Een domein verwijderen delete-a-domain

Gebruik de pagina van het Beheer van het Domein om een bestaand domein als verouderd te merken.

Als u een domein met de zelfde naam zoals een geschrapt domein creeert, wordt het geschrapte domein opnieuw opgenomen samen met de informatie die het bevatte. Het DefaultDom-domein kan niet worden verwijderd.

  1. Klik in de beheerconsole op Settings > User Management > Domain Management.
  2. Selecteer het selectievakje van het domein dat u wilt verwijderen en klik op Delete en klik vervolgens op OK.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2