typ desgewenst een beschrijving van de rol en klik op Volgende.

  note note
  NOTE
  Wanneer u MySQL gebruikt, kunt u geen twee rollen maken die dezelfde naam hebben maar verschillen in het gebruik van uitgebreide tekens. Als u bijvoorbeeld probeert een rol met de naam abcde te maken terwijl de naam âbcdè al bestaat, treedt er een fout op.
 3. Klik op Machtigingen zoeken en selecteer de machtigingen die u aan de rol wilt toevoegen.

 4. Klik op OK en vervolgens op Volgende.

 5. Deze rol toewijzen aan gebruikers en groepen:

  • Klik op Gebruikers/groepen zoeken.
  • Typ uw zoekcriteria in het vak Zoeken.
  • Selecteer Naam, E-mail of Gebruikersnaam en selecteer Gebruikers, Groepen of Gebruikers en Groepen.
  • Selecteer het domein, selecteer het aantal resultaten dat u wilt weergeven en klik op Zoeken.
  • Schakel de selectievakjes in voor de gebruikers en groepen waaraan u deze rol wilt toewijzen en klik op OK.
 6. Als u gebruikers- en groepsgegevens wilt weergeven, selecteert u de entiteit.

 7. Klik op OK en vervolgens op Voltooien.

Een rol bewerken edit-a-role

 1. Klik in de beheerconsole op Instellingen > Gebruikersbeheer > Rolbeheer en klik vervolgens op Rolnaam.

  Door gebrek, toont de pagina van het Beheer van de Rol alle rollen in het gegevensbestand van het Gebruikersbeheer. Als de lijst met rollen groot is, gebruikt u het zoekgebied boven aan de pagina om naar een specifieke rolnaam te zoeken.

 2. Klik op de rol die u wilt bewerken, bewerk de algemene instellingen en klik op Opslaan.

 3. Als u machtigingen voor rollen wilt bewerken, klikt u op het tabblad Machtigingen en voert u de volgende taken uit:

  • Als u nieuwe machtigingen wilt toevoegen, klikt u op Machtigingen zoeken, schakelt u de selectievakjes in waarin de machtigingen moeten worden toegevoegd, klikt u op OK en vervolgens op Opslaan.
  • Als u een machtiging wilt verwijderen uit de rol, schakelt u het selectievakje voor de machtiging in, klikt u op Verwijderen en vervolgens op Opslaan.
 4. Als u wilt bepalen aan wie de rol is toegewezen, klikt u op het tabblad Rolgebruikers en voert u de volgende taken uit:

  • Als u de rol aan nieuwe gebruikers en groepen wilt toewijzen, klikt u op Gebruikers/groepen zoeken en vult u de zoekinformatie in. Schakel het selectievakje in voor elke gebruiker en groep waaraan u deze rol wilt toewijzen, en klik op OK. Klik vervolgens op Opslaan.
  • Als u de rol wilt verwijderen, schakelt u het selectievakje voor de gebruikers of groep in, klikt u op Toewijzing ongedaan maken en vervolgens op Opslaan.

Een rol verwijderen delete-a-role

U kunt alle rollen verwijderen die u hebt gemaakt, maar niet de standaardrollen AEM formulieren die in het product zijn opgenomen.

 1. Klik in de beheerconsole op Instellingen > Gebruikersbeheer > Rolbeheer en klik vervolgens op Rolnaam.

  Door gebrek, toont de pagina van het Beheer van de Rol alle rollen in het gegevensbestand van het Gebruikersbeheer. Als de lijst met rollen groot is, gebruikt u het zoekgebied boven aan de pagina om naar een specifieke rolnaam te zoeken.

