Instellingen voor accountvergrendeling configureren configure-account-locking-settings

Wanneer u een domein toevoegt, geeft u op of accountvergrendeling moet worden ingeschakeld. Als de optie Account vergrendelen inschakelen is geselecteerd, worden gebruikersaccounts vergrendeld na een opgegeven aantal opeenvolgende verificatiefouten. Na een opgegeven periode kan de gebruiker opnieuw proberen te verifiëren. Met deze functie voorkomt u dat gebruikers verschillende aanmeldingscombinaties proberen te openen.

De montages van het gebruik op de pagina van het Beheer van het Domein om het maximumaantal authentificatiemislukkingen en de tijdsduur te specificeren dat de rekeningen worden gesloten. Deze instellingen zijn van toepassing op alle domeinen waarvoor accountvergrendeling is ingeschakeld.

  1. Klik in de beheerconsole op Settings > User Management > Domain Management.
  2. Voer in het vak Maximum aantal opeenvolgende verificatiefouten het aantal opeenvolgende keren in dat een gebruiker zich zonder succes kan aanmelden voordat zijn account is vergrendeld. De standaardwaarde is 20.
  3. Voer in het vak Account ontgrendelen na (minuten) het aantal minuten in dat de gebruikersaccount is vergrendeld. Na het opgegeven aantal minuten kan de gebruiker opnieuw proberen zich aan te melden. De standaardwaarde is 30.
  4. Klik op Save.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2