 2. Schakel het selectievakje voor de rol die u wilt verwijderen in, klik op Verwijderen en klik op OK.

Een rol toewijzen aan gebruikers en groepen assign-a-role-to-users-and-groups

 1. Klik in de beheerconsole op Instellingen > Gebruikersbeheer > Gebruikers en groepen.
 2. Geef informatie op om de zoekopdracht te verfijnen en klik op Zoeken. De resultaten van de zoekopdracht worden onder aan de pagina weergegeven. U kunt de lijst sorteren door op een van de kolomkoppen te klikken.
 3. Schakel de selectievakjes naast de gebruikers en groepen in die u aan een rol wilt koppelen en klik op Rol toewijzen.
 4. Selecteer de rol die u aan de gebruiker of groep wilt toewijzen en klik op OK.

U kunt rollen ook toewijzen door de pagina Rolbeheer te gebruiken.

Bepaal wie aan een rol wordt toegewezen determine-who-is-assigned-to-a-role

 1. Klik in de beheerconsole op Instellingen > Gebruikersbeheer > Rolbeheer en klik vervolgens op Rolnaam.

  Door gebrek, toont de pagina van het Beheer van de Rol alle rollen in het gegevensbestand van het Gebruikersbeheer. Als de lijst met rollen groot is, gebruikt u het zoekgebied boven aan de pagina om naar een specifieke rolnaam te zoeken.

 2. Klik op het tabblad Rolgebruikers op de pagina Roldetails. Er wordt een lijst weergegeven met gebruikers en groepen die rechtstreeks aan de rol zijn gekoppeld.

Rolmachtigingen wijzigen change-role-permissions

U kunt de toestemmingen voor om het even welke rollen veranderen die u creeerde. U kunt de machtigingen voor de standaardrollen AEM formulieren die in het product zijn opgenomen, niet wijzigen.

 1. Klik in de beheerconsole op Instellingen > Gebruikersbeheer > Rolbeheer en klik vervolgens op Rolnaam.

  Door gebrek, toont de pagina van het Beheer van de Rol alle rollen in het gegevensbestand van het Gebruikersbeheer. Als de lijst met rollen groot is, gebruikt u het zoekgebied boven aan de pagina om naar een specifieke rolnaam te zoeken.

 2. Selecteer de rol om toestemmingen voor te bekijken en de Toestemmingen te klikken tabel.

 3. Als u deze machtigingen wilt wijzigen, klikt u op Machtigingen zoeken, schakelt u de selectievakjes in voor de machtigingen die u aan de rol wilt toevoegen, klikt u op OK en vervolgens op Opslaan.

 4. Als u een machtiging wilt verwijderen, selecteert u de machtiging, klikt u op Verwijderen en vervolgens op Opslaan.

Formuliermachtigingen AEM aem-forms-permissions

ADD_REMOVE_ENDPOINT_PERM: Voeg, verwijder en wijzig eindpunten voor de dienst toe

Aanmelden bij Admin Console: De beheerconsole weergeven

Certificaat wijzigen: De instellingen voor vertrouwen van certificaten in het vertrouwde archief wijzigen

Leescertificaat: Elk certificaat lezen in de Trust Store

Schrijven certificaat: Een certificaat toevoegen aan de Trust Store

Component toevoegen: Een nieuwe component in het systeem installeren

Verwijderen van component: Een component in het systeem verwijderen

Component gelezen: Een component in het systeem lezen

Inhoudsruimtebeheerder: Machtiging voor beheerder inhoudruimte (afgekeurd)

Aanmelden bij inhoudsruimteconsole: Machtiging voor aanmelding van inhoudsruimte (afgekeurd) console

Core Settings Control: De instellingen op de pagina Core System Settings in de beheerconsole beheren

CREATE_VERSION_PERM: Een versie van een service maken

Credentials wijzigen: Ondertekeningsreferentie wijzigen in de Trust Store

Gelezen referentie: Alle ondertekeningsreferenties lezen in de Trust Store

Credentijd: Een ondertekeningsreferentie toevoegen aan de Trust Store

CRL wijzigen: CRL (Certificate Revocation List) wijzigen in het Trust Store

CRL-lezen: Een CRL lezen in de Trust Store

Schrijven van CRL: Een CRL toevoegen aan de Trust Store

Delegeren: Plaats ACL op een middel

DELETE_VERSION_PERM: Een versie van een service verwijderen

Document uploaden: Documenten uploaden in AEM formulieren

Domeinbesturing: Instellingen maken, verwijderen of wijzigen voor elk gebruikersbeheerdomein, inclusief verificatie- en directoryproviders

Type gebeurtenis bewerken: Bewerken naar gebeurtenistypen

Naamimitatiebeheer: Identiteit imiteren in Gebruikersbeheer

INVOKE_PERM: Alle bewerkingen op een service aanroepen

Besturing LCDS-gegevensmodel: Lees en stel gegevensmodellen in de Diensten van Gegevens op

Update voor licentiebeheer: Licentiegegevens bijwerken

MODIFY_CONFIG_PERM: De configuratie van een service wijzigen

TERM De versie van een service wijzigen

PDFGAdminPermission: PDFG-beheerder

PDFGUserPermission: PDFG-gebruiker

PERM_DCTM_ADMIN: Documentum Connector-beheerder

PERM_FILENET_ADMIN: Bestuurder FileNet-connector

PERM_FORMS_ADMIN: Forms-beheerder

PERM_IBMCM_ADMIN: IBM CM Connector-beheerder

PERM_OUTPUT_ADMIN: Uitvoerbeheerder

PERM_READER_EXTENSIONS_WEB_APPLICATION: De webtoepassing Acrobat Reader DC-extensies gebruiken

PERM_SP_ADMIN: SharePoint-verbindingsinstellingen beheren

PERM_WORKSPACE_ADMIN: Werkruimte-instellingen beheren

PERM_WORKSPACE_USER: Aanmelden bij de toepassing voor eindgebruikers van Workspace

Hoofdcontrole: Gebruikers en groepen beheren voor elk domein en roltoewijzingen beheren voor alle gebruikers en groepen in elk domein

Opname lezen/verwijderen verwerken: Workflowauditinstanties weergeven en ophalen

PROCESS_OWNER_PERM: De trendgegevens van de mening en voert administratieve acties op de dienst uit die van een proces wordt gecreeerd

Lezen: De inhoud van een bron lezen

READ_PERM: Een service lezen of weergeven

Verlenging van bewering: Berichten in Gebruikersbeheer vernieuwen

Delegatie opslagplaats: Plaats ACL op een middel

Leesruimte opslagplaats: De inhoud van een bron lezen

Repository traverse: Neem een bron op in een verzoek om lijstbronnen of lees de metagegevens van een bron

Schrijven naar opslagplaats: Metagegevens en inhoud van opslagplaatsen schrijven

Eigenaar wijzigingsbeleid Rights Management: Beleidseigenaar wijzigen

Aanmelden bij Eindgebruikersconsole van Rights Management: Aanmelden bij de gebruikersinterface van de eindgebruiker van het Rights Management

Configuratie Rights Management beheren: Serverconfiguratie beheren

Uitgenodigde en lokale gebruikers beheren van Rights Management: Uitgenodigde en lokale gebruikers beheren

Rights Management beheert beleidssets: Alle beleid en documenten binnen een willekeurige beleidsset beheren

Beleidsset Rights Management coördinator toevoegen: Machtigingen voor beleidssetcoördinatoren toevoegen, verwijderen en wijzigen

Beleid instellen voor maken van Rights Management: Een beleid maken voor een beleidsset

Beleid voor Rights Managementen instellen Verwijderbeleid: Een beleid verwijderen uit een beleidsset

Beleid voor bewerken van Rights Management instellen: Een beleid in een beleidsset bewerken

Beleidsset Rights Management > Documentuitgever beheren: Wanneer u beleidssets maakt, wijst u gebruikers de rol van documentuitgever toe. De uitgever van het document is de gebruiker die het document met een beleid beschermt.

Beleidsset Rights Management verwijderen coördinator: Een beleidssetcoördinator verwijderen uit een beleidsset

Document intrekken door beleidsset Rights Management: Toegang tot documenten in een beleidsset intrekken

Beleid van de Vastgestelde Schakelaar van het Rights Management: Van beleid wisselen voor een document

Document intrekken ongedaan maken beleidsset Rights Management: Een document intrekken

Weergavegebeurtenis voor Beleidsset Rights Management: Beleid en documentgebeurtenissen weergeven voor beleid of document binnen een beleidsset

Gebeurtenissen weergaveserver Rights Management: Alle auditgebeurtenissen zoeken en weergeven

Rolbesturing: Rollen maken, verwijderen en wijzigen in Gebruikersbeheer

Service activeren: De dienst van begin om het even welke dienst, die het voor oproeping ter beschikking stelt

Service toevoegen: Stel een nieuwe dienst aan de de dienstregistratie op. Dit omvat het toevoegen van nieuwe processen en procesvarianten

Service uitgeschakeld: De dienst in het systeem tegenhouden

Service verwijderen: Alle services in het systeem verwijderen, inclusief processen en procesvarianten

Service aanroepen: Alle services in het serviceregister die beschikbaar zijn bij uitvoering aanroepen

Service wijzigen: Wijzig de configuratieeigenschappen van om het even welke dienst in het systeem. Dit omvat het sluiten van en het ontgrendelen van de dienst in winde, en het toevoegen van of het verwijderen van eindpunten uit de dienst

Service-lezen: Lees om het even welke diensten in het systeem. Dit omvat alle processen en procesvarianten

SERVICE_AGENT_PERM: Gegevens bekijken en met procesinstanties voor de dienst in wisselwerking staan die van een proces wordt gecreeerd

SERVICE_MANAGER_PERM: Het in evenwicht brengen van lading en andere administratieve acties op de dienst uitvoeren die van een proces wordt gecreeerd

START_STOP_PERM: Een service starten of stoppen

SUPERVISOR_PERM: De gegevens van de procesinstantie van de mening voor de dienst die van een proces wordt gecreeerd

Gekanteld: Neem een bron op in een verzoek om lijstbronnen of lees de metagegevens van een bron

Schrijven: Metagegevens en inhoud van opslagplaatsen schrijven

Bestanden openen in Workbench

Om de inhoud van de mening van Middelen in Workbench en open dossiers voor het bekijken te bekijken, vereist een gebruiker de volgende toestemmingen:

 • Lezen opslagplaats
 • Repository Traverse
 • Service aanroepen
 • Service Read

Een gebruiker of groep uit een rol verwijderen remove-a-user-or-group-from-a-role

Gebruik de pagina Rolbeheer om gebruikers en groepen uit een bepaalde rol te verwijderen. Als de gebruiker of de groep de roltaak heeft overgeërfd, kunt u de rol op gebruiker of groepsniveau niet verwijderen. Verwijder de gebruiker of groep uit de overervingstructuur of verwijder de rol uit het bovenliggende element.

 1. Klik in de beheerconsole op Instellingen > Gebruikersbeheer > Rolbeheer en klik vervolgens op Rolnaam.

  Door gebrek, toont de pagina van het Beheer van de Rol alle rollen in het gegevensbestand van het Gebruikersbeheer. Als de lijst met rollen groot is, gebruikt u het zoekgebied boven aan de pagina om naar een specifieke rolnaam te zoeken.

 2. Klik in de lijst met rollen op de naam van de rol die u wilt bijwerken en klik vervolgens op het tabblad Rolgebruikers. Er wordt een lijst weergegeven met gebruikers en groepen die aan de rol zijn gekoppeld.

 3. Schakel de selectievakjes in voor de gebruikers en groepen die u uit de rol wilt verwijderen en klik op Toewijzen ongedaan maken.

 4. Klik op Opslaan en vervolgens op OK.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2